Art 15 Exercitarea mandatului de către primar | Lege 393/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Exercitarea mandatului de către aleșii locali - Exercitarea mandatului de către primar -
Art. 15.
- Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Calitatea de primar încetează la data depunerii jurământului de către noul primar. Modificări (1)

(2) Calitatea de primar încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

a) demisie;

b) incompatibilitate; Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială; Respingeri de neconstituționalitate (1)

d) imposibilitatea de a o fi exercitat pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepția cazurilor prevăzute de lege; Jurisprudență

e) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate; Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

f) punerea sub interdicție judecătorească;

g) pierderea drepturilor electorale; Jurisprudență

h) deces.

Acesta este un fragment din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    În legătură cu dispozițiile art. 15 alin. (2) lit e) din Legea nr. 393/2004, prin Decizia nr. 18/2015 (M.Of. nr. 469 din 29 iunie 2015), completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al Înaltei Curți de Casație și Justiție astabilit că acestea „sunt aplicabile în cazul condamnării, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la opedeapsă privativă de libertate, cu suspendarea condiționată aexecutării pedepsei, cu aplicarea art. 81-82, respectiv cu executarea în alte condiții decât cele prevăzute de art. 57 alin. (1) din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 393/2004:
Art 5 Exercitarea mandatului de către consilierii locali și consilierii județeni
Art 6 Exercitarea mandatului de către consilierii locali și consilierii județeni
Art 7 Exercitarea mandatului de către consilierii locali și consilierii județeni
Art 8 Exercitarea mandatului de către consilierii locali și consilierii județeni
Art 9 Exercitarea mandatului de către consilierii locali și consilierii județeni
Art 10 Exercitarea mandatului de către consilierii locali și consilierii județeni
Art 11 Exercitarea mandatului de către consilierii locali și consilierii județeni
Art 12 Exercitarea mandatului de către consilierii locali și consilierii județeni
Art 13 Exercitarea mandatului de către primar
Art 14 Exercitarea mandatului de către primar
Art 15 Exercitarea mandatului de către primar
Art 16 Exercitarea mandatului de către primar
Art 17 Exercitarea mandatului de către primar
Art 18 Exercitarea mandatului de către președintele și vicepreședinții consiliului județean, de către viceprimari și de către delegatul sătesc
Art 19 Exercitarea mandatului de către președintele și vicepreședinții consiliului județean, de către viceprimari și de către delegatul sătesc
Art 20 Protecția legală a aleșilor locali
Art 21 Protecția legală a aleșilor locali
Art 22 Protecția legală a aleșilor locali
Art 23 Protecția legală a aleșilor locali
Art 24 Grupurile de consilieri
Art 25 Grupurile de consilieri
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
Stabilitate legislativă și codificare în administrația publică
Atribuțiile Prefectului în contextul descentralizării și deconcentrării administrative
Unele aspecte derivând din regimul juridic al incompatibilităților și conflictelor de interese reglementate în Codul administrativ al României
Unele considerații pe marginea efectelor stării de incompatibilitate a aleșilor locali asupra statutului acestora
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2017
Doctrină:
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 18/2015 privind Examinarea sesizării formulate de Tribunalul Caraș-Severin - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, prin Încheierea din 27 februarie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 3.786/115/2014
;
se încarcă...