Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 38/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului

Modificări (2), Referințe (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 481 din 28 mai 2004.

În vigoare de la 28 mai 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Măsurile pe care le generează prezentul act normativ vizează interesul social, educațional și constituie situații de urgență și extraordinare.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituție, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Începând cu data de 1 august 2004, numărul maxim de posturi finanțat pentru învățământul preuniversitar de stat este cel prevăzut în anexa nr. I.

Art. 2. -

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinată finanțării cheltuielilor de personal prevăzute în anexa nr. 7b la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 se modifică pe comune, orașe și municipii de către consiliul județean și, respectiv, Consiliul General al Municipiului București, în funcție de numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. I și de prevederile art. 3 alin. (1) și ale art. 4 referitoare la învățământul preuniversitar, prin hotărâre și cu asistența tehnică de specialitate a direcției generale a finanțelor publice și a inspectoratului școlar județean sau al municipiului București.

Art. 3. -

(1) Începând cu luna mai 2004, coeficienții de multiplicare pentru funcțiile didactice prevăzute în anexele la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 și 2004 personalului din învățământ, salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 315/2003, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiesc cu valorile prevăzute în anexele nr. II-V.

(2) Pentru funcția didactică de profesor universitar salariile de bază se stabilesc în continuare în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 315/2003, cu modificările și completările ulterioare. Referințe (7)

Art. 4. -

Anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, aprobată prin Legea nr. 662/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexele nr. VI și VII.

Art. 5. -

Anexele nr. I-VII*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

*) Anexele nr. I-VII sunt reproduse în facsimil.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării,
Alexandru Athanasiu
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Elena Dumitru
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 19 mai 2004.

Nr. 38.

ANEXA Nr. I Modificări (1)

Numărul maxim de posturi finanțat pentru
învățământul preuniversitar de stat

Nr. crt. Județul Total număr de posturi din Învățământul preuniversitar din care pentru:
Învățământul special finanțat din bugetul propriu al consiliului județean învățământul preuniversitar finanțat din bugetele consiliilor locale
1 ALBA 6522 200 6322
2 ARAD 6876 374 6502
3 ARGEȘ 10753 201 10552
4 BACĂU 11236 174 11062
5 BIHOR 10557 715 9842
6 BISTRIȚA 5792 472 5320
7 BOTOȘANI 7523 281 7242
8 BRAȘOV 9606 444 9162
9 BRĂILA 5598 206 5392
10 BUZĂU 7592 300 7292
11 CARAȘ-SEVERIN 5448 396 5052
12 CĂLĂRAȘI 4412 0 4412
13 CLUJ 11522 850 10672
14 CONSTANȚA 10241 239 10002
15 COVASNA 4587 105 4482
16 DÂMBOVIȚA 7903 133 7770
17 DOLJ 10723 421 10302
18 GALAȚI 8959 337 8622
19 GIURGIU 3252 25 3227
20 GORJ 6242 100 6142
21 HARGHITA 6805 115 6690
22 HUNEDOARA 7398 186 7212
23 IALOMIȚA 3976 96 3880
24 IAȘI 13529 617 12912
25 ILFOV 3321 159 3162
26 MARAMUREȘ 8848 356 8492
27 MEHEDINȚI 4804 72 4732
28 MUREȘ 10277 225 10052
29 NEAMȚ 8755 465 8290
30 OLT 7396 144 7252
31 PRAHOVA 10742 270 10472
32 SATU MARE 6899 217 6682
33 SĂLAJ 4903 131 4772
34 SIBIU 7403 351 7052
35 SUCEAVA 11867 725 11142
36 TELEORMAN 5689 82 5607
37 TIMIȘ 11093 861 10232
38 TULCEA 4328 96 4232
39 VASLUI 7640 280 7360
40 VÂLCEA 6547 135 6412
41 VRANCEA 5786 144 5642
42 BUCUREȘTI 26338 1833 24505
Total 339688 13533 326155

ANEXA Nr. II Modificări (7)

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 = 1.752.199 lei

Coeficienții de multiplicare pentru personalul didactic din învățământul superior

Funcţii didactice
Nr. crt. Funcţia*) Nivelul studiilor Vechime în învăţământ
până la 3 ani 3 - 6 ani 6 - 10 ani 10 - 15 ani 15 - 20 ani 20 - 25 ani 25 - 30 ani 30 - 35 ani 35 - 40 ani peste 40 ani
min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max.
1 Conferenţiar universitar S - - 3,535 3,614 3,773 3,857 3,975 4,056 4,258 4,471
- - 7,559 7,718 7,766 7,869 7,972 8,370 8,789 9,228
2 Şef lucrări (lector universitar) - 2,899 3,019 3,068 3,187 3,213 3,240 3,369 3,538 -
S
- 6,009 6,113 6,181 6,284 6,388 6,525 6,851 7,194 -
3 Asistent universitar S 2,549 2,565 2,581 2,597 2,614 2,664 2,698 2,833 2,975 -
4,666 4,700 4,734 4,769 4,872 4,941 5,044 5,296 5,561 -
4 Preparator universitar S 2,516 2,530**) 2,549**) - - - - - - -
4,213 4,281**) 4,316**) - - - - - - -

*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.

**) Pentru preparatorii din domeniul medical.

ANEXA Nr. III Modificări (7)

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 = 1.752.199 lei

Coeficienții de multiplicare pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar

Funcţii didactice
Nr. crt. FUNCŢIA*) Nivelul studiilor Vechimea în învăţământ
până la 2 ani 2-6 ani 6-10 ani 10-14 ani 14-18 ani 18-22 ani 22-25 ani 25-30 an 30-35 ani 35-40 ani peste 40 ani
1 Profesor S
- cu grad didactic I - - 2,987 3,082 3,133 3,144 3,271 3,356 3,475 3,595 3,711
- cu grad didactic II - 2,520 2,538 2,555 2,571 2,626 2,720 2,848 2,927 3,015 3,130
- definitiv - 2,354 2,374 2,391 2,450 2,467 2,601 2,694 2,811 2,899 2,977
- debutant 2,348 - - - - - - - - - -
2 Profesor SSD
- cu grad didactic I - - 2,496 2,514 2,571 2,626 2,720 2,848 2,927 3,016 3,130
- cu grad didactic II - 2,312 2,332 2,391 2,450 2,467 2,601 2,694 2,811 2,899 2,977
- definitiv - 2,226 2,235 2,243 2,251 2,270 2,289 2,381 2,460 2,537 2,656
- debutant 2,209 - - - - - - - - - -
3 Institutori S
- cu grad didactic I - - 2,496 2,514 2,571 2,626 2,720 2,848 2,927 3,016 3,130
- cu grad didactic II - 2,251 2,266 2,270 2,289 2,346 2,404 2,498 2,615 2,694 2,811
- definitiv - 2,226 2,235 2,243 2,251 2,270 2,289 2,324 2,382 2,499 2,576
- debutant 2,209 - - - - - - - - - -
4 Institutor II SSD
- cu grad didactic I - - 2,413 2,473 2,491 2,547 2,640 2,771 2,889 2,939 3,055
- cu grad didactic II - 2,209 2,230 2,245 2,249 2,268 2,324 2,420 2,537 2,615 2,731
- definitiv - 2,177 2,185 2,194 2,209 2,230 2,249 2,264 2,342 2,460 2,537
- debutant 2,169 - - - - - - - - - -
5 Învăţător, educatoare, educator, maistru-instructor M
- cu grad didactic I - - 2,332 2,391 2,450 2,467 2,601 2,694 2,811 2,899 2,977
- cu grad didactic II - 2,189 2,209 2,230 2,245 2,249 2,268 2,381 2,460 2,537 2,656
- definitiv - 2,144 2,152 2,161 2,169 2,189 2,228 2,246 2,302 2,420 2,499
- debutant 2,128 - - - - - - - - - -
6 Profesor, învăţător, maistru instructor; cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate*) M 1,723 1,725 1,727 1,729 1,742 1,745 1,756 1,775 1,797 1,870 1,945

*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.

ANEXA Nr. IV Modificări (8)

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,00 = 1.752.199 lei

Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile auxiliare din instituțiile de învățământ superior și preuniversitar*)

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor**) Coeficient de multiplicare
minim maxim
Funcţia de execuţie pe grade şi trepte profesionale
1 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I A***) S 2.652 3.600
2 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I S 2.388 3.258
3 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II S 2.008 2.728
4 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III S 1.869 2.388
5 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant S 1.834 -
6 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I S.S.D. 1.932 2.615
7 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II S.S.D. 1.799 2.274
8 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III S.S.D. 1.799 2.008
9 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant S.S.D. 1.799 -
10 Informatician gradul I A S 2.728 3.714
11 Informatician gradul I S 2.462 3.335
12 Informatician gradul II S 2.198 2.994
13 Informatician gradul III S 1.869 2.462
14 Informatician gradul IV S 1.834 2.274
15 Informatician debutant S 1.834 -
16 Informatician gradul I S.S.D. 1.932 2.615
17 Informatician gradul II S.S.D. 1.799 2.273
18 Informatician gradul III S.S.D. 1.799 2.008
19 Informatician debutant S.S.D. 1.799 -
20 Instructor-animator gradul I S 2.084 2.842
21 Instructor-animator gradul II S 1.869 2.462
22 Instructor-animator gradul III S 1.834 2.274
23 Instructor-animator debutant S 1.834 -
24 Instructor-animator gradul I S.S.D. 1.932 2.615
25 Instructor-animator gradul II S.S.D. 1.799 2.274
26 Instructor-animator gradul III S.S.D. 1.799 2.008
27 Instructor-animator debutant S.S.D. 1.799 -
28 Asistent social gradul I S 2.274 3.069
29 Asistent social gradul II S 1.895 2.577
30 Asistent social gradul III S 1.834 2.311
31 Asistent social debutant S 1.834 -
32 Asistent social gradul I S.S.D. 1.932 2.615
33 Asistent social gradul II S.S.D. 1.799 2.274
34 Asistent social debutant S.S.D. 1.799 -
35 Corepetitor gradul I S 2.084 2.842
36 Corepetitor gradul II S 1.869 2.462
37 Corepetitor gradul III S 1.834 2.274
38 Corepetitor debutant S 1.834 -
39 Corepetitor gradul I S.S.D. 1.932 2.615
40 Corepetitor gradul II S.S.D. 1.799 2.274
41 Corepetitor gradul III S.S.D. 1.799 2.008
42 Corepetitor debutant S.S.D. 1.799 -
43 Secretar I A****) S 2.652 3.600
44 Secretar I S 2.388 3.258
45 Secretar II S 2.084 2.842
46 Secretar III S 1.869 2.462
47 Secretar IV S 1.834 2.274
48 Secretar debutant S 1.799 -
49 Secretar I S.S.D. 1.932 2.615
50 Secretar II S.S.D. 1.834 2.388
51 Secretar III S.S.D. 1.799 2.235
52 Secretar IV S.S.D 1.799 2.008
53 Secretar debutant S.S.D. 1.799 -
54 Secretar I A M 1.765 2.274
55 Secretar I M 1.765 2.122
56 Secretar II M 1.765 2.008
57 Secretar III M 1.765 1.856
58 Secretar debutant M 1.765 -
59 Bibliotecar, documentarist, redactor I A PL/M 1.765 2.274
60 Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 1.765 2.008
61 Bibliotecar, documentarist, redactor II PL/M 1.765 1.856
62 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant PL/M 1.765 -
63 Informatician I A PL/M 1.765 2.274
64 Informatician I PL/M 1.765 2.122
65 Informatician II PL/M 1.765 1.895
66 Informatician III PL/M 1.765 1.834
67 Informatician debutant PL/M 1.765 -
68 Instructor-animator I A M 1.765 2.274
69 Instructor-animator I M 1.765 2.008
70 Instructor-animator II M 1.765 1.856
71 Instructor-animator debutant M 1.765 -
72 Instructor de educaţie extraşcolară I A M 1.765 2.274
73 Instructor de educaţie extraşcolară I M 1.765 2.122
74 Instructor de educaţie extraşcolară II M 1.765 1.895
75 Instructor de educaţie extraşcolară III M 1.765 1.834
76 Instructor de educaţie extraşcolară debutant M 1.765 -
77 Asistent social I PL/M 1.932 2.615
78 Asistent social II PL/M 1.765 2.274
79 Asistent social III PL/M 1.765 1.971
80 Asistent social debutant PL/M 1.765 -
81 Corepetitor I M 1.765 2.008
82 Corepetitor II M 1.765 1.856
83 Corepetitor III M 1.765 1.834
84 Corepetitor debutant M 1.765 -
85 Tehnician I A*****) M 1.765 2.274
86 Tehnician I*****) M 1.765 2.122
87 Tehnician II*****) M 1.765 1.895
88 Tehnician III*****) M 1.765 1.856
89 Tehnician debutant*****) M 1.765 -
90 Laborant I PL/M 1.765 1.971
91 Laborant II PL/M 1.765 1.834
92 Pedagog şcolar I M 1.765 1.971
93 Pedagog şcolar II M 1.765 -
94 Analist, programator, inginer sistem: I A S 2.231 4.252
95 Analist, programator, inginer sistem: I S 2.019 4.039
96 Analist, programator, inginer sistem: II S 1.869 3.613
97 Analist, programator, inginer sistem: III S 1.834 3.135
98 Analist, programator, inginer sistem: IV S 1.834 2.869
99 Analist, programator, inginer sistem: deb. S 1.834 -
100 Analist (programator) ajutor: I A M 1.765 2.922
101 Analist (programator) ajutor: I M 1.765 2.709
102 Analist (programator) ajutor: II M 1.765 2.444
103 Analist (programator) ajutor: III M 1.765 2.231
104 Analist (programator) ajutor: debutant M 1.765 -
105 Operator, controlor date: I M 1.765 2.709
106 Operator, controlor date: II M 1.765 2.444
107 Operator, controlor date: III M 1.765 2.231
108 Operator, controlor date: IV M 1.765 2.019
109 Operator, controlor date: debutant M 1.765 -
110 Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor: I S 2.316 4.633
111 Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor: II S 1.941 3.881
112 Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor: III S 1.834 3.318
113 Comandant S 1.933 4.483
114 Şef mecanic S 1.834 3.623
115 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician S 1.834 2.886
116 Căpitan M 1.765 2.763
117 Şef mecanic M 1.765 2.702
118 Ofiţer punte M 1.765 2.518
119 Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 1.765 2.456
120 Şef echipaj M 1.765 2.579
121 Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic M 1.765 1.795
122 Inginer gradul I A S 1.869 3.613
123 Inginer gradul I S 1.834 3.401
124 Inginer gradul II S 1.834 3.161
125 Inginer gradul III S 1.834 2.922
126 Inginer gradul debutant S 1.834 -
127 Subinginer gradul I S.S.D. 1.799 3.189
128 Subinginer gradul II S.S.D. 1.799 2.950
129 Subinginer gradul III S.S.D. 1.799 2.630
130 Subinginer debutant S.S.D. 1.799 -
131 Medic primar S 2.316 4.633
132 Medic specialist S 2.231 4.252
133 Medic S 2.019 4.039
134 Medic stagiar S 1.834 -
135 Farmacist primar S 2.316 4.633
136 Farmacist specialist S 2.019 4.039
137 Farmacist S 1.834 3.401
138 Farmacist stagiar S 1.834 -
139 Dentist principal S.S.D. 1.799 3.189
140 Dentist S.S.D. 1.799 2.950
141 Dentist debutant S.S.D. 1.799 -
142 Tehnician dentar principal M 1.765 2.922
143 Tehnician dentar M 1.765 2.709
144 Tehnician dentar debutant M 1.765 -
145 Biolog, biochimist, chimist, fizician principal S 2.316 4.633
146 Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist S 2.019 4.039
147 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 1.834 3.401
148 Biolog, biochimist, chimist, fizician debutant S 1.834 -
149 Psiholog, sociolog principal S 2.019 4.039
150 Psiholog, sociolog S 1.869 3.613
151 Psiholog, sociolog debutant S 1.834 -
152 Cercetător ştiinţific principal I S 2.316 4.633
153 Cercetător ştiinţific principal II S 2.231 4.252
154 Cercetător ştiinţific principal III S 2.019 4.039
155 Cercetător ştiinţific S 1.869 3.613
156 Asistent de cercetare ştiinţifică S 1.834 3.401
157 Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 1.834 -
158 Asistent I M 1.765 2.922
159 Asistent II M 1.765 2.709
160 Asistent III M 1.765 2.444
161 Asistent stagiar M 1.765 -
162 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I S 2.316 4.633
163 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II S 2.231 4.252
164 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III S 2.019 4.039
165 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IV S 1.869 3.613
166 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic V S 1.834 3.135
167 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic S 1.834 -
168 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet I S 2.231 4.252
169 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II S 2.019 4.039
170 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III S 1.869 3.613
171 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IV S 1.834 3.135
172 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet debutant S 1.834 -
173 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I S 1.941 3.881
174 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor S 1.834 3.318
175 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor S 1.834 3.135
176 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor S 1.834 -
177 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I 1.765 2.922
178 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II 1.765 2.709
179 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III 1.765 2.444
180 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor 1.765 -
181 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic I S 1.941 3.881
182 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic II S 1.834 3.401
183 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III S 1.834 3.318
184 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutant S 1.834 -
185 Muzeograf, bibliograf I S.S.D. 1.799 3.189
186 Muzeograf, bibliograf II S.S.D. 1.799 2.950
187 Muzeograf, bibliograf III S.S.D. 1.799 2.630
188 Muzeograf, bibliograf debutant S.S.D. 1.799 -
189 Secretar de redacţie, tehnoredactor I A M 1.765 2.922
190 Secretar de redacţie, tehnoredactor I M 1.765 2.709
191 Secretar de redacţie, tehnoredactor II M 1.765 2.444
192 Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant M 1.765 -
193 Regizor scenă (culise) I M 1.765 2.922
194 Regizor scenă (culise) II M 1.765 2.709
195 Regizor scenă (culise) III M 1.765 2.444
196 Regizor scenă (culise) debutant M 1.765 -
197 Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secund S 1.834 3.318
198 Ofiţer aspirant S 1.834 -
199 Şef staţie RTG M 1.765 2.922
200 Ofiţer RTG I M 1.765 2.444
201 Ofiţer RTG II M 1.765 2.231
202 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer dragor: aspirant M 1.765 -
203 Medic veterinar I S 2.231 4.252
204 Medic veterinar II S 1.869 3.613
205 Medic veterinar III S 1.834 3.135
206 Medic veterinar debutant S 1.834 -
207 Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 1.869 3.613
208 Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 1.834 3.161
209 Inginer agronom, zootehnist, pedolog III S 1.834 3.135
210 Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant S 1.834 -
211 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I A S 2.316 4.633
212 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I S 1.869 3.623
213 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II S 1.834 3.318
214 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant S 1.834 -
215 Conservator, restaurator I S.S.D. 1.799 3.189
216 Conservator, restaurator II S.S.D. 1.799 2.950
217 Conservator, restaurator III S.S.D. 1.799 2.630
218 Conservator, restaurator debutant S.S.D. 1.799 -
219 Conservator, restaurator, custode sală I M 1.765 2.922
220 Conservator, restaurator, custode sală II M 1.765 2.709
221 Conservator, restaurator, custode sală III M 1.765 2.444
222 Conservator, restaurator, custode sală debutant M 1.765 -
223 Antrenor categoria I 1.941 3.881
224 Antrenor categoria II 1.765 3.318
225 Antrenor categoria III 3.189
226 Antrenor categoria IV 1.765 2.950
227 Antrenor categoria V 1.765 2.630
228 Antrenor debutant 1.765 -
229 Mânuitor carte M/G 1.765 1.971

*) Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, este autorizat ca în funcție de dinamica învățământului să stabilească noi funcții didactice auxiliare.

**) Alte cerințe pentru ocuparea funcțiilor didactice auxiliare din învățământul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997.

***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.

****) Se utilizează numai pentru secretar șef de universitate.

*****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor și al atelierelor - școală.

ANEXA Nr. V Modificări (1)

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,00 = 1.752.199 lei

Coeficienții de multiplicare pentru alte funcții specifice din instituțiile de învățământ

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
1 Şef atelier-şcoală I M 1,765 2,046
2 Şef atelier-şcoală II M 1,765 2,008
3 Şef atelier-şcoală III M 1,765 1,857
4 Instructor I M 1,765 1,970
5 Instructor II M 1,765 1,834
6 Model I M 1,765 1,857
7 Model II M 1,765 1,834
8 Supraveghetor noapte G 1,730 1,799

ANEXA Nr. VI Modificări (3)

Indemnizații de conducere specifice

1. Funcțiile didactice din învățământul superior*)

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază %
minim maxim
1. Rector 35 45
2. Prorector 25 30
3. Director general administrativ al universităţii 25 30
4. Decan 20 30
5. Secretar ştiinţific al senatului universitar 20 25
6. Prodecan 15 20
7. Administrator Şef al facultăţii 15 20
8. Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii 10 15
9. Director de departament 15 20
10. Şef de catedră 10 15

*) Indemnizația se calculează conform art. 91 alin. (1) din Legea nr. 128/1997

2. Funcțiile didactice din învățământul gimnazial,
profesional, liceal și de maiștri

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază %
minim maxim
1. Director de şcoală sau de liceu 25 35
2. Director adjunct de şcoală sau de liceu 20 25
3. Director (educatoare, învăţător sau institutor) 15 25
4. Directorul Casei Corpului Didactic 25 35

3. Alte funcții specifice din instituțiile de învățământ

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază %
limita maximă
1. Secretar - şef*) 20
2. Secretar şef**) 20

*) Se utilizează numai în învățământul superior.

**) Se utilizează la centre bugetare, grupuri școlare sau la unitățile școlare stabilite de Ministerul Educației și Cercetării.

ANEXA Nr. VII Modificări (3)

Indemnizații și sporuri pentru îndeplinirea unor
activități specifice învățământului

1. Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției didactice de predare de bază, care fac parte din salariul de bază, stabilite potrivit art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997.

Învățământul gimnazial, profesional, liceal și de maiștri

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază %
limita maximă
1. Diriginte, învăţător, institutor şi educatoare*) 10% din salariul de bază al funcţiei didactice deţinute

*) Cu excepția situațiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) și (3) din Legea nr. 128/1997

2. Indemnizații și sporuri pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază.

1. Preşedintele Comisiei de bacalaureat
- la o comisie de până la 200 de candidaţi, inclusiv până la 50% din salariul de bază al funcţiei didactice în care este încadrat
- la o comisie de peste 200 de candidaţi până la un salariu de bază lunar al funcţiei didactice în care este încadrat
2. Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogică un spor de 10-25% din salariul de bază lunar al funcţiei didactice în care este încadrat, calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...