Art 42 Regimul concesiunilor petroliere | Lege 238/2004

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Regimul concesiunilor petroliere -
Art. 42.
-

(1) Autoritatea competentă reziliază concesiunea când constată că titularul acordului petrolier:

a) nu își îndeplinește, din vină proprie, obligațiile asumate cu privire la termenul de începere a operațiunilor petroliere;

b) continuă sistarea operațiunilor petroliere pe o perioadă mai mare de 60 de zile, fără acordul autorității competente;

c) nu respectă prevederile studiilor tehnico-științifice de exploatare;

d) execută operațiuni petroliere fără autorizațiile prevăzute de lege sau dacă i s-a retras acordul și/sau autorizația privind protecția mediului și/sau cea de protecție a muncii;

e) furnizează, cu bună știință, autorității competente date și informații false cu privire la operațiunile petroliere sau încalcă clauzele de confidențialitate prevăzute în licență;

f) nu achită în termen de 6 luni de la data scadentă redevența petrolieră datorată statului;

g) nu respectă o clauză prevăzută prin acordul petrolier, cu sancțiunea revocării concesiunii;

h) nu realizează volumul minim de lucrări prevăzute în acordul petrolier pentru o perioadă dată și expirată;

i) nu înlătură, în termenul stabilit la art. 41 alin. (1), cauza pentru care a fost suspendată concesiunea.

(2) Rezilierea concesiunii pentru oricare dintre motivele prevăzute la alin. (1) produce efect asupra titularului după împlinirea a 30 de zile de la data notificării făcute de către autoritatea competentă.

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 238/2004:
Art 32 Regimul concesiunilor petroliere
Art 33 Regimul concesiunilor petroliere
Art 34 Regimul concesiunilor petroliere
Art 35 Regimul concesiunilor petroliere
Art 36 Regimul concesiunilor petroliere
Art 37 Regimul concesiunilor petroliere
Art 38 Regimul concesiunilor petroliere
Art 39 Regimul concesiunilor petroliere
Art 40 Regimul concesiunilor petroliere
Art 41 Regimul concesiunilor petroliere
Art 42 Regimul concesiunilor petroliere
Art 43 Regimul concesiunilor petroliere
Art 44 Regimul concesiunilor petroliere
Art 45 Regimul concesiunilor petroliere
Art 46 Regimul concesiunilor petroliere
Art 47 Drepturile și obligațiile titularului
Art 48 Drepturile și obligațiile titularului
Art 49 Tarife și redevențe petroliere
Art 50 Tarife și redevențe petroliere
Art 51 Tarife și redevențe petroliere
Art 52 Tarife și redevențe petroliere
;
se încarcă...