Art 69 Răspunderea aleșilor locali | Lege 393/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Răspunderea aleșilor locali -
Art. 69.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (8), Reviste (1)

(1) Pentru abateri grave și repetate, săvârșite în exercitarea mandatului de viceprimar, de președinte sau de vicepreședinte al consiliului județean, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancțiuni: Practică judiciară (1), Reviste (1)

a) mustrare;

b) avertisment;

c) diminuarea indemnizației cu 5-10% pe timp de 1-3 luni; Reviste (1)

d) eliberarea din funcție. Practică judiciară (4), Reviste (1)

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se aplică, prin hotărâre a consiliului, la propunerea motivată a primarului, respectiv a președintelui consiliului județean. În cazul președintelui consiliului județean, propunerea trebuie făcută de cel puțin o treime din numărul consilierilor în funcție și va fi temeinic motivată. Motivele care justifică propunerea de sancționare vor fi aduse la cunoștință consilierilor cu cel puțin 5 zile înaintea ședinței. Practică judiciară (3)

(3) În cazul sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorității consilierilor în funcție, iar în cazul sancțiunilor prevăzute la lit. c) și d), cu votul secret a cel puțin două treimi din numărul consilierilor în funcție. Practică judiciară (1)

(4) Aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) poate fi făcută numai dacă se face dovada că viceprimarul, președintele sau vicepreședintele consiliului județean a încălcat Constituția, celelalte legi ale țării sau a prejudiciat interesele țării, ale unității administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă. Practică judiciară (5)

(5) La eliberarea din funcție se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare. Practică judiciară (2)

Mergi la:
Art 59 Răspunderea aleșilor locali
Art 60 Răspunderea aleșilor locali
Art 61 Răspunderea aleșilor locali
Art 62 Răspunderea aleșilor locali
Art 63 Răspunderea aleșilor locali
Art 64 Răspunderea aleșilor locali
Art 65 Răspunderea aleșilor locali
Art 66 Răspunderea aleșilor locali
Art 67 Răspunderea aleșilor locali
Art 68 Răspunderea aleșilor locali
Art 69 Răspunderea aleșilor locali
Art 70 Răspunderea aleșilor locali
Art 71 Răspunderea aleșilor locali
Art 72 Răspunderea aleșilor locali
Art 73 Răspunderea aleșilor locali
Art 74 Registrul de interese
Art 75 Registrul de interese
Art 76 Registrul de interese
Art 77 Registrul de interese
Art 78 Registrul de interese
Art 79 Registrul de interese

Acesta este un fragment din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...