Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005

Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (8), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (2), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 noiembrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Asigurarea unor drepturi salariale pentru funcționarii publici care, potrivit legii, îndeplinesc prerogative de putere publică și sunt supuși unui regim sever al incompatibilităților și conflictului de interese este un obiectiv prioritar al Strategiei actualizate a Guvernului României privind accelerarea reformei în administrația publică 2004-2006, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 699/2004.

Măsurile cuprinse în prezenta ordonanță de urgență reprezintă o etapă în reforma salarială a funcționarilor publici și au la bază negocierile Guvernului României cu Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, precum și cu organizațiile sindicale reprezentative ale funcționarilor publici.

Măsurile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență vizează interesul social, buna desfășurare a activității în administrația publică, creșterea calității serviciului public și constituie situații de urgență și extraordinare.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Practică judiciară (1)

(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează drepturile salariale și alte drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005.

(2) Sistemul de salarizare a funcționarilor publici are în vedere următoarele: Practică judiciară (1)

a) crearea premiselor pentru implementarea din anul 2006 a sistemului unitar de salarizare a funcționarilor publici; Practică judiciară (4)

b) crearea unei ierarhizări a sistemului de salarizare pe categorii, clase, grade profesionale;

c) salarizarea în raport cu activitatea depusă, cu importanța și complexitatea atribuțiilor și responsabilităților prevăzute în fișa postului.

(3) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile, stimulentele și alte drepturi. Practică judiciară (2)

Art. 2. - Practică judiciară (2)

Prezenta ordonanță de urgență se aplică funcționarilor publici numiți în temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Practică judiciară (1)

Gestiunea sistemului de salarizare a funcționarilor publici se asigură de fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare și în numărul maxim de posturi aprobate potrivit legii.

CAPITOLUL II Elementele sistemului de salarizare a funcționarilor publici

SECȚIUNEA 1 Salarii de bază

Art. 4. - Practică judiciară (5)

Salariul de bază se stabilește în funcție de nivelul studiilor necesare exercitării funcției publice și în raport cu categoria și, după caz, cu gradul profesional al funcției publice, precum și în raport cu nivelul la care se prestează activitatea, respectiv la nivel central și local, potrivit anexelor nr. I-IV.

Art. 5. -

(1) Pentru fiecare grad profesional al funcției publice de execuție se stabilesc trei trepte de salarizare, potrivit anexelor nr. I-IV.

(2) Pentru funcțiile publice de secretar general, secretar general adjunct, secretar general al prefecturii, secretar general al județului, secretar general al municipiului București și secretar al unității administrativ-teritoriale salariile de bază sunt stabilite la lit. A din anexele nr. I-IV.

(3) Pentru funcțiile publice de execuție de grad profesional debutant salariile de bază sunt stabilite în anexele nr. I-IV.

Art. 6. - Respingeri de neconstituționalitate (3)

(1) Funcționarii publici de execuție salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, la categoria A, B sau C, clasa III, gradul 3 se reîncadrează în gradul profesional asistent și beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanță de urgență în anexele nr. I-IV, pentru funcția publică de execuție deținută, gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare. Respingeri de neconstituționalitate (2)

(2) Funcționarii publici de execuție salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa III, gradul 2 se reîncadrează în gradul profesional asistent și beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanță de urgență în anexele nr. I-IV, pentru funcția publică de execuție deținută, gradul profesional asistent, treapta 2 de salarizare.

(3) Funcționarii publici de execuție salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa III, gradul 1 se reîncadrează în gradul profesional asistent și beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanță de urgență în anexele nr. I-IV, pentru funcția publică de execuție deținută, gradul profesional asistent, treapta 1 de salarizare.

(4) Funcționarii publici de execuție salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa II, gradul 3 se reîncadrează în gradul profesional principal și beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanță de urgență în anexele nr. I-IV, pentru funcția publică de execuție deținută, gradul profesional principal, treapta 3 de salarizare. Practică judiciară (1)

(5) Funcționarii publici de execuție salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa II, gradul 2 se reîncadrează în gradul profesional principal și beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanță de urgență în anexele nr. I-IV, pentru funcția publică de execuție deținută, gradul profesional principal, treapta 2 de salarizare. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(6) Funcționarii publici de execuție salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2004 la categoria A, B sau C, clasa II, gradul 1 se reîncadrează în gradul profesional principal și beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanță de urgență în anexele nr. I-IV, pentru funcția publică de execuție deținută, gradul profesional principal, treapta 1 de salarizare.

(7) Funcționarii publici de execuție salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa I, gradul 3 se reîncadrează în gradul profesional superior și beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanță de urgență în anexele nr. I-IV, pentru funcția publică de execuție deținută, gradul profesional superior, treapta 3 de salarizare.

(8) Funcționarii publici de execuție salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa I, gradul 2 se reîncadrează în gradul profesional superior și beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanță de urgență în anexele nr. I-IV, pentru funcția publică de execuție deținută, gradul profesional superior, treapta 2 de salarizare.

(9) Funcționarii publici de execuție salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa I, gradul 1 se reîncadrează în gradul profesional superior și beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanță de urgență în anexele nr. I-IV, pentru funcția publică de execuție deținută, gradul profesional superior, treapta 1 de salarizare.

Art. 7. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (2)

(1) Funcționarii publici de conducere salarizați conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei funcții publice de execuție din categoria A, clasa III, gradul 1 beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru funcția publică respectivă gradul profesional asistent, treapta 1 de salarizare, la care se adaugă indemnizația de conducere.

(2) Funcționarii publici de conducere salarizați conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei funcții publice de execuție din categoria A, clasa III, gradul 2 beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru funcția publică respectivă gradul profesional asistent, treapta 2 de salarizare, la care se adaugă indemnizația de conducere.

(3) Funcționarii publici de conducere salarizați conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei funcții publice de execuție din categoria A, clasa III, gradul 3 beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru funcția publică respectivă gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare, la care se adaugă indemnizația de conducere.

(4) Funcționarii publici de conducere salarizați conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei funcții publice de execuție din categoria A, clasa II, gradul 1 beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru funcția publică respectivă gradul profesional principal, treapta 1 de salarizare, la care se adaugă indemnizația de conducere.

(5) Funcționarii publici de conducere salarizați conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei funcții publice de execuție din categoria A, clasa II, gradul 2 beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru funcția publică respectivă gradul profesional principal, treapta 2 de salarizare, la care se adaugă indemnizația de conducere.

(6) Funcționarii publici de conducere salarizați conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2004 potrivit unei funcții publice de execuție din categoria A, clasa II, gradul 3 beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru funcția publică respectivă gradul profesional principal, treapta 3 de salarizare, la care se adaugă indemnizația de conducere.

(7) Funcționarii publici de conducere salarizați conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei funcții publice de execuție din categoria A, clasa I, gradul 1 beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru funcția publică respectivă gradul profesional superior, treapta 1 de salarizare, la care se adaugă indemnizația de conducere.

(8) Funcționarii publici de conducere salarizați conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei funcții publice de execuție din categoria A, clasa I, gradul 2 beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru funcția publică respectivă gradul profesional superior, treapta 2 de salarizare, la care se adaugă indemnizația de conducere.

(9) Funcționarii publici de conducere salarizați conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei funcții publice de execuție din categoria A, clasa I, gradul 3 beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru funcția publică respectivă gradul profesional superior, treapta 3 de salarizare, la care se adaugă indemnizația de conducere.

(10) Până la adoptarea sistemului unitar de salarizare pentru funcționarii publici, funcționarii publici din categoria înalților funcționari publici și a funcționarilor publici de conducere își păstrează funcțiile publice de execuție corespunzătoare.

Art. 8. -

Pentru funcțiile publice de director general salarizarea se face cu respectarea dispozițiilor art. 7 alin. (1)-(9).

Art. 9. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1)

(1) Salariile de bază ale funcționarilor publici aflați în corpul de rezervă și care în cursul anului 2005 sunt redistribuiți într-o funcție publică, în condițiile legii, se stabilesc la nivelul treptei 3 de salarizare, corespunzătoare categoriei, clasei și gradului profesional în care sunt încadrați. Practică judiciară (1)

(2) Funcționarii publici promovați în cursul anului 2005 pe o funcție publică de execuție de un grad profesional superior celui deținut beneficiază de salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta ordonanță de urgență, pentru gradul profesional în care promovează, la treapta 3 de salarizare. Dacă funcționarul public are un salariu de bază mai mare decât cel prevăzut la treapta 3 de salarizare, salariul de bază de care beneficiază după promovarea în gradul profesional se stabilește potrivit treptei de salarizare imediat superioare care asigură o creștere salarială. Practică judiciară (2)

(3) Pentru candidații declarați admiși la concursul pentru ocuparea unei funcții publice de conducere, organizat în cursul anului 2005, care nu au avut anterior calitatea de funcționar public, salariul de bază se stabilește prin actul administrativ al ordonatorului de credite până la nivelul de finanțare prevăzut în statul de funcții, aprobat potrivit legii.

(4) Funcționarii publici care se transferă în cursul anului 2005 beneficiază de un salariu de bază corespunzător treptei de salarizare deținute, potrivit autorității sau instituției publice la care se transferă, conform anexelor la prezenta ordonanță de urgență, cu excepția cazului în care funcționarul public se transferă la cerere într-o funcție publică de nivel inferior, situație în care salariul de bază și treapta de salarizare sunt cele prevăzute pentru funcția publică vacantă respectivă.

Art. 10. -

(1) Salariile de bază ale funcționarilor publici numiți în funcții publice specifice se stabilesc cu respectarea dispozițiilor art. 6, de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de bază ale funcționarilor publici numiți în funcții publice generale, în raport cu categoria, clasa și, după caz, gradul profesional al funcției publice, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

(2) În situația în care funcțiile publice specifice au fost avizate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici prin echivalare cu funcții publice generale până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, salariile de bază ale funcționarilor publici numiți în funcții publice specifice se stabilesc potrivit avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

(3) În cazul autorităților și instituțiilor publice care au stabilit funcții publice potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, persoanele încadrate cu contract individual de muncă în posturi care presupun exercitarea atribuțiilor de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, vor fi numite în funcțiile publice stabilite și avizate. Salariile de bază vor fi stabilite, în condițiile legii, de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, pe baza propunerilor înaintate de către ordonatorii de credite.

Art. 11. -

(1) Pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 20% din numărul de posturi corespunzătoare funcțiilor publice, prevăzut în statul de funcții, un salariu de merit lunar, de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta și care constituie bază de calcul pentru sporuri și alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unități bugetare cu un număr redus de funcții publice pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit și în proporțiile stabilite pentru funcțiile publice de execuție să se facă la nivelul unităților respective luate împreună; repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unitățile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite.

(2) Salariile de merit se acordă funcționarilor publici încadrați pe funcții publice de execuție în proporție de cel puțin două treimi din numărul total al funcțiilor publice stabilit în condițiile alin. (1).

(3) Funcționarii publici care beneficiază de salariu de merit se stabilesc pentru anul 2005, după aprobarea bugetului anual, pe baza rezultatelor obținute în activitatea desfășurată în anul 2004. Modificări (1)

(4) Pot beneficia de salariu de merit funcționarii publici care nu au fost sancționați disciplinar și cei a căror sancțiune a fost radiată de drept, potrivit legii. Ordonatorii de credite pot stabili, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative ale funcționarilor publici, criterii suplimentare pentru acordarea salariilor de merit.

(5) În cazul în care pe parcursul anului 2005 intervin modificări ale raportului de serviciu, din motive care nu sunt imputabile funcționarului public, inclusiv modificarea raportului de serviciu prin promovarea funcționarului public în cauză, salariul de merit acordat se menține până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit.

(6) În cazul în care pe parcursul anului 2005 raporturile de serviciu ale funcționarilor publici care beneficiază de salariu de merit încetează sau se suspendă, salariile de merit se redistribuie, începând cu data de întâi a lunii următoare, altor funcționari publici care îndeplinesc condițiile pentru acordare.

(7) Pentru funcționarii publici nou-angajați salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puțin 6 luni de la angajare.

(8) Funcționarii publici debutanți nu pot beneficia de salariu de merit.

Art. 12. - Practică judiciară (1)

(1) Promovarea, în condițiile legii, a persoanelor încadrate în funcția de debutant se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate. În termenul prevăzut de lege, autoritățile și instituțiile publice vor comunica Agenției Naționale a Funcționarilor Publici modificările respective.

(2) Promovarea, în condițiile legii, a persoanelor care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care își desfășoară activitatea se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

(3) Funcționarii publici care absolvesc în cursul anului 2005 o formă de învățământ superior de lungă sau de scurtă durată, încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, se numesc, prin examen, într-o funcție publică de execuție, un grad profesional și o treaptă de salarizare care să le asigure acestora o creștere de până la 15% a salariului de bază avut anterior. Examenul se organizează de autoritatea sau instituția publică în care își desfășoară activitatea funcționarul public, pe baza unui regulament-cadru aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Modificări (1)

Art. 13. - Practică judiciară (1)

Funcționarul public care exercită cu caracter temporar pe o perioadă mai mare de 30 de zile, în condițiile legii, o funcție publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici sau categoriei funcționarilor publici de conducere are dreptul la salariul de bază corespunzător funcției publice exercitate temporar, astfel cum este prevăzut în statul de funcții.

SECȚIUNEA a 2-a Sporuri

Art. 14. - Practică judiciară (1)

(1) Funcționarii publici salarizați potrivit prezentei ordonanțe de urgență beneficiază de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, astfel:

Tranșele de vechime în muncă Cota din salariul de bază
între 3 și 5 ani 5%
de la 5 la 10 ani 10%
de la 10 la 15 ani 15%
de la 15 la 20 de ani 20%
peste 20 de ani 25%

(2) Sporul corespunzător vechimii în muncă se plătește cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă, prevăzută la tranșa respectivă.

(3) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, autoritatea sau instituția publică va lua în considerare integral și perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.

Art. 15. -

Funcționarii publici care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea în timpul nopții, între orele 22,00 și 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin jumătate din programul normal de lucru.

Art. 16. -

(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de funcționarii publici numiți în funcții publice de execuție, de conducere sau din categoria înalților funcționari publici se vor plăti cu un spor din salariul de bază, după cum urmează:

a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depășire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc și orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca prestată potrivit alin. (1) poate fi compensată cu timp liber corespunzător, la cererea funcționarului public, în condițiile în care orele nu au fost plătite.

(3) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată și sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă în scris de șeful ierarhic, fără a se depăși 360 de ore anual.

Art. 17. -

Funcționarii publici care posedă titlul științific de "doctor" beneficiază de un spor pentru titlul științific de 15% din salariul de bază, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul științific respectiv, care se plătește cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care s-a solicitat acordarea acestuia.

Art. 18. -

(1) Sporul de confidențialitate se acordă funcționarilor publici din aparatul de lucru al Guvernului în cuantum de până la 15%, precum și funcționarilor publici din cadrul Administrației Prezidențiale, Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Ministerului Afacerilor Externe, direcțiilor subordonate ministrului delegat pentru comerț din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului, Consiliului Legislativ, în cuantumul prevăzut de reglementările în vigoare. Modificări (1)

(2) Categoriile de funcționari publici, cuantumurile sporului de confidențialitate și condițiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

SECȚIUNEA a 3-a Premii

Art. 19. -

(1) Pentru activitatea desfășurată funcționarii publici au dreptul la un premiu anual, egal cu salariul mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face premierea.

(2) Premiul anual se plătește în luna ianuarie 2006.

(3) Pentru funcționarii publici care nu au lucrat tot timpul anului, premiul anual se acordă proporțional cu perioada lucrată și se stabilește luându-se în calcul media salariilor de bază realizate în perioada în care au desfășurat activitate, raportat la 12 luni.

(4) Ordonatorii de credite pot reduce sau anula premiul anual în cazul funcționarilor publici care în cursul anului 2005 au fost sancționați disciplinar.

Art. 20. -

(1) Ordonatorii principali de credite pot acorda premii lunare în limită de până la 10% din cheltuielile cu salariile aferente funcțiilor publice prevăzute în statul de funcții, din economiile realizate prin reducerea cheltuielilor cu salariile, fără a depăși valoarea economiilor realizate. Premiile se pot acorda în cursul anului funcționarilor publici care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase.

(2) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite cu avizul organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentanților funcționarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale.

Art. 21. -

(1) Autoritățile și instituțiile publice care, potrivit legii, au dreptul să procedeze la confiscarea și valorificarea de bunuri sau să aplice și să încaseze penalități pot constitui un fond de stimulare a funcționarilor publici, în limitele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare. Modul de constituire din fiecare sursă și condițiile de utilizare a fondului se stabilesc cu avizul organizațiilor sindicale reprezentative, prin hotărâre a Guvernului.

(2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), rămân aplicabile reglementările existente privind constituirea și condițiile de utilizare a fondurilor pentru stimularea personalului.

SECȚIUNEA a 4-a Alte drepturi

Art. 22. -

(1) Funcționarii publici au dreptul anual la un concediu de odihnă plătit, în raport cu vechimea lor în muncă, după cum urmează:

Vechimea în muncă Durata concediului
până la 10 ani 21 de zile lucrătoare
peste 10 ani 25 de zile lucrătoare

(2) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic, integral sau fracționat. În cazul în care programarea concediului se face fracționat, conducătorul autorității sau instituției publice este obligat să stabilească programarea astfel încât una dintre fracțiuni să fie de cel puțin 15 zile lucrătoare, neîntrerupt. La solicitarea motivată a funcționarului public, se pot acorda fracțiuni neîntrerupte mai mici de 15 zile lucrătoare.

(3) În cazul în care funcționarul public, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă la care avea dreptul în anul calendaristic 2005, cu acordul persoanei în cauză, autoritatea sau instituția publică este obligată să acorde concediul de odihnă neefectuat, până la sfârșitul anului 2006. Practică judiciară (1)

(4) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă în cazul încetării raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici.

(5) Funcționarii publici beneficiază, pe perioada efectuării concediului anual de odihnă la care sunt îndreptățiți conform legii, de o indemnizație pentru concediul de odihnă. La determinarea indemnizației de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, și sporurile de care beneficiază, potrivit legii.

(6) La cererea funcționarului public, indemnizația de concediu de odihnă se plătește de către autoritatea sau instituția publică cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

(7) Celelalte prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare.

Art. 23. -

În afara concediului de odihnă, funcționarii publici mai au dreptul, în condițiile legii, la zile de concediu plătit în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:

a) căsătoria funcționarului public - 5 zile lucrătoare;

b) nașterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;

c) decesul soției/soțului funcționarului public sau al unei rude de până la gradul al III-lea a funcționarului public sau a soțului/soției acestuia, inclusiv - 3 zile lucrătoare;

d) controlul medical anual - o zi lucrătoare.

Art. 24. -

Pe perioada în care funcționarii publici sunt trimiși în delegare în alte localități decât cea în care își desfășoară activitatea, autoritățile sau instituțiile publice le acordă indemnizații de delegare și le decontează cheltuielile de transport și de cazare, în condițiile stabilite pentru personalul din instituțiile publice.

Art. 25. -

(1) Când detașarea sau mutarea temporară în altă activitate se face pe o funcție publică la care este stabilit un salariu de bază mai mare, funcționarii publici detașați sau trecuți temporar în altă activitate au dreptul la acest salariu în condițiile prevăzute de lege.

(2) Pe perioada detașării sau mutării temporare în altă activitate funcționarii publici primesc, pe lângă salariul de bază stabilit potrivit alin. (1), și celelalte drepturi ce se acordă personalului din autoritatea sau instituția publică respectivă.

(3) Drepturile ce se acordă pe timpul detașării sau mutării temporare în altă activitate se suportă de către autoritatea sau instituția publică în care funcționarul public respectiv își desfășoară activitatea.

Art. 26. -

(1) Funcționarul public mutat, în cadrul aceleiași autorități sau instituții publice, în altă localitate are dreptul la:

a) rambursarea costului transportului pentru el și membrii familiei sale, precum și pentru bunurile din gospodăria sa;

b) plata unei indemnizații egale cu salariul de bază net din ultima lună;

c) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa.

(2) Mutarea în altă localitate se va putea face, în toate cazurile, numai cu asigurarea unei locuințe de serviciu, în condițiile legii.

Art. 27. -

(1) De drepturile prevăzute la art. 25 alin. (1) beneficiază și funcționarii publici care solicită să fie transferați în altă autoritate sau instituție publică situată într-o localitate diferită de cea de domiciliu, dacă în cererea de transfer s-a făcut această mențiune.

(2) Plata drepturilor respective se suportă de către autoritatea sau instituția publică la care se face transferul.

Art. 28. -

(1) La încadrarea într-o autoritate sau instituție publică din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, funcționarii publici beneficiază de o indemnizație de instalare egală cu un salariu de bază corespunzător funcției publice de debutant în care urmează să fie încadrați.

(2) Indemnizația de instalare poate fi egală cu două salarii de bază pentru acele localități unde atragerea specialiștilor se face cu mare greutate. Lista localităților respective se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor, după consultarea organizațiilor sindicale din administrația publică.

(3) Funcționarii publici care au beneficiat de indemnizația de instalare și care ulterior au demisionat sau au încetat raporturile de serviciu din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condițiile legii, indemnizația primită, calculată proporțional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.

Art. 29. -

(1) Funcționarii publici care își continuă studiile beneficiază de concedii de studii potrivit legii. În cazul în care conducătorul autorității sau instituției publice apreciază că studiile sunt utile autorității sau instituției publice în care funcționarul public își desfășoară activitatea, pe perioada concediului de studii acordat, în limita a 30 de zile lucrătoare anual din acesta, funcționarului public respectiv i se plătesc salariul de bază corespunzător funcției publice deținute și, după caz, sporul de vechime.

(2) Funcționarii publici care urmează o formă de specializare sau de perfecționare pe o durată mai mare de o lună, dar nu mai mult de un an, și care primesc pe această perioadă drepturile salariale sunt obligați să se angajeze în scris că vor lucra de la 1 la 5 ani în autoritatea sau instituția publică respectivă. În cazul nerespectării angajamentului, aceștia vor restitui autorității sau instituției publice drepturile salariale primite pe perioada cursurilor de specializare sau de perfecționare, proporțional cu timpul rămas până la împlinirea termenului, precum și celelalte drepturi acordate, pe aceeași perioadă, de autoritatea sau instituția publică trimițătoare, cu excepția cazului în care funcționarii publici respectivi nu mai dețin funcțiile publice din motive neimputabile acestora sau în cazul transferului în interesul serviciului. Prevederile prezentului alineat se aplică și în situația prevăzută la alin. (1).

CAPITOLUL III Litigii

Art. 30. - Practică judiciară (8)

(1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor, premiilor și a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență este de competența ordonatorilor de credite. Practică judiciară (1)

(2) Contestația poate fi depusă în termen de 5 zile de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarului public. Practică judiciară (1)

(3) Ordonatorii de credite vor soluționa contestațiile în termen de 10 zile de la înregistrare, cu avizul organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de autoritate ori instituție publică sau, după caz, cu avizul reprezentanților funcționarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale.

(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana în cauză se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluționării contestației. Practică judiciară (2)

CAPITOLUL IV Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 31. - Practică judiciară (1)

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și personalului vamal care are calitatea de funcționar public. Practică judiciară (2)

Art. 32. -

Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin unor posturi pe care sunt încadrați funcționari publici de execuție și care devin temporar vacante, în condițiile prevăzute de art. 87 și 88 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, pot fi angajate cu contract individual de muncă, pe o perioadă egală cu durata suspendării, alte persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute de fișa postului, dar numai în situația în care în corpul de rezervă nu există funcționari publici care să îndeplinească condițiile prevăzute de fișa postului.

Art. 33. -

(1) Agenția Națională a Funcționarilor Publici acordă asistență de specialitate, coordonează metodologic și controlează modul de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea funcționarilor publici se realizează și de către Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și de Ministerul Finanțelor Publice, potrivit atribuțiilor din domeniul de activitate al acestor instituții.

Art. 34. - Practică judiciară (1)

(1) Salariile funcționarilor publici sunt brute și impozabile, potrivit legii.

(2) Data plății salariului se stabilește în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 35. - Practică judiciară (1)

(1) Salariile funcționarilor publici se plătesc înaintea oricăror alte obligații de plată ale autorității sau instituției publice.

(2) Salariile funcționarilor publici nu pot face obiectul unei executări silite sau al altei măsuri administrative sau judiciare decât în condițiile legii.

(3) Salariile funcționarilor publici nu pot face obiectul vreunei limitări sau renunțări, cu excepția reținerilor din salariu efectuate în conformitate cu prevederile legale. Orice limitare sau renunțare efectuată cu încălcarea acestui principiu este lovită de nulitate absolută. Practică judiciară (1)

Art. 36. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Funcționarii publici ale căror raporturi de serviciu au fost suspendate în condițiile legii și care își reiau activitatea după data de 1 ianuarie 2005 vor beneficia de salariile de bază stabilite, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, pentru funcția publică în care au fost numiți anterior.

Art. 37. -

(1) Nivelurile salariilor de bază prevăzute în anexele la prezenta ordonanță de urgență sunt cele corespunzătoare pentru lunile octombrie - decembrie 2005. În perioada ianuarie - septembrie 2005 funcționarii publici vor beneficia de 45% din suma aferentă creșterii totale a salariilor de bază, calculată ca diferență între salariile de bază cuvenite începând cu luna octombrie 2005, stabilite potrivit prezentei ordonanțe de urgență, și salariile de bază avute în luna decembrie 2004.

(2) Salariile de bază calculate pentru prima etapă de majorare potrivit prevederilor alin. (1) vor fi rotunjite din 1.000 în 1.000 de lei în favoarea funcționarului public.

Art. 38. -

(1) Funcționarii publici numiți în condițiile art. 47 și 49 din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici vor fi reîncadrați, după caz, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, într-o funcție publică care să le asigure salariul de bază individual avut în luna decembrie 2004. În cazul în care acesta se situează între limite, funcționarii publici vor fi reîncadrați în funcția publică care să le asigure o treaptă de salarizare imediat superioară nivelului salariului de bază avut în luna decembrie 2004.

(2) Salariile de bază individuale ale funcționarilor publici de execuție care în luna decembrie 2004 aveau niveluri de salarizare mai mari decât cele prevăzute în anexele nr. I-IV la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2004 se stabilesc în condițiile prevăzute la alin. (1).

Art. 39. -

Funcționarii publici care la data de 1 ianuarie 2005 au salariul de bază mai mare decât salariul de bază stabilit potrivit prezentei ordonanțe de urgență își păstrează salariul de bază avut.

Art. 40. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (11)

Funcționarii publici beneficiază de sporurile sau de alte drepturi salariale prevăzute de legislația specifică autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea.

Art. 41. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (6)

Prezenta ordonanță de urgență se completează cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu dispozițiile actelor normative speciale care reglementează salarizarea și alte drepturi pentru personalul bugetar.

Art. 42. -

(1) În perioada ianuarie - decembrie 2005, Agenția Națională a Funcționarilor Publici poate aproba, în condițiile legii, organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, numai pentru:

a) instituțiile și autoritățile publice nou-înființate, finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și bugetele locale;

b) instituțiile și autoritățile publice finanțate integral din venituri proprii;

c) completarea numărului de posturi în cadrul compartimentelor implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană;

d) ocuparea unor posturi unice devenite vacante în cadrul instituțiilor și autorităților publice.

(2) Concursurile pot fi organizate în condițiile prevăzute la alin. (1), cu avizul Ministerului Finanțelor Publice cu privire la asigurarea fondurilor necesare aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și finanțării posturilor corespunzătoare funcțiilor publice vacante din cadrul autorităților și instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) Pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în condițiile alin. (1), ordonatorii principali de credite pot aproba, o dată pe trimestru, până la data de 1 septembrie 2005, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2005, precum și în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2005 și în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, cu încadrarea în nivelul alocațiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile corespunzătoare funcțiilor publice vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior sau de același nivel prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior, precum și modificarea în ceea ce privește calitatea acestor posturi, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Fac excepție de la obținerea avizului Administrația Prezidențială, Camera Deputaților, Senatul, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ și Consiliul Concurenței.

(4) Fac excepție de la obținerea avizului Ministerului Finanțelor Publice autoritățile și instituțiile publice din administrația publică locală.

Art. 43. -

(1) Dispozițiile art. 6-8 se vor finaliza în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1) autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să obțină avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art. 44. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (212)

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se suspendă aplicarea dispozițiilor art. 29, art. 32 alin. (2) și ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. XVI alin. (5) și (6) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 46 din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

Art. 45. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

a) dispozițiile referitoare la funcționarii publici din cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările și completările ulterioare;

b) dispozițiile art. 12 alin. (1) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 243/2004;

c) orice alte dispoziții contrare. Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 46. -

Anexele nr. I-IV*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

*) Anexele nr. I-IV sunt reproduse în facsimil.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul de stat, ministrul administrației și internelor,
Nicolae Berechet,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administrația publică,
Gheorghe Emacu
Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
Romeo Paul Postelnicu
p. Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Valentin Mocanu,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 10 noiembrie 2004.

Nr. 92.

ANEXA Nr. I Practică judiciară (1)

Aparatul Administrației Prezidențiale, Parlamentului, Guvernului,
Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casație și Justiție, Consiliului Legislativ, Consiliului
Concurenței, Curții de Conturi, Consiliului Național pentru Studierea
Arhivelor Securității și Consiliului Național al Audiovizualului

A. Salarii de bază pentru funcții publice de conducere

Nr. crt. Funcția publică Salariul de bază*) - lei -
1 Șef departament 32.148.000
2 Secretar general 30.299.000

*) Cuprinde și indemnizația de conducere.

B. Salarii de bază pentru funcții publice de execuție

Nr. crt. Funcția publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de bază - lei -
1 Consilier, expert, consilier juridic I Superior 1 18.957.000
I Superior 2 17.257.000
I Superior 3 17.041.000
I Principal 1 16.928.000
I Principal 2 14.177.000
I Principal 3 13.031.000
I Asistent 1 11.085.000
I Asistent 2 8.808.000
I Asistent 3 7.877.000
I Debutant - 4.775.000
2 Auditor I Superior 1 18.957.000
I Superior 2 17.257.000
I Superior 3 17.041.000
I Principal 1 16.928.000
I Principal 2 14.177.000
I Principal 3 13.031.000
I Asistent 1 11.085.000
I Asistent 2 8.808.000
I Asistent 3 7.877.000
3 Referent de specialitate II Superior 1 11.385.000
II Superior 2 9.246.000
II Superior 3 8.308.000
II Principal 1 7.686.000
II Principal 2 7.503.000
II Principal 3 5.704.000
II Asistent 1 4.767.000
II Asistent 2 4.553.000
II Asistent 3 4.306.000
II Debutant - 4.151.000
4 Referent III Superior 1 7.616.000
III Superior 2 6.483.000
III Superior 3 5.738.000
III Principal 1 5.105.000
III Principal 2 4.924.000
III Principal 3 4.689.000
III Asistent 1 4.533.000
III Asistent 2 4.378.000
III Asistent 3 4.221.000
III Debutant - 4.065.000

C. Indemnizații de conducere

Nr. crt. Funcția publică Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
1 Director general 55%
2 Director*) 50%
3 Director adjunct 40%
4 Contabil-șef 40%
5 Șef sector 40%
6 Șef serviciu 30%
7 Șef birou 25%

*) Indemnizația de conducere pentru funcția de director se aplică și șefului de sector de la Consiliul Legislativ.

D. Sporuri specifice

Personalul prevăzut în prezenta anexa beneficiază și de sporurile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

ANEXA Nr. II

Aparatul propriu al ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale
administrației publice centrale, al Casei Naționale de Pensii și Alte
Drepturi de Asigurări Sociale, al Inspecției Muncii, al Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate și al Agenției Naționale pentru
Ocuparea Forței de Muncă

A. Salarii de bază pentru înalți funcționari publici

Nr. crt. Funcția publică Salariul de bază*) - lei -
1 Secretar general 30.299.000
2 Secretar general adjunct 26.663.000
3 Comisar general 23.806.000

*) Cuprinde și indemnizația de conducere.

B. Salarii de bază pentru funcții publice de execuție

Nr. crt. Funcția publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de bază - lei -
1 Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 14.050.000
I Superior 2 12.283.000
I Superior 3 11.126.000
I Principal 1 9.975.000
I Principal 2 8.964.000
I Principal 3 8.293.000
I Asistent 1 7.465.000
I Asistent 2 6.967.000
I Asistent 3 6.470.000
I Debutant - 4.775.000
2 Auditor I*) Superior 1 19.646.000
I*) Superior 2 15.558.000
I*) Superior 3 12.715.000
I Principal 1 11.299.000
I Principal 2 8.971.000
I Principal 3 8.224.000
I Asistent 1 7.465.000
I Asistent 2 6.858.000
I Asistent 3 6.470.000
3 Referent de specialitate II Superior 1 11.385.000
II Superior 2 9.246.000
II Superior 3 8.308.000
II Principal 1 7.686.000
II Principal 2 7.503.000
II Principal 3 5.704.000
II Asistent 1 4.767.000
II Asistent 2 4.553.000
II Asistent 3 4.306.000
II Debutant - 4.151.000
4 Referent III Superior 1 7.433.000
III Superior 2 6.423.000
III Superior 3 5.738.000
III Principal 1 5.105.000
III Principal 2 4.804.000
III Principal 3 4.645.000
III Asistent 1 4.485.000
III Asistent 2 4.378.000
III Asistent 3 4.221.000
III Debutant - 4.065.000
5 Comisar I Superior 1 14.050.000
I Superior 2 12.283.000
I Superior 3 11.126.000
I Principal 1 9.975.000
I Debutant - 4.775.000
II Superior 1 10.312.000
II Superior 2 9.245.000
II Superior 3 8.308.000
II Principal 1 7.686.000
II Debutant - 4.151.000
III Superior 1 7.259.000
III Superior 2 6.423.000
III Superior 3 5.451.000
III Principal 1 5.105.000
III Debutant - 4.065.000

*) Se utilizează și pentru salarizarea controlorilor delegați ai Ministerului Finanțelor Publice la care salariile de bază sunt mai mari cu 20%.

C. Indemnizații de conducere

Nr. crt. Funcția publică Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
1 Director general 55%
2 Inspector de stat șef 55%
3 Inspector general de stat 55%
4 Director general adjunct 50%
5 Inspector de stat șef adjunct 50%
6 Inspector general de stat adjunct 50%
7 Comisar general adjunct 50%
8 Director 50%
9 Inspector-șef 50%
10 Director adjunct 40%
11 Inspector-șef adjunct 40%
12 Contabil șef 40%
13 Șef sector 40%
14 Comisar șef divizie 50%
15 Șef serviciu 30%
16 Șef birou 25%

D. Sporuri specifice

Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază și de sporurile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

NOTĂ:

1. Salariile de bază ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% față de salariile prevăzute la punctele 1, 3 și 4 ale lit. B din prezenta anexă.

2. Personalul vamal, echivalat potrivit Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiază și de sporurile și alte drepturi specifice reglementate prin Statutul personalului vamal și alte dispoziții legale în vigoare.

ANEXA Nr. III

Aparatul propriu al prefecturilor, al instituțiilor subordonate
autorităților sau instituțiilor publice centrale, ale serviciilor
publice descentralizate ale ministerelor și ale altor organe ale
administrației publice centrale de specialitate din unitățile
administrativ-teritoriale, al inspectoratelor teritoriale de muncă, al
caselor de asigurări de sănătate județene și a municipiului București,
al Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,
Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, al Casei de
Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și
Turismului, al caselor județene de pensii și a municipiului București,
al agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă și a
municipiului București, precum și din aparatul propriu al consiliilor
județene și al Consiliului General al municipiului București

A. Salarii de bază pentru înalți funcționari publici și funcții publice de conducere

Nr. crt. Funcția publică Salariul de bază*) - lei -
1 Secretar general al Prefecturii Municipiului București 29.330.000
2 Secretar general al prefecturii:
- categoria I 27.930.000
- categoria II 27.600.000
3 Secretar general al municipiului București 29.330.000
4 Șef departament în aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului București 14.267.000
5 Secretar general al județului:
- categoria I 27.930.000
- categoria II 27.600.000

*) Cuprinde și indemnizația de conducere.

B. Salarii de bază pentru funcții publice de execuție

Nr. crt. Funcția publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de bază - lei -
1 Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 13.158.000
I Superior 2 11.784.000
I Superior 3 10.675.000
I Principal 1 9.569.000
I Principal 2 8.599.000
I Principal 3 7.957.000
I Asistent 1 7.162.000
I Asistent 2 6.685.000
I Asistent 3 6.208.000
I Debutant - 4.775.000
2 Auditor I Superior 1 13.158.000
I Superior 2 11.784.000
I Superior 3 10.675.000
I Principal 1 9.569.000
I Principal 2 8.599.000
I Principal 3 7.957.000
I Asistent 1 7.162.000
I Asistent 2 6.685.000
I Asistent 3 6.208.000
3 Referent de specialitate II Superior 1 11.289.000
II Superior 2 9.170.000
II Superior 3 8.238.000
II Principal 1 7.623.000
II Principal 2 7.440.000
II Principal 3 5.657.000
II Asistent 1 4.727.000
II Asistent 2 4.515.000
II Asistent 3 4.270.000
II Debutant - 4.151.000
4 Referent III Superior 1 7.201.000
III Superior 2 6.223.000
III Superior 3 5.451.000
III Principal 1 5.105.000
III Principal 2 4.767.000
III Principal 3 4.608.000
III Asistent 1 4.450.000
III Asistent 2 4.369.000
III Asistent 3 4.211.000
III Debutant - 4.065.000
5 Comisar I Superior 1 13.158.000
I Superior 2 11.784.000
I Superior 3 10.675.000
I Principal 1 9.569.000
I Debutant - 4.775.000
II Superior 1 10.312.000
II Superior 2 9.167.000
II Superior 3 8.238.000
II Principal 1 7.623.000
II Debutant - 4.151.000
III Superior 1 7.201.000
III Superior 2 6.372.000
III Superior 3 5.451.000
III Principal 1 5.105.000
III Debutant - 4.065.000

C. Indemnizații de conducere

Nr. crt. Funcția publică Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
1 Arhitect șef*) 55%
2 Inspector-șef, arhitect șef - primăria municipiului București 55%
3 Arhitect șef adjunct**) 50%
4 Inspector-șef adjunct 50%
5 Director executiv 50%
6 Director executiv adjunct 40%
7 Contabil șef 40%
8 Comisar șef secție 50%
9 Comisar șef adjunct 40%
10 Comisar șef secție divizie 30%
11 Șef serviciu, șef administrație financiară - nivel oraș***) 30%
12 Șef birou, șef administrație financiară - nivel comună 25%

*) Se utilizează la nivel de județ, la Primăria Municipiului București.

**) Se utilizează numai la Primăria Municipiului București.

***) Pentru funcția de șef administrație financiară de la nivelul sectoarelor Municipiului București, indemnizația de conducere este de 50%

D. Sporuri specifice

Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază și de sporurile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

NOTĂ:

1. Salariile de bază ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% față de salariile prevăzute la punctele 1, 3 și 4 ale lit. B din prezenta anexă.

2. Personalul vamal, echivalat potrivit Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiază și de sporurile și alte drepturi specifice reglementate prin Statutul personalului vamal și alte dispoziții legale în vigoare (personalul vamal care desfășoară activități de control în cala de mărfuri a navelor și aeronavelor, compartimentele de mărfuri și bagaje ale mijloacelor de transport auto și de cale ferată, precum și în mesagerii la coletele poștale și la bagajele introduse sau scoase din țară, beneficiază de sporul pentru condiții deosebite).

3. Personalul de execuție din trezorerii beneficiază de un spor pentru condiții deosebite de muncă de 10% din salariul de bază.

ANEXA Nr. IV

Aparatul propriu al consiliilor locale și al instituțiilor din
subordinea consiliilor județene sau consiliilor locale

A. Salarii de bază pentru funcții publice de conducere

Nr. crt. Funcția publică Salariul de bază*) - lei -
1 Secretar al unităților administrativ teritoriale: - municipii:
ș cu peste 320.000 locuitori**) 25.697.000
ș categoria I 23.201.000
ș categoria II 21.072.000
ș categoria III 19.089.000
- orașe:
ș categoria I 17.078.000
ș categoria II 16.337.000
ș categoria III 15.955.000
- comune:
ș cu peste 15.000 locuitori 12.482.000
ș categoria I (între 7.001 - 15.000 locuitori) 11.470.000
ș categoria II (între 3.001 - 7.000 locuitori) 11.117.000
ș categoria III (până la 3.000 locuitori) 10.812.000

*) Cuprinde și indemnizația de conducere.

**) Se aplică și la sectoarele municipiului București.

NOTĂ:

1. Stabilirea categoriilor județelor, municipiilor și orașelor, se face prin hotărâre a Guvernului.

2. În cazul secretarului unității administrativ-teritoriale, care în mod excepțional, potrivit legii, are studii medii salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanță de urgență se diminuează cu 10%.

B. Salarii de bază pentru funcții publice de execuție

Nr. crt. Funcția publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de bază - lei -
1 Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 11.112.000*)
I Superior 2 9.823.000
I Superior 3 8.536.000
I Principal 1 7.608.000
I Principal 2 6.746.000
I Principal 3 6.252.000
I Asistent 1 5.922.000
I Asistent 2 5.595.000
I Asistent 3 5.101.000
I Debutant - 4.775.000
*) Nu se aplică la comunele de categoria III.
2 Auditor I Superior 1 11.112.000
I Superior 2 9.823.000
I Superior 3 8.536.000
I Principal 1 7.608.000
I Principal 2 6.746.000
I Principal 3 6.252.000
I Asistent 1 5.922.000
I Asistent 2 5.595.000
I Asistent 3 5.101.000
3 Referent de specialitate II Superior 1 7.084.000
II Superior 2 6.120.000
II Superior 3 5.518.000
II Principal 1 5.272.000
II Principal 2 5.038.000
II Principal 3 4.884.000
II Asistent 1 4.651.000
II Asistent 2 4.497.000
II Asistent 3 4.342.000
II Debutant - 4.151.000
4 Referent III Superior 1 6.560.000
III Superior 2 6.072.000
III Superior 3 5.496.000
III Principal 1 5.063.000
III Principal 2 4.884.000
III Principal 3 4.651.000
III Asistent 1 4.497.000
III Asistent 2 4.342.000
III Asistent 3 4.187.000
III Debutant - 4.065.000

C. Indemnizații de conducere

Nr. crt. Funcția publică Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază (limita maximă)
1 Arhitect șef*) 55%
2 Director executiv 50%
3 Director executiv adjunct 40%
4 Contabil-șef 40%
5 Șef serviciu, arhitect șef**) 30%
6 Șef birou 25%
7 Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului și al autorizării executării lucrărilor de construcții***) 15%

*) Se utilizează la nivelul sectoarelor municipiului București, al județelor și al municipiilor.

**) Se utilizează la orașe.

***) Se utilizează la comune.

D. Sporuri specifice

Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază și de sporurile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...