Art 14 Organizarea Sistemului Național | Ordonanță de urgență 21/2004

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Organizarea Sistemului Național -
Art. 14.
-

(1) Serviciile publice comunitare profesioniste pentru situații de urgență, denumite în continuare servicii de urgență profesioniste, constituite ca servicii deconcentrate, care funcționează ca inspectorate județene și al municipiului București, asigură în zonele de competență coordonarea, îndrumarea și controlul activităților de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență.

(2) În cadrul serviciilor de urgență profesioniste se organizează inspecții de prevenire, centre operaționale și alte structuri adecvate pentru gestionarea situațiilor de urgență, încadrate cu personal specializat pe tipuri de riscuri, în comunicații, informatică și relații publice.

(3) Centrele operaționale prevăzute la alin. (2) îndeplinesc permanent funcțiile prevăzute la art. 13 alin. (3) la nivelul județelor, respectiv al municipiului București.

(4) Serviciile de urgență profesioniste, prin centrele operaționale, asigură secretariatele tehnice permanente ale comitetelor județene și al Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență.

(5) Serviciile publice de urgență asigură, potrivit competențelor legale în unitățile administrativ-teritoriale în care funcționează, cooperarea în domeniile protecției civile, apărării împotriva incendiilor și gestionării situațiilor de urgență.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 21/2004:
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Organizarea Sistemului Național
Art 7 Organizarea Sistemului Național
Art 8 Organizarea Sistemului Național
Art 9 Organizarea Sistemului Național
Art 10 Organizarea Sistemului Național
Art 11 Organizarea Sistemului Național
Art 12 Organizarea Sistemului Național
Art 13 Organizarea Sistemului Național
Art 14 Organizarea Sistemului Național
Art 15 Organizarea Sistemului Național
Art 16 Organizarea Sistemului Național
Art 17 Organizarea Sistemului Național
Art 18 Organizarea Sistemului Național
Art 19 Organizarea Sistemului Național
Art 20 Atribuțiile componentelor Sistemului Național
Art 21 Atribuțiile componentelor Sistemului Național
Art 22 Atribuțiile componentelor Sistemului Național
Art 23 Atribuțiile componentelor Sistemului Național
Art 24 Atribuțiile componentelor Sistemului Național
;
se încarcă...