Parlamentul României

Legea nr. 84/2004 pentru înființarea unor comune

Modificări (1), Referințe (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 310 din 07 aprilie 2004.

În vigoare de la 10 aprilie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Se aprobă înființarea unor comune în județele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Botoșani, Brașov, Constanța, Covasna, Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.

(2) Componența și satele reședințe ale comunelor înființate potrivit alin. (1) sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Componența și satele reședințe ale comunelor existente, ca urmare a reorganizării acestora conform alin. (1), sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. -

(1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților administrației publice locale în comunele înființate conform art. 1, gestionarea activităților curente se asigură de câte doi delegați, numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de câte un secretar numit de prefect, în condițiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunelor înființate.

Art. 3. -

(1) Consiliile județene și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 2 alin. (1), împreună cu direcțiile generale ale finanțelor publice județene și consiliile locale ale comunelor și orașelor reorganizate, repartizează veniturile și cheltuielile actualelor bugete ale acestora între localitățile nou-înființate și cele reorganizate conform art. 1 alin. (2).

(2) Veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii, revin de drept comunelor înființate se administrează și se gestionează prin autoritățile locale delegate ale acestora, iar echilibrarea bugetelor locale se realizează pe seama sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, în limita creditelor bugetare aprobate, în anul 2004, pentru județul din care fac parte.

(3) Bugetul pe anul 2004 al fiecărei comune înființate se elaborează de către delegații prevăzuți la art. 2 alin. (1), cu avizul direcției generale a finanțelor publice a județului respectiv.

(4) Operațiunile de predare-primire a patrimoniului comunelor nou-înființate se fac pe bază de protocoale încheiate între fiecare dintre primarii comunelor și orașelor care se reorganizează și delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar al comunei înființate.

Art. 4. -

Până la noile alegeri locale, autoritățile administrației publice locale din comunele și orașele care se reorganizează vor funcționa în componența avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. -

(1) Comunei reorganizate Ciprian Porumbescu, județul Suceava, i se atribuie denumirea Ilișești.

(2) Comunei reorganizate Târgu Frumos, județul Iași, i se atribuie denumirea Ion Neculce.

(3) Comunei înființate prin preluarea satului Vitănești de la comuna Optași-Măgura, județul Olt, i se atribuie denumirea Sârbii-Măgura.

(4) Comunei reorganizate Brusturi-Drăgănești, județul Neamț, i se atribuie denumirea Brusturi.

(5) Denumirea comunei Izvoarele, județul Giurgiu, se schimbă în Isvoarele.

Art. 6. -

Satul Betești din componența comunei Mugeni, județul Harghita, trece în componența orașului Cristuru Secuiesc, județul Harghita, ca localitate componentă.

Art. 7. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 8. -

Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 5 aprilie 2004.

Nr. 84.

ANEXA Nr. 1

COMUNELE ÎNFIINȚATE

Județul Comuna înființată Comuna sau orașul de unde provin
Denumirea Satele componente
1 2 3 4
ALBA Cut 1. Cut Câlnic
ARAD Dorobanți 1. Dorobanți Curtici
Frumușeni 1. Frumușeni Fântânele
2. Aluniș
Zădăreni 1. Zădăreni Felnac
2. Bodrogu Nou
ARGEȘ Bughea de Sus 1. Bughea de Sus Albeștii de Muscel
BACĂU Sărata 1. Sărata Nicolae Bălcescu
BOTOȘANI 2. Bălțata
Blândești 1. Blândești Sulița
2. Cerchejeni
3. Șoldănești
BRAȘOV Drăguș 1. Drăguș Viștea
CONSTANȚA Cuza Vodă 1. Cuza Vodă Castelu
Saligny 1. Saligny Mircea Vodă
2. Făclia
3. Ștefan cel Mare
COVASNA Bixad 1. Bixad Malnaș
Micfalău 1. Micfalău Malnaș
DOLJ Catane 1. Catane Negoi
2. Catanele Noi
Cârcea 1. Cârcea Coșoveni
Cârna 1. Cârna Goicea
Coțofenii din Față 1. Coțofenii din Față Almăj
2. Beharca
Dobrotești 1. Dobrotești Amărăștii de Sus
2. Nisipuri
Galiciuica 1. Galiciuica Giubega
Ghidici 1. Ghidici Piscu Vechi
Ghindeni 1. Ghindeni Malu Mare
Întorsura 1. Întorsura Radovan
Pleșoi 1. Pleșoi Predești
2. Cârstovani
3. Frasin
4. Milovan
Rojiște 1. Rojiște Bratovoești
2. Tâmburești
Tălpaș 1. Tălpaș Fărcaș
2. Moflești
3. Nistoi
4. Puținei
5. Soceni
GALAȚI Negrilești 1. Negrilești Munteni
2. Slobozia Blăneasa
Poiana 1. Poiana Nicorești
2. Vișina
GIURGIU Cosoba 1. Cosoba Joița
Herăști 1. Herăști Hotarele
2. Miloșești
Izvoarele 1. Izvoarele Hotarele
2. Teiușu
Săbăreni 1. Săbăreni Joița
HARGHITA Ciceu 1. Ciceu Siculeni
2. Ciaracio
Leliceni 1. Leliceni Sâncrăieni
2. Fitod
3. Hosasău
4. Misentea
Porumbeni 1. Porumbenii Mari Mugeni
2. Porumbenii Mici
Racu 1. Racu Siculeni
2. Satu Nou
Satu Mare 1. Satu Mare Brădești
Sântimbru 1. Sântimbru Sâncrăieni
2. Sântimbru-Băi
IALOMIȚA Borănești 1. Borănești Coșereni
2. Sintești
Buești 1. Buești Albești
Maia 1. Maia Brazii
Ograda 1. Ograda Bucu
Roșiori 1. Roșiori Movilița
IAȘI Balș 1. Balș Târgu Frumos
2. Boureni
3. Coasta Măgurii
Costești 1. Costești Târgu Frumos
2. Giurgești
Drăgușeni 1. Drăgușeni Șcheia
2. Frenciugi
Fântânele 1. Fântânele Focuri
Hărmănești 1. Hărmăneștii Vechi Todirești
2. Boldești
3. Hărmăneștii Noi
Răchiteni 1. Răchiteni Mircești
2. Izvoarele
3. Ursărești
Roșcani 1. Rădeni Trifești
2. Roșcani
Valea Lupului 1. Valea Lupului Rediu
MARAMUREȘ Coaș 1. Coaș Săcălășeni
2. Întrerâuri
Coltău 1. Coltău Săcălășeni
2. Cătălina
Gârdani 1. Gârdani Sălsig
Oncești 1. Oncești Bârsana
MEHEDINȚI Braniștea 1. Braniștea Vânători
2. Goanța
Vrata 1. Vrata Gârla Mare
MUREȘ Corunca 1. Corunca Livezeni
2. Bozeni
Sărățeni 1. Sărățeni Sovata*)
NEAMȚ Drăgănești 1. Drăgănești Brusturi-Drăgănești
2. Orțăști
3. Râșca
4. Șoimărești
Pâncești 1. Pâncești Poienari
2. Ciurea
3. Holm
4. Tălpălăi
5. Patricheni
Gâdinți 1. Gâdinți Sagna
OLT Călui 1. Călui Oboga
2. Gura Căluiu
Găvănești 1. Găvănești Baldovinești
2. Băleasa
3. Broșteni
4. Dâmburile
Ghimpețeni 1. Ghimpețeni Nicolae Titulescu
2. Ghimpețenii Noi
Grădinile 1. Grădinile Studina
2. Arvăteasca
3. Plăviceanca
Gura Padinii 1. Gura Padinii Orlea
2. Satu Nou
Ipotești 1. Ipotești Milcov
Osica de Jos 1. Osica de Jos Dobrun
2. Bobu
Sârbii-Măgura 1. Vitănești Optași-Măgura
Vișina Nouă 1. Vișina Nouă Vădastra
PRAHOVA Cocorăștii Colț 1. Cocorăștii Colț Mănești
2. Cheșnoiu
3. Cocorăștii Grind
4. Colțu de Jos
5. Ghioldum
6. Perșunari
7. Piatra
8. Satu de Sus
Olari 1. Olari Gherghița
2. Fânari
3. Olarii Vechi
Vadu Săpat 1. Vadu Săpat Fântânele
2. Ghinoaica
3. Ungureni
SATU MARE Agriș 1. Agriș Botiz
2. Ciuperceni
Ciumești 1. Ciumești Sanislău
2. Berea
3. Viișoara
SIBIU Boița 1. Boița Tălmaciu*)
2. Lazaret
3. Lotrioara
4. Paltin
SUCEAVA Bălăceana 1. Bălăceana Ciprian Porumbescu
Ciprian Porumbescu 1. Ciprian Porumbescu Ciprian Porumbescu
Hârtop 1. Hârtop Preutești
Voitinel 1. Voitinel Gălănești
TELEORMAN Beciu 1. Beciu Plopii-Slăvitești
2. Bârseștii de Jos
3. Smârdan
Beuca 1. Beuca Drăcșenei
2. Plopi
Dracea 1. Dracea Crângu
2. Florica
3. Zlata
Fântânele 1. Fântânele Suhaia
Frăsinet 1. Frăsinet Băbăița
2. Clănița
Purani 1. Puranii de Sus Siliștea
2. Purani
Saelele 1. Saelele Lunca
2. Pleașov
Uda-Clocociov 1. Uda-Clocociov Slobozia Mândra
2. Uda-Paciurea
TIMIȘ Birda 1. Birda Gătaia
2. Berecuța
3. Mânăstire
4. Sângeorge
Checea 1. Checea Cenei
Dudeștii Noi 1. Dudeștii Noi Becicherecu Mic
Fibiș 1. Fibiș Mașloc
Ghilad 1. Ghilad Ciacova
2. Gad
Gottlob 1. Gottlob Lovrin
2. Vizejdia
Iecea Mare 1. Iecea Mare Cărpiniș
Parța 1. Parța Șag
Pădureni 1. Pădureni Jebel
Saravale 1. Saravale Sânpetru Mare
Șandra 1. Șandra Biled
2. Uihei
Tomnatic 1. Tomnatic Lovrin
VASLUI Ciocani 1. Ciocani Perieni
2. Crâng
3. Crângu Nou
4. Podu Petriș
Cozmești 1. Bălești Delești
2. Cozmești
3. Fâstâci
4. Hordilești
Dodești 1. Dodești Viișoara
2. Urdești
Ferești 1. Ferești Văleni
Muntenii de Sus 1. Muntenii de Sus Tanacu
2. Satu Nou
Pochidia 1. Pochidia Tutova
2. Borodești
3. Satu Nou
4. Sălceni
Pușcași 1. Pușcași Laza
2. Poiana lui Alexa
3. Teișoru
4. Valea Târgului
VÂLCEA Diculești 1. Băbeni-Oltețu Făurești
2. Budești
3. Colelia
4. Diculești
Lăcusteni 1. Contea Zătreni
2. Gănești
3. Lăcusteni
4. Lăcustenii de Jos
5. Lăcustenii de Sus
VRANCEA Biliești 1. Biliești Suraia
Gologanu 1. Gologanu Milcovul
Obrejița 1. Obrejița Tâmboești
Răstoaca 1. Răstoaca Milcovul

*) Orașe din care se desprind unele comune.

ANEXA Nr. 2

COMUNELE REORGANIZATE

Judeţul Comuna reorganizată Comuna înfiinţată prin reorganizare
Denumirea Satele componente
1 2 3 4
ALBA Câlnic 1. Câlnic Cut
2. Deal
ARAD Fântânele 1. Fântânele Frumuşeni
2. Tisa Nouă
Felnac 1. Felnac Zădăreni
2. Călugăreni
ARGEŞ Albeştii de Muscel 1. Albeşti Bughea de Sus
2. Cândeşti
BACĂU Nicolae Bălcescu 1. Nicolae Bălcescu Sărata
2. Buchila
3. Galbeni
4. Lărguţa
5. Valea Seacă
BRAŞOV Viştea 1. Viştea de Jos Drăguş
2. Olteţ
3. Rucăr
4. Viştea de Sus
5. Viştişoara
BOTOŞANI Suliţa 1. Suliţa Blândeşti
2. Cheliş
3. Dracşani
CONSTANŢA Castelu 1. Castelu Cuza Vodă
2. Nisipari
Mircea Vodă 1. Mircea Vodă Saligny
2. Gherghina
3. Satu Nou
4. Ţibrinu
COVASNA Malnaş 1. Malnaş Bixad
2. Malnaş-Băi
3. Valea Zălanului Micfalău
DOLJ Almăj 1. Almăj Coţofenii din Faţă
2. Bogea
3. Moşneni
4. Şitoaia
Amărăştii de Sus 1. Amărăştii de Sus Dobroteşti
2. Zvorsca
Bratovoeşti 1. Bratovoeşti Rojişte
2. Bădoşi
3. Georocu Mare
4. Prunet
Coşoveni 1. Coşoveni Cârcea
Fărcaş 1. Fărcaş Tălpaş
2. Amărăşti
3. Golumbelu
4. Golumbu
5. Plopu-Amărăşti
Giubega 1. Giubega Galiciuica
Goicea 1. Goicea Cârna
Malu Mare 1. Malu Mare Ghindeni
2. Preajba
Negoi 1. Negoi Catane
Piscu Vechi 1. Piscu Vechi Ghidici
2. Pisculeţ
Predeşti 1. Predeşti Pleşoi
2. Bucicani
3. Predeştii Mici
Radovan 1. Radovan Întorsura
2. Fântânele
3. Târnava
GALAŢI Munteni 1. Munteni Negrileşti
2. Frunzeasca
3. Ţigăneşti
4. Ungureni
Nicoreşti 1. Nicoreşti Poiana
2. Braniştea
3. Coasta Lupei
4. Dobrineşti
5. Fântâni
6. Grozăveşti
7. Ionăşeşti
8. Mălureni
9. Piscu Corbului
10. Sârbi
GIURGIU Hotarele 1. Hotarele Herăşti
Isvoarele
Joiţa 1. Joiţa Cosoba
2. Bâcu Săbăreni
HARGHITA Brădeşti 1. Brădeşti Satu Mare
2. Târnoviţa
Mugeni 1. Mugeni Porumbeni
2. Aluniş
3. Beta
4. Dejuţiu
5. Dobeni
6. Lutiţa
7. Mătişeni
8. Tăietura
Sâncrăieni 1. Sâncrăieni Leliceni
Sântimbru
Siculeni 1. Siculeni Ciceu
Racu
IALOMIŢA Albeşti 1. Albeşti Bueşti
2. Bataluri
3. Marsilieni
Brazii 1. Brazii Maia
2. Movileanca
3. Răsimnicea
Bucu 1. Bucu Ograda
Coşereni 1. Coşereni Borăneşti
Moviliţa 1. Moviliţa Roşiori
2. Biţina-Pământeni
3. Biţina-Ungureni
IAŞI Focuri 1. Focuri Fântânele
Mirceşti 1. Mirceşti Răchiteni
2. Iugani
Rediu 1. Rediu Valea Lupului
2. Breazu
3. Horleşti
4. Tăuteşti
Şcheia 1. Şcheia Drăguşeni
2. Căueşti
3. Cioca-Boca
4. Poiana Şcheii
5. Satu Nou
Târgu Frumos*) 1. Buznea Balş
2. Dădeşti Costeşti
3. Găneşti
4. Ion Neculce
5. Prigoreni
6. Războieni
Todireşti 1. Todireşti Hărmăneşti
2. Băiceni
3. Stroeşti
Trifeşti 1. Trifeşti Roşcani
2. Hermeziu
3. Vladomira
4. Zaboloteni
MARAMUREŞ Bârsana 1. Bârsana Onceşti
2. Năneşti
Săcălăşeni 1. Săcălăşeni Coaş
2. Coruia Coltău
3. Culcea
Sălsig 1. Sălsig Gârdani
MEHEDINŢI Gârla Mare 1. Gârla Mare Vrata
Vânători 1. Vânători Braniştea
2. Roşiori
MUREŞ Livezeni 1. Livezeni Corunca
2. Bozeni
3. Ivăneşti
4. Poieniţa
5. Sânişor
Sovata**) Sovata**) Sărăţeni
NEAMŢ Poienari 1. Poienari Pânceşti
2. Bunghi
3. Săcăleni
Sagna 1. Sagna Gâdinţi
2. Luţca
3. Vulpăşeşti
Brusturi-Drăgăneşti 1. Brusturi Drăgăneşti
2. Groşi
3. Poiana
4. Târzia
OLT Baldovineşti 1. Baldovineşti Găvăneşti
2. Gubandru
3. Pietriş
Dobrun 1. Dobrun Osica de Jos
2. Chilii
3. Roşienii Mari
4. Roşienii Mici
5. Ulmet
Milcov 1. Ulmi Ipoteşti
2. Milcovu din Deal
3. Milcovu din Vale
4. Stejaru
Nicolae Titulescu 1. Nicolae Titulescu Ghimpeţeni
Oboga 1. Oboga Călui
Optaşi-Măgura 1. Optaşi Sârbii-Măgura
Orlea 1. Orlea Gura Padinii
2. Orlea Nouă
Studina 1. Studina Grădinile
2. Studiniţa
Vădastra 1. Vădastra Vişina Nouă
PRAHOVA Fântânele 1. Fântânele Vadu Săpat
2. Bozieni
Gherghiţa 1. Gherghiţa Olari
2. Independenţa
3. Malamuc
4. Ungureni
Măneşti 1. Măneşti Cocorăştii Colţ
2. Băltiţa
3. Coada Izvorului
4. Gura Crivăţului
5. Zalhanaua
SATU MARE Botiz 1. Botiz Agriş
Sanislău 1. Sanislău Ciumeşti
2. Horea
3. Marna Nouă
SIBIU Tălmaciu**) Tălmaciu**) Boiţa
SUCEAVA Gălăneşti 1. Gălăneşti Voitinel
2. Hurjuieni
Ciprian Porumbescu 1. Ilişeşti Bălăceana
2. Braşca Ciprian
Porumbescu
Preuteşti 1. Preuteşti Hârtop
2. Arghira
3. Basarabi
4. Bahna Arin
5. Huşi
6. Leucuşeşti
TELEORMAN Băbăiţa 1. Băbăiţa Frăsinet
2. Merişani
Crângu 1. Crângu Dracea
2. Secara
Drăcşenei 1. Drăcşenei Beuca
2. Drăcşani
3. Odobeasca
4. Satul Vechi
Plopii-Slăviteşti 1. Plopii-Slăviteşti Beciu
2. Brâncoveanca
3. Dudu
Lunca 1. Lunca Saelele
2. Prundu
Siliştea 1. Siliştea Purani
2. Buteşti
3. Siliştea Mică
Slobozia Mândra 1. Slobozia Mândra Uda-Clocociov
Suhaia 1. Suhaia Fântânele
TIMIŞ Becicherecu Mic 1. Becicherecu Mic Dudeştii Noi
Biled 1. Biled Şandra
Cărpiniş 1. Cărpiniş Iecea Mare
2. Iecea Mică
Cenei 1. Cenei Checea
2. Bobda
Ciacova 1. Ciacova Ghilad
2. Cebza
3. Macedonia
4. Obad
5. Petroman
Gătaia 1. Gătaia Birda
2. Butin
3. Percosova
4. Sculia
5. Şemlacu Mare
6. Şemlacu Mic
Jebel 1. Jebel Pădureni
Lovrin 1. Lovrin Gottlob
Tomnatic
Maşloc 1. Maşloc Fibiş
2. Alioş
3. Remetea Mică
Sânpetru Mare 1. Sânpetru Mare Saravale
2. Igriş
Şag 1. Şag Parţa
VASLUI Deleşti 1. Deleşti Cozmeşti
2. Albeşti
3. Fundătura
4. Hârsova
5. Mânăstirea
6. Răduieşti
Laza 1. Laza Puşcaşi
2. Bejeneşti
3. Râşniţa
4. Sauca
Tanacu 1. Tanacu Muntenii de Sus
2. Beneşti
Perieni 1. Perieni Ciocani
Tutova 1. Tutova Pochidia
2. Bădeana
3. Ciortolom
4. Coroiu
5. Criveşti
6. Vizureni
Văleni 1. Văleni Fereşti
2. Moara Domnească
Viişoara 1. Viişoara Dodeşti
2. Halta Dodeşti
3. Văleni
4. Viltoteşti
VÂLCEA Făureşti 1. Mileşti Diculeşti
2. Bungeţani
3. Făureşti
4. Găineşti
5. Mărcuşu
Zătreni 1. Zătreni Lăcusteni
2. Butanu
3. Ciorteşti
4. Dealu Glămeia
5. Dealu Văleni
6. Făureşti
7. Mănicea
8. Mecea
9. Olteţu
10. Săşcioara
11. Stanomiru
12. Valea Văleni
13. Văleni
14. Zătrenii de Sus
VRANCEA Milcovul 1. Milcovul Răstoaca
2. Lămoteşti Gologanu
Suraia 1. Suraia Bilieşti
Tâmboeşti 1. Tâmboeşti Obrejiţa
2. Pădureni
3. Pietroasa
4. Slimnic
5. Trestieni

*) Reședința comunei Târgu Frumos este în orașul Târgu Frumos.

**) Orașe din care se desprind unele comune.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...