Art 1 Dispoziții generale | Lege 238/2004

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale -
Art. 1.
- Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5), Librăria Indaco (1)

(1) Resursele de petrol situate în subsolul țării și al platoului continental românesc al Mării Negre, delimitat conform principiilor dreptului internațional și convențiilor internaționale la care România este parte, fac obiectul exclusiv al proprietății publice și aparțin statului român. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Petrolul reprezintă substanțele minerale combustibile constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate în scoarța terestră și care, în condiții de suprafață, se prezintă în stare gazoasă, sub formă de gaze naturale, sau lichidă, sub formă de țiței și condensat. Referințe în jurisprudență (2)

(3) Gazele naturale cuprind gazele libere din zăcăminte de gaz metan, gazele dizolvate în țiței, cele din capul de gaze asociat zăcămintelor de țiței, precum și gazele rezultate din extracția amestecurilor de gaz condensat. Referințe în jurisprudență (2)

Acesta este un fragment din Legea petrolului nr. 238/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Spre exemplu, conform art. 136 alin. (3) din Constituție, bogățiile de interes public ale subsolului fac obiectul exclusiv al proprietății publice. Fac parte din această categorie petrolul, indiferent dacă se prezintă sub forma țițeiului, acondensului sau agazelor naturale conform art. 1 alin. (1) din Legea nr. 238/2004 – Legea petrolului, „Resursele de petrol situate în subsolul țării și al platoului continental românesc al Mării Negre, delimitat conform principiilor dreptului internațional și convențiilor internaționale la care România este parte, fac obiectul exclusiv al proprietății publice și aparțin statului român”] și resursele minerale la care se referă prevederile art. 2 din Legea minelor nr. 85/2003, dacă sunt de interes public. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 238/2004:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Art 7 Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Art 8 Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Art 9 Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Art 10 Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Art 11 Dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se efectuează operațiuni petroliere
Reviste:
Tăcerea este de aur? Despre îndatorirea de informare ca premisă a dolului prin reticență/Le silence est-il d’or? Sur le devoir d’informer comme prémisse du dol par réticence/Is silence golden? The duty to disclose information as a premise for fraudulent non-disclosure
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Referințe în cărți:
Regimul contractelor de concesiune
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 25/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, prin Încheierea din 26 februarie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 3.903/89/2013
;
se încarcă...