Art 3 | Ordonanță de urgență 11/2004

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 3. -

(1) Primul-ministru coordonează în mod direct:

a) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii;

b) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii;

c) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, din subordinea Guvernului, finanțat integral din venituri proprii;

d) Agenția Națională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

e) Administrația Națională a Rezervelor de Stat, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

f) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

g) Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului.

(2) Primul-ministru coordonează, prin Cancelaria Primului-Ministru:

a) Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral din venituri proprii;

b) Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii;

c) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii;

d) Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, instituție de interes public, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral din venituri proprii;

e) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, instituție de specialitate a administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

f) Agenția Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru;

g) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat; președintele oficiului are calitatea de ordonator principal de credite;

h) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

i) Agenția Română pentru Investiții Străine, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

j) Agenția Națională pentru Sport, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

k) Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

l) Agenția Nucleară, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

m) Autoritatea Națională pentru Tineret, care se înființează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, prin preluarea activității din domeniul tineretului de la Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.

(3) Activitățile instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute la alin. (1) și (2), pot fi trecute, prin decizie a primului-ministru, în coordonarea miniștrilor de stat, a miniștrilor sau miniștrilor delegați.

(4) Bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) și alin. (2) lit. a)-c), se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(5) Finanțarea organelor de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute la alin. (2) lit. h)-m), se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.

(6) Organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Tineret se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(7) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va aproba reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare, prin comasarea, prin absorbție, cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, în cadrul căreia se vor prelua drepturile, obligațiile și atribuțiile Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilite prin acte normative și acorduri internaționale. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 11/2004:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
;
se încarcă...