Art 101 Prețuri și tarife | Lege 351/2004

Acesta este un fragment din Legea gazelor nr. 351/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Prețuri și tarife -
Art. 101.
- Jurisprudență

(1) Persoanele juridice din sectorul gazelor naturale, care practică activități reglementate conform art. 100 alin. (2), sunt obligate să asigure separarea contabilă, conform normelor legale și reglementărilor ANRGN. Modificări (1)

(2) Persoanele juridice din sectorul gazelor naturale, care practică activități reglementate conform art. 100 alin. (2), sunt obligate să asigure separarea legală, funcțională și organizatorică a acestora. Separarea legală nu implică modificarea controlului asupra întreprinderii integrate pe verticală.

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) și (2) persoanele juridice care desfășoară activități de distribuție și care deservesc un număr de cel mult 100.000 de consumatori. Acestea au obligația separării, în contabilitatea internă, a fiecăreia dintre activitățile reglementate, astfel încât să permită reflectarea exactă a veniturilor și costurilor aferente fiecărei activități, în scopul evitării discriminării și subvențiilor încrucișate, precum și pentru încurajarea competiției. În același scop, acestea vor ține contabilitatea separată, ca pentru o societate comercială independentă, în cazul în care dețin activități în afara sectorului de gaze naturale. Contabilitatea internă va include balanța de plăți și contul de profit și pierdere pentru fiecare activitate.

Acesta este un fragment din Legea gazelor nr. 351/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 351/2004:
Art 91 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 92 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 93 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 94 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 95 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 96 Interdicții
Art 97 Interdicții
Art 98 Prețuri și tarife
Art 99 Prețuri și tarife
Art 100 Prețuri și tarife
Art 101 Prețuri și tarife
Art 102 Infracțiuni și contravenții
Art 103 Infracțiuni și contravenții
Art 104 Infracțiuni și contravenții
Art 105 Infracțiuni și contravenții
Art 106 Infracțiuni și contravenții
Art 107 Infracțiuni și contravenții
Art 108 Infracțiuni și contravenții
Art 109 Infracțiuni și contravenții
Art 110 Infracțiuni și contravenții
Art 111 Infracțiuni și contravenții
;
se încarcă...