Art 34 Regimul concesiunilor petroliere | Lege 238/2004

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Regimul concesiunilor petroliere -
Art. 34.
- Puneri în aplicare (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Titularul unui acord petrolier poate transfera altei persoane juridice drepturile dobândite și obligațiile asumate, numai cu aprobarea prealabilă scrisă a autorității competente. Modificări (1)

(2) Orice transfer făcut fără aprobarea autorității competente este lovit de nulitate.

(3) Aprobarea transferului drepturilor dobândite și al obligațiilor asumate se face în condițiile în care persoana juridică, care preia drepturile și obligațiile acordului petrolier, dovedește că are capacitatea tehnică și financiară necesară efectuării operațiunilor petroliere în condițiile stabilite prin acord.

(4) În cazul în care titularul acordului petrolier își modifică statutul prin reorganizare, acordul petrolier, așa cum a fost negociat, va fi transferat succesorilor legali ai titularului prin ordin al președintelui autorității competente, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (3).

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    352 Prin derogare de la cadrul juridic general al concesiunii, dacă se obține aprobarea autorității competente, este posibil transferul drepturilor și al obligațiilor născute dintr-un acord petrolier, către oaltă persoană juridică (art. 34 din Legea nr. 238/2004). Titularul unei licențe de concesiune din domeniul minier poate și el transmite unei alte persoane juridice drepturile și obligațiile născute din contractul de concesiune, tot cu aprobarea scrisă aautorității competente art. 24 alin. (1) din Legea nr. 85/2003]. Art. 24 alin. (3) din Legea nr. 85/2003 mai dispune: „În cazul în care titularul licenței își modifică statutul prin reorganizare, vânzare sau orice alte motive, licența, așa cum afost negociată, va fi acordată prin act adițional succesorilor legali ai titularului, în baza contractului dintre părți sau ahotărârii judecătorești, prezentată autorității competente”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 238/2004:
Art 24 Regimul transportului petrolului prin sistemul național de transport
Art 25 Regimul transportului petrolului prin sistemul național de transport
Art 26 Regimul transportului petrolului prin sistemul național de transport
Art 27 Regimul concesiunilor petroliere
Art 28 Regimul concesiunilor petroliere
Art 29 Regimul concesiunilor petroliere
Art 30 Regimul concesiunilor petroliere
Art 31 Regimul concesiunilor petroliere
Art 32 Regimul concesiunilor petroliere
Art 33 Regimul concesiunilor petroliere
Art 34 Regimul concesiunilor petroliere
Art 35 Regimul concesiunilor petroliere
Art 36 Regimul concesiunilor petroliere
Art 37 Regimul concesiunilor petroliere
Art 38 Regimul concesiunilor petroliere
Art 39 Regimul concesiunilor petroliere
Art 40 Regimul concesiunilor petroliere
Art 41 Regimul concesiunilor petroliere
Art 42 Regimul concesiunilor petroliere
Art 43 Regimul concesiunilor petroliere
Art 44 Regimul concesiunilor petroliere
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Referințe în cărți:
Regimul contractelor de concesiune
;
se încarcă...