Art 22 | Ordonanță de urgență 11/2004

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 22. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 28 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 309/2001, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Agenția SAPARD are în structură 8 birouri regionale de implementare a Programului SAPARD, amplasate potrivit regiunilor de dezvoltare constituite în temeiul Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările ulterioare, astfel:

a) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 1 Nord-Est, pentru Regiunea 1 Nord-Est, pentru teritoriile județelor Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui;

b) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 2 Sud-Est, pentru Regiunea 2 Sud-Est, pentru teritoriile județelor Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea;

c) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 3 Sud-Muntenia, pentru Regiunea 3 Sud-Muntenia, pentru teritoriile județelor Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman;

d) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 4 Sud-Vest-Oltenia, pentru Regiunea 4 Sud-Vest-Oltenia, pentru teritoriile județelor Gorj, Dolj, Mehedinți, Olt și Vâlcea;

e) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 5 Vest România, pentru Regiunea 5 Vest România, pentru teritoriile județelor Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș;

f) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 6 Nord-Vest, pentru Regiunea 6 Nord-Vest, pentru teritoriile județelor Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Sălaj și Satu Mare;

g) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 7 Centru, pentru Regiunea 7 Centru, pentru teritoriile județelor Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu;

h) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 8 București-Ilfov, pentru Regiunea 8 București-Ilfov, pentru teritoriile municipiului București și județului Ilfov."

2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Conducătorii birourilor regionale de implementare a Programului SAPARD se subordonează directorului general al Agenției SAPARD și sunt asimilați cu funcția de director, iar șefii de compartimente cu funcția de șef serviciu."

3. La articolul 2, alineatele (4) și (5) se abrogă.

4. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Agenția SAPARD va prelua de la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului 50 de posturi împreună cu personalul aferent. Personalul se va prelua fără examen sau concurs și va beneficia de aceleași drepturi salariale ca și personalul angajat în cadrul Agenției SAPARD."

5. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Cele 8 birouri regionale de implementare a Programului SAPARD utilizează câte un autoturism pentru transport de persoane și câte trei autoturisme pentru activități specifice."

6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Agenția SAPARD va elabora manualele de proceduri și instrucțiuni de lucru care se vor aplica după conferirea managementului asistenței de către Comisia Europeană.

(2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor de verificare, evaluare și control al proiectelor, atât înainte, cât și după aprobarea plății acestora, Agenția SAPARD are dreptul să solicite informații de la ministere și autorități ale administrației publice centrale, de la autoritățile administrației publice locale și de la alte instituții publice."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 11/2004:
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Art 1 "
Art 18
Art 19
Art 20
Art 21
Art 22
Art 8 "
Art 23
Art 24
;
se încarcă...