Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 17/2004 privind utilizarea veniturilor proprii obținute de instituțiile și unitățile de învățământ care organizează pe lângă acestea activități finanțate integral din venituri proprii

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 aprilie 2004 până la 31 decembrie 2010, fiind abrogat prin Lege 284/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc că veniturile proprii pot fi folosite în anumite scopuri, și întrucât pentru majorarea de salarii legea nu conține prevederi exprese, se impune ca, de urgență, aceste venituri să poată fi utilizate inclusiv pentru salarizarea personalului didactic.

Luând în considerare că nivelul de salarizare al profesorilor se situează sub nivelul mediu de salarizare al personalului din celelalte unități bugetare, se impune ca, în cel mai scurt timp, această situație să se îndrepte, date fiind rolul și importanța acestei categorii profesionale în societatea românească.

În temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Instituțiile și unitățile de învățământ care organizează pe lângă acestea activități finanțate integral din venituri proprii, potrivit legii, pot acorda salariaților care participă la realizarea acestor activități, în limita veniturilor realizate, următoarele drepturi salariale suplimentare:

a) un supliment de până la 30% din salariul de bază al funcției, pentru personalul didactic calificat, didactic auxiliar și nedidactic;

b) o indemnizație de până la 20% din salariul de bază al funcției, pentru personalul didactic necalificat, care desfășoară activitate didactică în mediul rural, localități izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate. Modificări (1)

(2) Drepturile salariale suplimentare prevăzute la alin. (1) nu fac parte din salariul de bază și nu constituie bază de calcul pentru sporuri și alte drepturi.

Art. 2. -

Instituțiile și unitățile de învățământ care organizează pe lângă acestea activități finanțate integral din venituri proprii pot acorda salariaților în limita veniturilor încasate și următoarele drepturi:

a) o indemnizație la nivelul unui salariu de bază al funcției de încadrare pentru salariații care se pensionează;

b) în caz de deces al unui salariat din rândul personalului din instituția/unitatea de învățământ, membrii familiei care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaș primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate a salariatului decedat;

c) completarea finanțării pentru formarea profesională solicitată de salariat în cazul în care aceasta se face și în interesul instituției/unității de învățământ.

Art. 3. -

(1) Personalul instituțiilor și unităților de învățământ care participă la realizarea activităților finanțate integral din venituri proprii poate beneficia de premii speciale acordate din veniturile nete realizate suplimentar, potrivit prevederilor art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Salariații care au obținut premii speciale conform alin. (1) pot beneficia și de prevederile art. 1 și 2.

Art. 4. -

Fondurile provenite din contractele instituționale și complementare încheiate de instituțiile de învățământ superior cu Ministerul Educației și Cercetării nu pot fi utilizate pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 5. -

Persoanele, criteriile și condițiile de acordare a drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se stabilesc trimestrial de către consiliul de administrație al unității/senatul instituției de învățământ împreună cu reprezentanții salariaților, după caz, și în prezența liderilor sindicatelor afiliate la organizațiile sindicale reprezentative la nivel de ramură din învățământ semnatare ale contractului colectiv de muncă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării,
Alexandru Athanasiu
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Elena Dumitru
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 7 aprilie 2004.

Nr. 17.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...