Atestarea în sectorul gazelor naturale | Lege 351/2004

Acesta este un fragment din Legea gazelor nr. 351/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VI Atestarea în sectorul gazelor naturale

Art. 56. -

Echipamentele, instalațiile, aparatele, produsele și procedeele utilizate în sectorul gazelor naturale trebuie atestate tehnic în baza unei metodologii elaborate de ANRGN și aprobate prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

Art. 57. -

Proiectele obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale (producție, înmagazinare/stocare, transport și/sau distribuție) vor fi verificate de către persoane fizice atestate, conform reglementărilor în vigoare, care dețin calitatea de verificatori de proiecte.

Art. 58. -

Verificarea proiectelor de către personalul atestat conform reglementărilor în vigoare nu poate fi extinsă și la proiectele a căror verificare este reglementată prin legi speciale.

Art. 59. -

Verificatorii de proiecte atestați răspund în mod solidar cu proiectanții pentru asigurarea prin proiect a tuturor cerințelor tehnice și de calitate prevăzute de legislația în vigoare, în vederea realizării și exploatării în condiții de siguranță a obiectivului proiectat, precum și pentru eventualele modificări ale proiectului pe durata execuției.

Art. 60. -

(1) Avizarea proiectelor se face, după caz, de către operatorul licențiat pentru înmagazinarea, transportul, distribuția gazelor naturale sau de către titularul licenței de furnizare care exploatează infrastructura din câmpurile de producție, care va exploata obiectivele prevăzute în proiecte.

(2) Proiectele pentru obiective noi din sectorul gazelor naturale, acolo unde nu există operator licențiat, se avizează, în condiții contractuale, de către orice titular de licență specifică exploatării obiectivului.

Acesta este un fragment din Legea gazelor nr. 351/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 351/2004:
Dispoziții generale
Politici în domeniul gazelor naturale
Autoritatea de reglementare
Prevederi generale privind producția, transportul, tranzitul, distribuția, înmagazinarea subterană și furnizarea gazelor naturale
Autorizații și licențe
Atestarea în sectorul gazelor naturale
Acces și refuz de acces
Magistrale directe
Obligațiile ce decurg din prestarea serviciului public
Prevederi generale privind gazul petrolier lichefiat (GPL), gazul natural comprimat pentru vehicule (GNCV) și gazul natural lichefiat (GNL)
Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Interdicții
Prețuri și tarife
Infracțiuni și contravenții
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...