Art 56 Răspunderea aleșilor locali | Lege 393/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea aleșilor locali -
Art. 56.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte și pentru hotărârile pe care le-au votat. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) În procesul-verbal al ședinței consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va menționa în mod expres votul acestuia.

Acesta este un fragment din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Potrivit art. 56 din aceeași lege, „consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte și pentru hotărârile pe care le-au votat. În procesul-verbal al ședinței consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va menționa în mod expres votul acestuia”. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    59 A se vedea, în acest sens, R.M. Lazăr, Legalitatea actului administrativ. Drept românesc și drept comparat, Ed. All Beck, București, 2004, p. 46. Autoarea definește interesul legitim privat ca fiind un interes personal, direct, născut și actual în acord cu interesul general și cu normele de conviețuire socială, dar fără a avea încă protecție juridică în sensul plenitudinii dreptului recunoscut de lege. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 393/2004:
Art 46 Obligațiile aleșilor locali
Art 47 Obligațiile aleșilor locali
Art 48 Obligațiile aleșilor locali
Art 49 Obligațiile aleșilor locali
Art 50 Obligațiile aleșilor locali
Art 51 Obligațiile aleșilor locali
Art 52 Obligațiile aleșilor locali
Art 53 Obligațiile aleșilor locali
Art 54 Obligațiile aleșilor locali
Art 55 Răspunderea aleșilor locali
Art 56 Răspunderea aleșilor locali
Art 57 Răspunderea aleșilor locali
Art 58 Răspunderea aleșilor locali
Art 59 Răspunderea aleșilor locali
Art 60 Răspunderea aleșilor locali
Art 61 Răspunderea aleșilor locali
Art 62 Răspunderea aleșilor locali
Art 63 Răspunderea aleșilor locali
Art 64 Răspunderea aleșilor locali
Art 65 Răspunderea aleșilor locali
Art 66 Răspunderea aleșilor locali
Reviste:
Considerații privind răspunderea patrimonială a aleșilor locali, a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică locală
Doctrină:
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...