Art 20 Regimul transportului petrolului prin sistemul național de transport | Lege 238/2004

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Regimul sistemului național de transport al petrolului și al conductelor magistrale care asigură transportul și tranzitul petrolului - Regimul transportului petrolului prin sistemul național de transport -
Art. 20.
-

(1) Concesionarul sistemului național de transport al petrolului are calitatea de transportator comun și obligația de a asigura, potrivit prevederilor legale, accesul liber la capacitatea disponibilă a sistemului, tuturor solicitanților, persoane juridice autorizate, în condiții egale, în mod nediscriminatoriu și transparent.

(2) Capacitatea disponibilă reprezintă diferența dintre capacitatea fizică totală a sistemului și capacitatea angajată prin obligațiile contractuale asumate de către transportator, prin contracte încheiate și în vigoare la data solicitării de către un beneficiar, asigurând totodată:

a) transportul petrolului aparținând transportatorului;

b) îndeplinirea unor obligații privind prestarea unor servicii publice de către transportatorul comun, conform legislației în vigoare;

c) menținerea unei rezerve de capacitate necesare operării sistemului în condiții de securitate, flexibilitate și eficiență, potrivit normelor tehnice emise de transportator și avizate de autoritatea competentă.

(3) Accesul la capacitatea disponibilă a sistemului național de transport al petrolului reprezintă dreptul oricărui solicitant autorizat de a beneficia de racordare efectivă la sistem și/sau de transport al propriilor cantități de țiței, condensat și/sau gaze naturale, corespunzător contractului de transport încheiat și în schimbul achitării tarifelor de transport.

(4) Tarifele de transport din sistemul național de transport se stabilesc de către autoritatea competentă, în conformitate cu legislația în vigoare. Puneri în aplicare (1)

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 238/2004:
Art 10 Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Art 11 Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Art 12 Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Art 13 Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Art 14 Regimul sistemului național de transport al petrolului și al conductelor magistrale care asigură transportul și tranzitul petrolului
Art 15 Regimul sistemului național de transport al petrolului și al conductelor magistrale care asigură transportul și tranzitul petrolului
Art 16 Tranzitul petrolului
Art 17 Tranzitul petrolului
Art 18 Tranzitul petrolului
Art 19 Regimul transportului petrolului prin sistemul național de transport
Art 20 Regimul transportului petrolului prin sistemul național de transport
Art 21 Regimul transportului petrolului prin sistemul național de transport
Art 22 Regimul transportului petrolului prin sistemul național de transport
Art 23 Regimul transportului petrolului prin sistemul național de transport
Art 24 Regimul transportului petrolului prin sistemul național de transport
Art 25 Regimul transportului petrolului prin sistemul național de transport
Art 26 Regimul transportului petrolului prin sistemul național de transport
Art 27 Regimul concesiunilor petroliere
Art 28 Regimul concesiunilor petroliere
Art 29 Regimul concesiunilor petroliere
Art 30 Regimul concesiunilor petroliere
;
se încarcă...