Cadrul instituțional | Ordonanță de urgență 56/2004

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL II Cadrul instituțional

Art. 3. - Modificări (1), Practică judiciară (2)

(1) Comisia pentru managerii publici, denumită în continuare Comisia, ca organism independent, urmărește și asigură aplicarea prevederilor referitoare la modalitățile de acces la funcția de manager public și la mecanismele de promovare rapidă, reglementate prin prezenta ordonanță de urgență și prin normele de aplicare a acesteia. Modificări (1)

(2) Denumirea Comisiei pentru bursa specială "Guvernul României", înființată prin Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public, se modifică și se înlocuiește, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea Comisia pentru managerii publici.

(3) În cadrul prezentei ordonanțe de urgență, Comisia îndeplinește atribuții în domeniul evaluării, încadrării în trepte, repartizării, promovării, soluționării contestațiilor și al excluderii din categoria managerilor publici, asigurând transparența, imparțialitatea, reprezentativitatea și obiectivitatea. Comisia îndeplinește atribuțiile conferite prin dispozițiile Legii nr. 157/2004, referitoare la participanții la programul de burse speciale "Guvernul României", și pe cele conferite prin prezenta ordonanță de urgență. Practică judiciară (1)

Art. 4. -

(1) Institutul Național de Administrație asigură organizarea următoarelor forme de pregătire destinate instruirii persoanelor care doresc să acceadă într-o funcție publică de manager public: Referințe (1)

a) programe de formare specializată cu durata de 2 ani;

b) programe de formare specializată specifice pentru tineri funcționari publici, cu durata de un an. Modificări (1)

(2) Pentru realizarea atribuției prevăzute la alin. (1) Institutul Național de Administrație poate beneficia de programe cu asistență externă.

Art. 5. - Practică judiciară (1)

Agenția Națională a Funcționarilor Publici are următoarele atribuții principale:

a) colaborează cu Comisia și cu Institutul Național de Administrație în vederea stabilirii numărului maxim de funcții publice care pot fi ocupate de managerii publici;

b) stabilește anual, în condițiile legii, funcțiile publice rezervate managerilor publici, conform planului de ocupare a funcțiilor publice;

c) propune conducătorului autorității sau al instituției publice în al cărei stat de funcții este prevăzută funcția publică, în urma rezultatelor evaluării finale realizate de Comisie, numirea managerilor publici;

d) asigură transferul managerilor publici, în colaborare cu autoritățile și instituțiile publice;

e) alte atribuții stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 6. - Practică judiciară (1)

(1) Autoritățile și instituțiile publice din administrația publică centrală înființează, cu avizul sau la solicitarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, posturile corespunzătoare funcțiilor publice specifice de manager public.

(2) Posturile corespunzătoare funcțiilor publice specifice de manager public pot fi înființate și de către autorități și instituții ale administrației publice locale, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

(3) Posturile prevăzute la alin. (1) și (2) se înființează prin transformarea funcțiilor publice de execuție vacante în funcții publice specifice de manager public, ale căror grade sunt echivalate funcțiilor publice de conducere, sau prin crearea de noi posturi, în condițiile legii.

(4) Autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să colaboreze cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici în vederea asigurării transferului managerilor publici. Modificări (2)

Mergi la:
Dispoziții generale
Cadrul instituțional
Cariera în funcția publică de manager public
Regimul de salarizare a managerilor publici
Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...