Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Ordinul nr. 15/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției informare și relații publice

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 februarie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (5) și al art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției informare și relații publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 148/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției informare și relații publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 24 octombrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea

București, 18 februarie 2015.

Nr. 15.

ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Direcției informare și relații publice
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...