Parlamentul României

Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri

Modificări (2), Referințe (13), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Modificări (2), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (2)

(1) Decorația Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, prevăzută la art. 10 pct. 3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările ulterioare, face parte din categoria semnelor onorifice. Referințe (1)

(2) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă ofițerilor și funcționarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Justiției, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciul de Telecomunicații Speciale, care au 15, 20 și 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale.

Art. 2. -

(1) Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, se prezintă sub două forme cu valoare ierarhică egală: însemnul și bareta. Modificări (1)

(2) Însemnul decorației În Serviciul Patriei se prezintă sub forma unei piese ovale, care are câmpul fin granulat și care are aplicată, marginal, o cunună deschisă formată din frunze de laur și de stejar. Central sunt înscrise, cu cifre romane, aurite, numerele "XV", "XX" sau "XXV". Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (1)

Regulamentul privind descrierea și modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, pentru fiecare categorie, precum și modelul desenat al semnului onorific sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 4. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă de Președintele României prin decret, în baza propunerilor nominale de decorare formulate, potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, de către:

a) ministrul apărării naționale;

b) ministrul administrației și internelor;

c) ministrul justiției;

d) directorul Serviciului Român de Informații;

e) directorul Serviciului de Informații Externe;

f) directorul Serviciului de Protecție și Pază;

g) directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale;

h) conducătorii altor structuri militarizate sau încadrate cu funcționari publici cu statut special.

(2) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000.

(3) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se trimit de miniștrii, respectiv de conducătorii instituțiilor prevăzute la alin. (1), la Cancelaria Ordinelor, până la data de 31 august a fiecărui an, iar numărul celor ce vor fi decorați, până la data de 1 iunie a aceluiași an. Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1)

Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, se poate conferi în număr nelimitat.

Art. 6. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, se conferă pentru:

a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale;

b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale;

c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale.

Art. 7. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(1) Atestarea Semnului onorific În Serviciul Patriei se face printr-un brevet, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 29/2000.

(2) Brevetele pentru Semnul onorific În Serviciul Patriei sunt validate prin semnătura sau parafa miniștrilor ori a conducătorilor instituțiilor centrale autonome ale statului, care au făcut propunerile, și a cancelarului ordinelor, în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 29/2000.

Art. 8. - Modificări (1)

În cazul decesului unui titular al Semnului onorific În Serviciul Patriei, decorația rămâne în posesia moștenitorilor legali.

Art. 9. - Modificări (1)

Sumele necesare confecționării însemnelor, panglicilor, baretelor, brevetelor și cutiilor decorațiilor Semnului onorific În Serviciul Patriei sunt asigurate anual de la bugetul de stat prin bugetul Administrației Prezidențiale.

Art. 10. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (8)

Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, se instituie în locul vechiului Ordin Meritul Militar și al Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofițeri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 29/2000.

Art. 11. - Referințe în jurisprudență (1)

Ordinul Meritul Militar, instituit în anul 1954 și care s-a conferit ofițerilor anterior intrării în vigoare a Legii nr. 29/2000, este substituit cu următoarele semne onorifice:

a) Ordinul Meritul Militar clasa a III-a, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofițerii care au 15 ani de activitate în armată, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, și cu Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițerii și funcționarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, care au 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, la data intrării în vigoare a prezentei legi;

b) Ordinul Meritul Militar clasa a II-a, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofițerii care au 20 de ani de activitate în armată, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, și cu Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițerii și funcționarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, care au 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, la data intrării în vigoare a prezentei legi;

c) Ordinul Meritul Militar clasa I, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofițerii care au 25 de ani de activitate în armată, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, și cu Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițerii și funcționarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, care au 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 12. - Modificări (2), Referințe în jurisprudență (15)

Ofițerii și funcționarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, decorați cu Ordinul Meritul Militar, instituit în anul 1954, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei și cu Semnul onorific În Serviciul Patriei, beneficiază de prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) pct. IX poz. 6 din Legea nr. 29/2000.

Art. 13. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 104/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofițeri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 650/2001, cu modificările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 14 decembrie 2004.

Nr. 573.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT
privind descrierea și modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri
Modificări (6), Referințe în jurisprudență (1)

ANEXA Nr. 2


al Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri
Modificări (3)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...