Art 48 Drepturile și obligațiile titularului | Lege 238/2004

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Drepturile și obligațiile titularului -
Art. 48.
- Puneri în aplicare (1)

(1) Titularul acordului petrolier are următoarele obligații:

a) să respecte normele și instrucțiunile emise în aplicarea prezentei legi și prevederile acordului petrolier;

b) să elaboreze, pe baza acordului petrolier, documentații tehnice și economice pentru realizarea operațiunilor petroliere și să le supună aprobării autorității competente;

c) să obțină, să întocmească, să țină la zi și să transmită la termenele fixate toate datele, informațiile și documentațiile stabilite de către autoritatea competentă referitoare la operațiunile petroliere executate și la rezultatele obținute;

d) să informeze autoritatea competentă cu privire la actele de control efectuate de către autoritățile locale de protecția mediului și de protecția muncii;

e) să păstreze confidențialitatea asupra datelor prevăzute în acordul petrolier și asupra altor informații obținute în condițiile legii de la autoritatea competentă și ministerul de resort, precum și din activitatea proprie și să le difuzeze numai în condițiile prevăzute în acord;

f) să se asocieze, la solicitarea autorității competente, cu titularii unor perimetre adiacente, în cazul în care se constată, prin lucrările executate, continuitatea hidrodinamică a zăcământului în acele perimetre, pentru a se asigura o valorificare eficientă a rezervelor;

g) să procedeze la predarea către autoritatea competentă a perimetrului acordat, în termen de 60 de zile de la încetarea concesionării, prin oricare dintre modurile prevăzute la art. 38;

h) să îndeplinească, în termenele stabilite, măsurile dispuse în scris de autoritatea competentă în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, potrivit legii;

i) să înregistreze în evidența contabilă și să deducă provizionul de abandonare, de refacere a mediului și de redare în circuitul agricol sau forestier; calculul și limita deductibilității provizionului pe toată durata de exploatare a zăcământului se fac potrivit legii privind impozitul pe profit;

j) să obțină avizul autorităților portuare și al autorităților publice competente în domeniul transporturilor și gospodăririi apelor, pentru efectuarea operațiunilor petroliere în zona căilor navigabile;

k) să suporte cheltuielile aferente transferului de tehnologie și perfecționare profesională, prevăzute în acord;

l) să achite redevența petrolieră la termenele stabilite prin prezenta lege.

(2) Dezactivarea unui sector din sistemul național de transport al petrolului se poate face numai cu acordul autorității competente și cu obligația titularului de a asigura preluarea și transportul petrolului din sectorul respectiv și realizarea lucrărilor de refacere și reabilitare a mediului.

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 238/2004:
Art 38 Regimul concesiunilor petroliere
Art 39 Regimul concesiunilor petroliere
Art 40 Regimul concesiunilor petroliere
Art 41 Regimul concesiunilor petroliere
Art 42 Regimul concesiunilor petroliere
Art 43 Regimul concesiunilor petroliere
Art 44 Regimul concesiunilor petroliere
Art 45 Regimul concesiunilor petroliere
Art 46 Regimul concesiunilor petroliere
Art 47 Drepturile și obligațiile titularului
Art 48 Drepturile și obligațiile titularului
Art 49 Tarife și redevențe petroliere
Art 50 Tarife și redevențe petroliere
Art 51 Tarife și redevențe petroliere
Art 52 Tarife și redevențe petroliere
Art 53 Autoritatea competentă
Art 54 Autoritatea competentă
Art 55 Autoritatea competentă
Art 56 Contravenții și infracțiuni
Art 57 Contravenții și infracțiuni
Art 58 Contravenții și infracțiuni
;
se încarcă...