Art 2 | Ordonanță de urgență 11/2004

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 2. -

(1) Cancelaria Primului-Ministru preia:

a) Corpul de Control al Guvernului, instituție publică în coordonarea primului-ministru și în subordinea Autorității Naționale de Control, cu personalitate juridică, care se desființează; Modificări (1)

b) Departamentul pentru Analiză Instituțională și Socială, structură în aparatul de lucru al Guvernului, fără personalitate juridică;

c) Departamentul Purtătorului de Cuvânt al Guvernului și Relații cu Presa, structură în aparatul de lucru al Guvernului, fără personalitate juridică;

d) Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structură în aparatul de lucru al Guvernului, fără personalitate juridică;

e) Oficiul pentru gestionarea relațiilor cu Republica Moldova, structură fără personalitate juridică în cadrul Secretariatului General al Guvernului;

f) Unitatea de management a proiectului pentru implementarea și monitorizarea programului ce se va conveni cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în cadrul viitorului împrumut de ajustare programatică (PAL) - UMP-PAL, înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2003 pentru înființarea Unității de management a proiectului privind reforma administrației publice;

g) Biroul relații cu publicul din cadrul Agenției pentru Strategii Guvernamentale;

h) corpul de consilieri ai primului-ministru, compartimentul pentru monitorizarea marilor programe de interes național cuprinse în Programul de guvernare, aparatul tehnic al corpului de consilieri, cabinetul primului-ministru, cancelaria primului-ministru, compartimentul documente secrete și compartimentul care asigură protocolul primului-ministru - din cadrul fostului aparat de lucru al primului-ministru.

(2) Aparatul de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finanțare internațională și urmărirea aplicării acquisului comunitar face parte din structura Cancelariei Primului-Ministru.

(3) Atribuțiile principale ale aparatului de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finanțare internațională și urmărirea aplicării acquisului comunitar constau în:

a) verificarea sesizărilor cu privire la conflictul de interese, potrivit prevederilor titlului IV al cărții I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările ulterioare;

b) asigurarea coordonării luptei antifraudă și de protejare efectivă și echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, în calitate de punct unic de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF);

c) exercitarea controlului asupra activității autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, dispus de primul-ministru;

d) verificarea sesizărilor primite de primul-ministru;

e) îndeplinirea oricăror alte atribuții stabilite prin acte normative sau prin decizii ale primului-ministru.

(4) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Autoritatea Națională de Control va asigura și coordonarea activității corpurilor de control din cadrul ministerelor și autorităților publice centrale și va efectua și controlul administrativ intern privind verificarea respectării prevederilor legale în ministere, instituții publice centrale și locale și la alte organe de specialitate.

(5) Compartimentul specializat din cadrul Cancelariei Primului-Ministru asigură gestionarea și întreținerea sistemului informatic al instituțiilor și structurilor care funcționează în sediul Guvernului, precum și al altor instituții și structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, reactualizând permanent evidența echipamentelor, a software-ului și a serviciilor din sistemul informatic.

(6) În structura Cancelariei Primului-Ministru se organizează Secretariatul Permanent pentru Afaceri Europene care oferă asistență tehnică Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană, constituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.508/2002 privind constituirea Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană.

(7) Cancelaria Primului-Ministru asigură secretariatul tehnic al Comisiei anti-sărăcie și promovare a incluziunii sociale - CASPIS, constituită prin Hotărârea Guvernului nr. 705/2002 privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei anti-sărăcie și promovare a incluziunii sociale - CASPIS.

(8) Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, înființat prin Legea nr. 150/1998 privind acordarea de sprijin comunităților românești de pretutindeni ca instituție publică cu personalitate juridică, precum și Redacția Publicațiilor pentru Străinătate, finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, trec în subordinea Cancelariei Primului-Ministru.

(9) În exercitarea atribuțiilor care îi revin șeful Cancelariei Primului-Ministru emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

(10) Personalul preluat de Cancelaria Primului-Ministru potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență își păstrează statutul profesional deținut la data preluării.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 11/2004:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
;
se încarcă...