Parlamentul României

Legea nr. 452/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 noiembrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56 din 25 iunie 2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 1 iulie 2004, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc alineatele (4) și (5) cu următorul cuprins:

"

(4) Secretariatul Comisiei, în ceea ce privește îndeplinirea atribuțiilor ce decurg din prezenta ordonanță de urgență și din normele de aplicare a acesteia, în legătură cu statutul special al managerilor publici, se asigură de către Ministerul Administrației și Internelor.

(5) Ministerul Administrației și Internelor poate colabora, în exercitarea atribuțiilor sale secretariale, cu un partener de implementare desemnat potrivit procedurii stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență."

2. La articolul 4 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

"

b) programe de formare specializată cu durata de un an, specifice pentru tineri funcționari publici în vârstă de până la 35 de ani."

3. La articolul 21, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Prin excepție de la prevederile art. 3 și 12, evaluarea finală și clasamentul final al absolvenților componentei «Stagiari 2003-2004» și «Cursanți 2003-2005», candidați pentru funcția de manager public, sunt stabilite de către o comisie interimară, înființată prin ordin al ministrului administrației și internelor, al cărei secretariat se poate asigura de către echipele de asistență tehnică ale proiectelor PHARE, prevăzute la art. 20 alin. (2)."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, PREŞEDINTELE SENATULUI
VIOREL HREBENCIUC NICOLAE VĂCĂROIU

București, 1 noiembrie 2004.

Nr. 452.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...