Art 6 Autoritatea de reglementare | Lege 351/2004

Acesta este un fragment din Legea gazelor nr. 351/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritatea de reglementare -
Art. 6.
- Modificări (1)

(1) Autoritatea competentă în sectorul gazelor naturale este ANRGN, instituție publică autonomă de interes național, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea primului-ministru, independentă din punct de vedere decizional, care își desfășoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare și funcționare.

(2) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ANRGN se asigură integral din venituri proprii.

(3) Veniturile ANRGN provin din: tarife percepute pentru acordarea de autorizații și licențe, pentru prestări de servicii, precum și din contribuții ale organismelor internaționale sau ale agenților economici, potrivit prevederilor legale în vigoare privind finanțele publice.

(4) ANRGN are dreptul să înființeze structuri proprii teritoriale.

Acesta este un fragment din Legea gazelor nr. 351/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 351/2004:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Politici în domeniul gazelor naturale
Art 5 Politici în domeniul gazelor naturale
Art 6 Autoritatea de reglementare
Art 7 Autoritatea de reglementare
Art 8 Autoritatea de reglementare
Art 9 Autoritatea de reglementare
Art 10 Autoritatea de reglementare
Art 11 Autoritatea de reglementare
Art 12 Autoritatea de reglementare
Art 13 Autoritatea de reglementare
Art 14 Autoritatea de reglementare
Art 15 Autoritatea de reglementare
Art 16 Autoritatea de reglementare
;
se încarcă...