Art 49 Tarife și redevențe petroliere | Lege 238/2004

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Tarife și redevențe petroliere -
Art. 49.
- Puneri în aplicare (2)

(1) Titularii acordurilor petroliere sunt obligați la plata către bugetul de stat a unei redevențe petroliere.

(2) Redevența petrolieră se stabilește astfel:

a) o cotă procentuală din valoarea producției brute extrase, pentru operațiunile petroliere de exploatare a zăcămintelor petroliere, după cum urmează:

Redevența Producția brută
% țiței/condensat 103 tone/trimestru
3,5% pentru zăcăminte care produc sub 10
5% pentru zăcăminte care produc între 10 și 20
7% pentru zăcăminte care produc între 20 și 100
13,5 pentru zăcăminte care produc peste 100
% gaze naturale 106 m3/trimestru
3,5% pentru zăcăminte care produc sub 10
7,5% pentru zăcăminte care produc între 10 și 50
9% pentru zăcăminte care produc între 50 și 200
13% pentru zăcăminte care produc peste 200

b) o cotă de 5% din valoarea veniturilor brute realizate din operațiuni petroliere de transport și tranzit al petrolului prin sistemele naționale de transport al petrolului, precum și din operațiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere aflate în proprietatea publică a statului. Modificări (1)

(3) Redevența petrolieră este datorată din ziua începerii operațiunilor petroliere și este plătibilă trimestrial, cu scadența la data de 25 a primei luni a trimestrului următor.

(4) Calculul contravalorii redevenței petroliere datorate bugetului de stat de către titularii acordurilor petroliere de dezvoltare-exploatare și exploatare se face pe baza prețurilor de referință stabilite de autoritatea competentă.

(5) Pentru cantitățile de petrol destinate constituirii stocului minim de siguranță nu se datorează redevență.

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 238/2004:
Art 39 Regimul concesiunilor petroliere
Art 40 Regimul concesiunilor petroliere
Art 41 Regimul concesiunilor petroliere
Art 42 Regimul concesiunilor petroliere
Art 43 Regimul concesiunilor petroliere
Art 44 Regimul concesiunilor petroliere
Art 45 Regimul concesiunilor petroliere
Art 46 Regimul concesiunilor petroliere
Art 47 Drepturile și obligațiile titularului
Art 48 Drepturile și obligațiile titularului
Art 49 Tarife și redevențe petroliere
Art 50 Tarife și redevențe petroliere
Art 51 Tarife și redevențe petroliere
Art 52 Tarife și redevențe petroliere
Art 53 Autoritatea competentă
Art 54 Autoritatea competentă
Art 55 Autoritatea competentă
Art 56 Contravenții și infracțiuni
Art 57 Contravenții și infracțiuni
Art 58 Contravenții și infracțiuni
Art 59 Contravenții și infracțiuni
;
se încarcă...