Art 85 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia | Lege 351/2004

Acesta este un fragment din Legea gazelor nr. 351/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia -
Art. 85.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (5)

(1) Pentru realizarea serviciului de transport sau de distribuție, în cazul utilizării bunurilor proprietate a terților care au fost puse în funcțiune până la data intrării în vigoare a prezentei legi, concesionarul are următoarele drepturi:

a) să folosească aceste bunuri prin efectul legii; Referințe în jurisprudență (1)

b) fără a se aduce atingere dreptului prevăzut la lit. a), condițiile de exercitare a acestuia sunt cele prevăzute în procesul-verbal de recepție tehnică și/sau în contract;

c) să includă costurile aferente lucrărilor de exploatare, întreținere, reparații și modernizare și altele, efectuate pentru bunuri, la fundamentarea tarifului pentru serviciul prestat, în condițiile reglementărilor ANRGN specifice; Modificări (1)

d) la solicitarea și cu acordul proprietarului, să preia aceste bunuri în patrimoniul său cu titlu gratuit; Referințe în jurisprudență (1)

e) să dezvolte sistemul;

f) să utilizeze întreaga capacitate a bunului;

g) să asigure accesul unor noi solicitanți, cu respectarea uneia dintre următoarele condiții: Referințe în jurisprudență (1)

1. prezentarea acceptului proprietarului;

2. prezentarea acordului solicitantului de acces privind despăgubirea proprietarului; acordul solicitantului se prezumă atunci când acesta consimte în scris, printr-un act autentic, să îl despăgubească pe proprietar pentru partea ce îi revine din investiția făcută;

h) să solicite proprietarului bunului documente tehnico-economice care să facă dovada calității materialelor și lucrărilor efectuate, precum și a valorii investiției;

i) să înlocuiască bunurile în scopul modernizării sau măririi capacității sistemului; concesionarul este proprietarul bunurilor astfel înlocuite.

(2) Corelativ cu drepturile prevăzute la alin. (1), operatorii sistemelor de transport/distribuție se obligă:

a) să finanțeze, la expirarea duratei de funcționarea, investițiile aferente înlocuirii bunurilor;

b) să opereze și să întrețină bunurile pentru funcționarea în condiții de siguranță a sistemului.

(3) În vederea asigurării continuității în furnizare și a securității serviciilor publice de interes național de transport/distribuție a gazelor naturale, pentru bunurile proprietate a terților, scopul inițial pentru care au fost construite nu poate fi modificat de către aceștia.

Acesta este un fragment din Legea gazelor nr. 351/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 351/2004:
Art 75 Prevederi generale privind gazul petrolier lichefiat (GPL), gazul natural comprimat pentru vehicule (GNCV) și gazul natural lichefiat (GNL)
Art 76 Prevederi generale privind gazul petrolier lichefiat (GPL), gazul natural comprimat pentru vehicule (GNCV) și gazul natural lichefiat (GNL)
Art 77 Prevederi generale privind gazul petrolier lichefiat (GPL), gazul natural comprimat pentru vehicule (GNCV) și gazul natural lichefiat (GNL)
Art 78 Prevederi generale privind gazul petrolier lichefiat (GPL), gazul natural comprimat pentru vehicule (GNCV) și gazul natural lichefiat (GNL)
Art 79 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 80 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 81 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 82 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 83 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 84 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 85 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 86 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 87 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 88 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 89 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 90 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 91 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 92 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 93 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 94 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 95 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
;
se încarcă...