Art 5 Politici în domeniul gazelor naturale | Lege 351/2004

Acesta este un fragment din Legea gazelor nr. 351/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Politici în domeniul gazelor naturale -
Art. 5.
-

Ministerul Economiei și Comerțului elaborează politica în domeniul gazelor naturale și asigură ducerea la îndeplinire a acesteia, în condițiile prevederilor prezentei legi, având următoarele atribuții principale:

a) implementează politica energetică a Guvernului;

b) elaborează programe și planuri de măsuri pentru aplicarea politicii Guvernului în sectorul gazelor naturale;

c) asigură elaborarea de studii pe baza cărora urmează a fi stabilite prioritățile privind investițiile din sectorul gazelor naturale;

d) elaborează proiecte de acte normative pentru sectorul gazelor naturale, cu consultarea persoanelor interesate din sectorul gazelor naturale;

e) exercită calitatea de concedent pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale;

f) supraveghează aplicarea și respectarea măsurilor stabilite pentru protecția mediului de către participanții la activitățile din sectorul gazelor naturale;

g) asigură armonizarea cu standardele și reglementările Uniunii Europene în domeniul gazelor naturale și creează mecanismele necesare aplicării acestora;

h) elaborează și fundamentează, împreună cu Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și cu organizațiile patronale și sindicale, propunerile de politică socială specifice sectorului gazelor naturale, programele de asistență socială și medicală, de asigurări de risc și accidente, în vederea evitării riscurilor profesionale și a reabilitării celor care au suferit accidente de muncă și boli profesionale;

i) avizează, împreună cu Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, normativele de protecție a muncii în sectorul gazelor naturale.

Acesta este un fragment din Legea gazelor nr. 351/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 351/2004:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Politici în domeniul gazelor naturale
Art 5 Politici în domeniul gazelor naturale
Art 6 Autoritatea de reglementare
Art 7 Autoritatea de reglementare
Art 8 Autoritatea de reglementare
Art 9 Autoritatea de reglementare
Art 10 Autoritatea de reglementare
Art 11 Autoritatea de reglementare
Art 12 Autoritatea de reglementare
Art 13 Autoritatea de reglementare
Art 14 Autoritatea de reglementare
Art 15 Autoritatea de reglementare
;
se încarcă...