Art 9 Exercitarea mandatului de către consilierii locali și consilierii județeni | Lege 393/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Exercitarea mandatului de către aleșii locali - Exercitarea mandatului de către consilierii locali și consilierii județeni -
Art. 9.
- Jurisprudență

(1) Calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales. Jurisprudență

(2) Calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: Jurisprudență, Reviste (1)

a) demisie; Jurisprudență

b) incompatibilitate; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;

d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive ale consiliului; Jurisprudență

e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;

f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

g) punerea sub interdicție judecătorească;

h) pierderea drepturilor electorale; Jurisprudență

i) deces.

(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, respectiv de consiliul județean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a președintelui consiliului județean sau a oricărui consilier. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-e) hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanța de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanța se va pronunța în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă și irevocabilă. Modificări (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 393/2004:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Exercitarea mandatului de către consilierii locali și consilierii județeni
Art 6 Exercitarea mandatului de către consilierii locali și consilierii județeni
Art 7 Exercitarea mandatului de către consilierii locali și consilierii județeni
Art 8 Exercitarea mandatului de către consilierii locali și consilierii județeni
Art 9 Exercitarea mandatului de către consilierii locali și consilierii județeni
Art 10 Exercitarea mandatului de către consilierii locali și consilierii județeni
Art 11 Exercitarea mandatului de către consilierii locali și consilierii județeni
Art 12 Exercitarea mandatului de către consilierii locali și consilierii județeni
Art 13 Exercitarea mandatului de către primar
Art 14 Exercitarea mandatului de către primar
Art 15 Exercitarea mandatului de către primar
Art 16 Exercitarea mandatului de către primar
Art 17 Exercitarea mandatului de către primar
Art 18 Exercitarea mandatului de către președintele și vicepreședinții consiliului județean, de către viceprimari și de către delegatul sătesc
Art 19 Exercitarea mandatului de către președintele și vicepreședinții consiliului județean, de către viceprimari și de către delegatul sătesc
Reviste:
33. Decizia nr. 45 din 12 iunie 2017 în dosarul nr. 863/1/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2017
Considerații privind modificările intervenite în regimul incompatibilităților consilierilor locali
Unele aspecte derivând din regimul juridic al incompatibilităților și conflictelor de interese reglementate în Codul administrativ al României
Unele considerații pe marginea efectelor stării de incompatibilitate a aleșilor locali asupra statutului acestora
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 45/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Ialomița - Secția civilă în Dosarul nr. 2.446/98/2016, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept
;
se încarcă...