Parlamentul României

Legea nr. 135/2004 pentru înființarea comunei Bereni, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Măgherani

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 mai 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Se înființează comuna Bereni, județul Mureș, având în componență satele Bereni, Bâra, Cându, Drojdii, Eremieni, Maia și Mărculeni, prin reorganizarea comunei Măgherani.

(2) Reședința comunei Bereni se stabilește în satul Bereni.

Art. 2. -

(1) Comuna Măgherani, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, are în componență satele Măgherani, Șilea Nirajului și Torba.

(2) Reședința comunei Măgherani este în satul Măgherani.

Art. 3. -

(1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților publice locale în comuna Bereni, județul Mureș, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegați numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect în condițiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Bereni.

Art. 4. -

(1) Consiliul Județean Mureș și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Mureș și Consiliul Local al Comunei Măgherani, repartizează veniturile și cheltuielile actualului buget al comunei Măgherani între comunele prevăzute la art. 1 și 2.

(2) Veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii, revin de drept comunei Bereni se administrează și se gestionează prin autoritățile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, în limitele prevederilor aprobate pentru anul 2004, pe ansamblul județului Mureș.

(3) Bugetul comunei Bereni pe anul 2004 se elaborează de către delegații prevăzuți la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Mureș.

(4) Operațiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Măgherani și delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar, al comunei Bereni.

Art. 5. -

Până la noile alegeri locale, autoritățile administrației publice locale din comuna Măgherani, județul Mureș, funcționează în componența avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. -

Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 75 alin. (1) și (3) și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 26 aprilie 2004.

Nr. 135.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...