Art 4 Dispoziții generale | Lege 238/2004

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale -
Art. 4.
- Puneri în aplicare (1)

(1) Toate datele și informațiile, indiferent de modalitatea de stocare, obținute ca urmare a efectuării de operațiuni asupra resurselor petroliere românești, determinate conform art. 1 alin. (1), aparțin statului român.

(2) Persoanele juridice care efectuează operațiuni petroliere pot utiliza datele și informațiile obținute, numai în interes propriu, pe toată durata acestora.

(3) Transmiterea către alte părți interesate a datelor și informațiilor privind resursele petroliere din România se face cu acordul autorității competente, conform normelor de aplicare a prezentei legi.

(4) Autoritatea competentă, titularii de acorduri/permise, precum și alte autorități publice și instituții cu atribuții în aplicarea prevederilor prezentei legi au obligația de a păstra confidențialitatea asupra datelor și informațiilor transmise de titularii acordurilor și/sau permiselor de care iau cunoștință în executarea atribuțiilor de serviciu, pe toată durata operațiunilor petroliere, în condițiile prevăzute de lege. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 238/2004:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Art 7 Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Art 8 Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Art 9 Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Art 10 Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Art 11 Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Art 12 Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Art 13 Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Art 14 Regimul sistemului național de transport al petrolului și al conductelor magistrale care asigură transportul și tranzitul petrolului
;
se încarcă...