Dispoziții tranzitorii și finale | Ordonanță de urgență 56/2004

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 20. -

(1) Pe durata derulării proiectelor din domeniul administrației publice, finanțate prin Programul PHARE, numărul de locuri pentru cele două programe prevăzute la art. 4 alin. (1) se stabilește de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Institutul Național de Administrație și Unitatea Centrală pentru Reforma Administrației Publice, cu consultarea echipelor de asistență tehnică ale acestor proiecte.

(2) Selecția pentru programele de formare specializată, derulate cu asistența tehnică din partea proiectelor PHARE prevăzute la alin. (1), se face de către echipele de asistență tehnică ale acestor proiecte, în colaborare cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Institutul Național de Administrație și cu Unitatea Centrală pentru Reforma Administrației Publice.

Art. 21. -

(1) Absolvenții programelor de formare organizate cu asistența Proiectului PHARE RO 0106.03, componentele "Stagiari 2003-2004" și "Cursanți 2003-2005", sunt considerați ca făcând parte din categoriile prevăzute la art. 8 alin. (1) și beneficiază de drepturile bănești prevăzute pe perioada formării.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 3 și 12, evaluarea finală și clasamentul final ale absolvenților componentei "Stagiari 2003-2004", candidați pentru funcția de manager public, sunt stabilite de către o comisie interimară înființată prin ordin al ministrului administrației și internelor. Modificări (2)

(3) Prin excepție, absolvenții proiectului prevăzut la alin. (1), componenta "Stagiari 2003-2004", pot fi numiți ca manageri publici după maximum un an de la evaluarea finală.

(4) Absolvenții proiectului prevăzut la alin. (1), componentele "Stagiari 2003-2004" și "Cursanți 2003-2005", selectați, sunt numiți pe posturile de manager public potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, cu condiția să fi semnat angajamentul prevăzut la art. 7 alin. (2), beneficiind de drepturile corespunzătoare din prima zi în care ocupă poziția de manager public.

Art. 22. -

(1) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată.

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor, normele metodologice de aplicare a acesteia, prin care se stabilesc:

a) mecanismul de gestionare a funcției publice de manager public: procesul de selecție, evaluare, numire, plasare, transfer, promovare;

b) atribuțiile îndeplinite de autoritățile și instituțiile publice, precum și de structurile care aplică prevederile prezentei ordonanțe de urgență și modalitățile de colaborare dintre acestea;

c) modalitățile de pierdere a statutului de manager public;

d) cazurile de întrerupere a programelor de formare;

e) atribuțiile și responsabilitățile specifice minimale ale managerilor publici;

f) modalitățile de creare a funcțiilor publice de manager public;

g) nivelul bursei și mecanismele de remunerare ale stagiarilor și cursanților.

Art. 23. -

Numărul funcțiilor publice de manager public nu se ia în calcul la stabilirea procentului de 12% prevăzut de lege pentru funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici și categoriei funcționarilor publici de conducere.

Mergi la:
Dispoziții generale
Cadrul instituțional
Cariera în funcția publică de manager public
Regimul de salarizare a managerilor publici
Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...