Art 14 Cariera în funcția publică de manager public | Ordonanță de urgență 56/2004

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Cariera în funcția publică de manager public -
Art. 14.
-

(1) Managerii publici promovează succesiv în gradele profesionale, pe baza vechimii în gradul profesional deținut și în urma deciziei Comisiei.

(2) Decizia Comisiei este bazată pe evaluarea performanțelor profesionale individuale, efectuată de către superiorul ierarhic al managerului public evaluat, și pe propria evaluare a acesteia. Modificări (2)

(3) Evaluarea managerilor publici poate fi inițiată la solicitarea acestora, a superiorului ierarhic sau a Comisiei.

(4) În urma evaluării Comisiei managerii publici pot obține următoarele rezultate, detaliate în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență:

a) reconfirmarea sau pierderea statutului de manager public;

b) promovarea, reconfirmarea în grad sau retrogradarea managerului public;

c) încadrarea pe o treaptă superioară sau inferioară, în cazuri extraordinare.

(5) În urma evaluării Comisiei managerii publici pot promova în gradele superioare, după cum urmează:

a) conform sistemului de promovare foarte rapidă, managerii publici treapta 1 pot promova după cel puțin 8 luni;

b) conform sistemului de promovare rapidă, respectiv de promovare accelerată, managerii publici treapta 2 și treapta 3 pot promova după cel puțin 12 luni.

(6) Managerii publici sunt evaluați obligatoriu de către Comisie la încheierea termenelor maxime prevăzute la lit. a)-c), iar managerii publici reconfirmați pe treapta profesională promovează automat în gradele profesionale, în funcție de rezultatele obținute, după cum urmează:

a) conform sistemului de promovare foarte rapidă, managerii publici treapta 1 promovează în termen de 16 luni;

b) conform sistemului de promovare rapidă, managerii publici treapta 2 promovează în termen de 24 de luni;

c) conform sistemului de promovare accelerată, managerii publici treapta 3 promovează în termen de 36 de luni.

(7) Evaluarea fiecărui manager public de către Comisie trebuie să fie efectuată cel puțin o dată pe an, dar nu mai mult de două ori.

(8) În urma promovării în grad, în termenul prevăzut în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, superiorul ierarhic al managerului public stabilește, cu consultarea Comisiei, atribuțiile și responsabilitățile sporite ale noii funcții publice, cu respectarea condițiilor art. 13 alin. (3).

Mergi la:
Art 4 Cadrul instituțional
Art 5 Cadrul instituțional
Art 6 Cadrul instituțional
Art 7 Cariera în funcția publică de manager public
Art 8 Cariera în funcția publică de manager public
Art 9 Cariera în funcția publică de manager public
Art 10 Cariera în funcția publică de manager public
Art 11 Cariera în funcția publică de manager public
Art 12 Cariera în funcția publică de manager public
Art 13 Cariera în funcția publică de manager public
Art 14 Cariera în funcția publică de manager public
Art 15 Cariera în funcția publică de manager public
Art 16 Cariera în funcția publică de manager public
Art 17 Cariera în funcția publică de manager public
Art 18 Regimul de salarizare a managerilor publici
Art 19 Regimul de salarizare a managerilor publici
Art 20 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 21 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 22 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 23 Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...