Art 56 Contravenții și infracțiuni | Lege 238/2004

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contravenții și infracțiuni -
Art. 56.
-

Nerespectarea de către titularul acordului petrolier a următoarelor dispoziții ale prezentei legi constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea dispozițiilor art. 33 alin. (1) și ale art. 48 alin. (1) lit. b), c) și h) - cu amendă de la 150.000.000 lei la 300.000.000 lei; Modificări (1)

b) nerespectarea dispozițiilor art. 4 alin. (2), (3) și (4), art. 41 alin. (1) lit. c), art. 42 alin. (1) lit. a), b) și d), precum și ale art. 48 alin. (1) lit. a) și f) - cu amendă de la 300.000.000 lei la 700.000.000 lei; Modificări (1)

c) nerespectarea dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. e) și i) - cu amendă de la 700.000.000 lei la 1.000.000.000 lei; Modificări (1)

d) realizarea de către persoane juridice, române sau străine, de operațiuni petroliere în cadrul altor perimetre decât cele stabilite în acest scop de către autoritatea competentă - cu amendă de la 700.000.000 lei la 1.000.000.000 lei; totodată, în această situație se confiscă instalațiile și echipamentele cu care se efectuează operațiunile petroliere și cantitățile de petrol extrase din cadrul altor perimetre decât cele stabilite în acest scop de către autoritatea competentă și/sau, după caz, se percep daune reprezentând contravaloarea cantităților nerecuperate de la persoana juridică română sau străină care a comis contravenția. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 238/2004:
Art 46 Regimul concesiunilor petroliere
Art 47 Drepturile și obligațiile titularului
Art 48 Drepturile și obligațiile titularului
Art 49 Tarife și redevențe petroliere
Art 50 Tarife și redevențe petroliere
Art 51 Tarife și redevențe petroliere
Art 52 Tarife și redevențe petroliere
Art 53 Autoritatea competentă
Art 54 Autoritatea competentă
Art 55 Autoritatea competentă
Art 56 Contravenții și infracțiuni
Art 57 Contravenții și infracțiuni
Art 58 Contravenții și infracțiuni
Art 59 Contravenții și infracțiuni
Art 60 Contravenții și infracțiuni
Art 61 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 62 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 63 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 64 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 65 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...