Art 12 Autoritatea de reglementare | Lege 351/2004

Acesta este un fragment din Legea gazelor nr. 351/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritatea de reglementare -
Art. 12.
-

(1) Comitetul de reglementare al ANRGN este asistat de un consiliu consultativ format din 9 membri, numiți prin ordin al ministrului de resort, pe baza propunerilor primite din partea: Modificări (2)

a) asociațiilor patronale din domeniul gazelor naturale - un membru;

b) organizațiilor sindicale din domeniul gazelor naturale - 2 membri;

c) societăților de transport al gazelor naturale - un membru;

d) societăților de înmagazinare a gazelor naturale - un membru;

e) societăților de distribuție a gazelor naturale - un membru;

f) asociațiilor consumatorilor de gaze naturale - un membru;

g) Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor - un membru;

h) Ministerului Economiei și Comerțului - un membru.

(2) Consiliul consultativ asigură armonizarea intereselor agenților economici din sector cu cele ale consumatorilor de gaze naturale, evaluează impactul reglementărilor ANRGN și face propuneri de îmbunătățire a acestora, potrivit regulamentului de organizare și funcționare propriu.

(3) Membrii Consiliului consultativ au dreptul la o indemnizație de ședință egală cu 5% din salariul de bază al președintelui ANRGN, fără a depăși lunar 10% din acesta.

Acesta este un fragment din Legea gazelor nr. 351/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 351/2004:
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Politici în domeniul gazelor naturale
Art 5 Politici în domeniul gazelor naturale
Art 6 Autoritatea de reglementare
Art 7 Autoritatea de reglementare
Art 8 Autoritatea de reglementare
Art 9 Autoritatea de reglementare
Art 10 Autoritatea de reglementare
Art 11 Autoritatea de reglementare
Art 12 Autoritatea de reglementare
Art 13 Autoritatea de reglementare
Art 14 Autoritatea de reglementare
Art 15 Autoritatea de reglementare
Art 16 Autoritatea de reglementare
Art 17 Prevederi generale privind producția, transportul, tranzitul, distribuția, înmagazinarea subterană și furnizarea gazelor naturale
Art 18 Prevederi generale privind producția, transportul, tranzitul, distribuția, înmagazinarea subterană și furnizarea gazelor naturale
Art 19 Prevederi generale privind producția, transportul, tranzitul, distribuția, înmagazinarea subterană și furnizarea gazelor naturale
Art 20 Prevederi generale privind producția, transportul, tranzitul, distribuția, înmagazinarea subterană și furnizarea gazelor naturale
Art 21 Prevederi generale privind producția, transportul, tranzitul, distribuția, înmagazinarea subterană și furnizarea gazelor naturale
Art 22 Prevederi generale privind producția, transportul, tranzitul, distribuția, înmagazinarea subterană și furnizarea gazelor naturale
;
se încarcă...