Art 100 Prețuri și tarife | Lege 351/2004

Acesta este un fragment din Legea gazelor nr. 351/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Prețuri și tarife -
Art. 100.
-

(1) Piața internă a gazelor naturale este formată din:

a) segmentul concurențial, care cuprinde comercializarea gazelor naturale între furnizori și între furnizori și consumatorii eligibili. În segmentul concurențial prețurile se formează liber, pe baza cererii și a ofertei, ca rezultat al mecanismelor concurențiale;

b) segmentul reglementat, care cuprinde activitățile cu caracter de monopol natural și furnizarea la preț reglementat și în baza contractelor-cadru. În segmentul reglementat al pieței, sistemele de prețuri și tarife se stabilesc de ANRGN pe baza metodologiilor proprii elaborate în acest sens. Modificări (1)

(2) Activitățile aferente segmentului reglementat cuprind: Jurisprudență

a) furnizarea gazelor naturale la preț reglementat și în baza contractelor-cadru către consumatori;

b) administrarea contractelor comerciale și de echilibrare contractuală a pieței interne;

c) transportul gazelor naturale;

d) înmagazinarea subterană a gazelor naturale;

e) distribuția gazelor naturale;

f) tranzitul gazelor naturale, cu excepția tranzitului desfășurat prin conducte magistrale dedicate; tranzitul prin conductele magistrale dedicate se supune regimului stabilit prin acordurile internaționale în baza cărora acestea au fost realizate;

g) activitățile subsecvente care sunt necesare și decurg din activitățile menționate la lit. a)-f).

(3) Pe măsura dezvoltării pieței interne și/sau a integrării în piețele internaționale, ANRGN are obligația de a decide deschiderea treptată, în tot sau în parte, a activităților reglementate către concurență. Modificări (1)

(4) Consumatorii eligibili au dreptul să negocieze direct contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii licențiați.

(5) Pentru acoperirea necesarului de gaze naturale, toți consumatorii au dreptul de a fi alimentați cu gaze naturale în aceeași structură intern/import a surselor. Pentru piața reglementată, asigurarea, în această structură, a cantităților de gaze naturale se realizează de către furnizorii licențiați, aceștia având acces nediscriminatoriu la sursele interne de gaze naturale. Referințe (1), Derogări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(6) Prevederile alin. (5) se aplică până la liberalizarea totală a pieței interne de gaze naturale. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea gazelor nr. 351/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    „…] S-a mai reținut că au fost respectate dispozițiile art. 100 alin. (5) din Legea nr. 351/2004, iar obiectul de reglementare al ordinului nu vizează instituirea unor forme de control al prețurilor la gazele naturale, ci respectarea de către toți consumatorii de gaze naturale aregulilor privind obligativitatea consumului de gaze naturale în amestec. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 351/2004:
Art 90 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 91 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 92 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 93 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 94 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 95 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 96 Interdicții
Art 97 Interdicții
Art 98 Prețuri și tarife
Art 99 Prețuri și tarife
Art 100 Prețuri și tarife
Art 101 Prețuri și tarife
Art 102 Infracțiuni și contravenții
Art 103 Infracțiuni și contravenții
Art 104 Infracțiuni și contravenții
Art 105 Infracțiuni și contravenții
Art 106 Infracțiuni și contravenții
Art 107 Infracțiuni și contravenții
Art 108 Infracțiuni și contravenții
Art 109 Infracțiuni și contravenții
Art 110 Infracțiuni și contravenții
Doctrină:
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
;
se încarcă...