Art 30 Regimul concesiunilor petroliere | Lege 238/2004

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Regimul concesiunilor petroliere -
Art. 30.
- Puneri în aplicare (1)

(1) Concesionarea operațiunilor petroliere se realizează prin acord petrolier, încheiat de autoritatea competentă cu persoane juridice române sau străine. Doctrină (1)

(2) Acordul petrolier se încheie cu câștigătorul unui apel public de ofertă, organizat de autoritatea competentă în condițiile prezentei legi. Derogări (1)

(3) Inițiativa concesiunii operațiunilor petroliere poate aparține autorității competente ori persoanelor juridice române sau străine interesate. Puneri în aplicare (1)

(4) În vederea participării la apelul public de ofertă, persoanele juridice române sau străine vor depune ofertele într-un termen care nu poate fi mai mic de 30 de zile și nu poate depăși 270 de zile calendaristice, determinat de autoritatea competentă, prin ordin. Puneri în aplicare (1)

(5) Ofertele conțin programul de explorare, de dezvoltare-exploatare sau de exploatare, după caz, propus, actele doveditoare privind capacitatea tehnică și financiară a ofertantului, precum și alte documente stabilite de autoritatea competentă. Puneri în aplicare (1)

(6) Programul de explorare propus cuprinde descrierea operațiunilor petroliere și cheltuielile aferente acestora, obligatoriu de realizat.

(7) Programul de dezvoltare-exploatare sau de exploatare va cuprinde rezervele estimate, perioada de valorificare economică a rezervelor și lucrările de dezvoltare propuse.

(8) Condițiile de organizare și desfășurare a apelului public de ofertă prevăzut la alin. (2), criteriile de selectare și desemnare a câștigătorului, precum și alte aspecte se stabilesc, prin derogare de la legislația privind regimul concesiunilor, prin norme metodologice transparente și nediscriminatorii, aprobate de Guvern. Puneri în aplicare (2)

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Cu titlu de excepție, în cazul anumitor bunuri proprietate publică, concesionari nu pot fi decât persoane juridice. Spre exemplu, art. 2 pct.7 și art. 30 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004 conțin prevederi în acest sens. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 238/2004:
Art 20 Regimul transportului petrolului prin sistemul național de transport
Art 21 Regimul transportului petrolului prin sistemul național de transport
Art 22 Regimul transportului petrolului prin sistemul național de transport
Art 23 Regimul transportului petrolului prin sistemul național de transport
Art 24 Regimul transportului petrolului prin sistemul național de transport
Art 25 Regimul transportului petrolului prin sistemul național de transport
Art 26 Regimul transportului petrolului prin sistemul național de transport
Art 27 Regimul concesiunilor petroliere
Art 28 Regimul concesiunilor petroliere
Art 29 Regimul concesiunilor petroliere
Art 30 Regimul concesiunilor petroliere
Art 31 Regimul concesiunilor petroliere
Art 32 Regimul concesiunilor petroliere
Art 33 Regimul concesiunilor petroliere
Art 34 Regimul concesiunilor petroliere
Art 35 Regimul concesiunilor petroliere
Art 36 Regimul concesiunilor petroliere
Art 37 Regimul concesiunilor petroliere
Art 38 Regimul concesiunilor petroliere
Art 39 Regimul concesiunilor petroliere
Art 40 Regimul concesiunilor petroliere
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...