Art 21 Regimul transportului petrolului prin sistemul național de transport | Lege 238/2004

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Regimul sistemului național de transport al petrolului și al conductelor magistrale care asigură transportul și tranzitul petrolului - Regimul transportului petrolului prin sistemul național de transport -
Art. 21.
-

(1) Transportatorul comun nu este obligat să asigure accesul la sistemul național de transport al petrolului atunci când:

a) nu există capacitate disponibilă în conductele magistrale, potrivit prevederilor art. 20 alin. (2), pentru rutele solicitate. În cazul în care nu există suficientă capacitate disponibilă pentru a transporta întreaga cantitate solicitată, transportatorul comun va informa solicitantul, iar acesta va putea să își ajusteze cererea în mod corespunzător;

b) există considerente temeinice de ordin tehnic, operațional sau de siguranță, care pot afecta securitatea operării sistemului;

c) calitatea petrolului solicitat să fie transportat nu respectă:

(i) specificațiile de calitate corespunzătoare pentru sistemul național de transport al petrolului;

(ii) specificațiile de calitate a transporturilor de petrol contractate;

(iii) calitatea transporturilor de petrol solicitate, cărora li s-a acordat un nivel mai înalt de prioritate în cadrul cererii.

(2) Orice refuz al transportatorului comun de a asigura oricărui solicitant accesul la sistemul național de transport va fi motivat în mod corespunzător și transmis în scris acestuia și către autoritatea competentă.

(3) Transportatorul comun are următoarele obligații:

a) asigură integritatea calitativă și cantitativă a petrolului transportat, cu deducerea cantităților aferente pierderilor tehnologice, calculate conform instrucțiunilor tehnice în vigoare;

b) asigură o rezervă de capacitate, necesară operării sistemului în condiții de securitate, flexibilitate și eficiență, potrivit normelor tehnice emise de transportator și avizate de autoritatea competentă.

(4) Solicitantul va avea dreptul de a se adresa autorității competente referitor la refuzul transportatorului comun, a cărui soluționare se va face printr-o procedură stabilită de aceasta prin reglementări, iar soluția autorității competente este obligatorie pentru transportator și solicitant.

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 238/2004:
Art 11 Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Art 12 Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Art 13 Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Art 14 Regimul sistemului național de transport al petrolului și al conductelor magistrale care asigură transportul și tranzitul petrolului
Art 15 Regimul sistemului național de transport al petrolului și al conductelor magistrale care asigură transportul și tranzitul petrolului
Art 16 Tranzitul petrolului
Art 17 Tranzitul petrolului
Art 18 Tranzitul petrolului
Art 19 Regimul transportului petrolului prin sistemul național de transport
Art 20 Regimul transportului petrolului prin sistemul național de transport
Art 21 Regimul transportului petrolului prin sistemul național de transport
Art 22 Regimul transportului petrolului prin sistemul național de transport
Art 23 Regimul transportului petrolului prin sistemul național de transport
Art 24 Regimul transportului petrolului prin sistemul național de transport
Art 25 Regimul transportului petrolului prin sistemul național de transport
Art 26 Regimul transportului petrolului prin sistemul național de transport
Art 27 Regimul concesiunilor petroliere
Art 28 Regimul concesiunilor petroliere
Art 29 Regimul concesiunilor petroliere
Art 30 Regimul concesiunilor petroliere
Art 31 Regimul concesiunilor petroliere
;
se încarcă...