Art 96 Interdicții | Lege 351/2004

Acesta este un fragment din Legea gazelor nr. 351/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Interdicții -
Art. 96.
- Referințe în jurisprudență (6)

Pentru protecția obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice terților: Jurisprudență relevantă (1)

a) să realizeze construcții de orice fel în zona de siguranță a conductelor de gaze naturale; în cazul în care, în mod excepțional, este necesar ca pe terenul pe care este amplasată rețeaua de alimentare cu gaze naturale să se execute o construcție, beneficiarul acesteia și/sau proprietarul vor/va suporta toate cheltuielile de modificare a traseului rețelei, cu condiția obținerii acordurilor proprietarilor sau ale deținătorilor legali ai terenului de pe traseul unde urmează să fie plasată noua conductă, precum și a avizelor autorităților competente și a autorizației de construire; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (3)

b) să efectueze săpături sau lucrări de orice fel sub ori peste conductele de gaze naturale ori în zona de protecție a acestora, fără avizul prealabil al operatorului de sistem;

c) să depoziteze materiale pe căile de acces la conducte și în zona de protecție a acestora;

d) să intervină în orice mod asupra conductelor, echipamentelor și instalațiilor de gaze naturale.

Acesta este un fragment din Legea gazelor nr. 351/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 351/2004:
Art 86 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 87 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 88 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 89 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 90 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 91 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 92 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 93 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 94 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 95 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 96 Interdicții
Art 97 Interdicții
Art 98 Prețuri și tarife
Art 99 Prețuri și tarife
Art 100 Prețuri și tarife
Art 101 Prețuri și tarife
Art 102 Infracțiuni și contravenții
Art 103 Infracțiuni și contravenții
Art 104 Infracțiuni și contravenții
Art 105 Infracțiuni și contravenții
Art 106 Infracțiuni și contravenții
;
se încarcă...