Monitorizarea și înnoirea autorizării | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale din 23.08.2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Monitorizarea și înnoirea autorizării

Art. 21. -

În sensul prezentei proceduri, monitorizarea reprezintă urmărirea sistematică a activității centrelor autorizate.

Art. 22. - Modificări (1)

(1) Centrele transmit trimestrial Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților rapoarte care conțin informații cu privire la ocupațiile/calificările pentru care s-au făcut evaluări, numărul de evaluări efectuate, numărul de certificate eliberate, contestațiile și modul de rezolvare a acestora.

(2) Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților, prin specialiștii proprii, controlează prin sondaj activitatea centrelor autorizate.

Art. 23. -

(1) În cazul în care în urma controlului unui centru se constată că unul sau mai multe criterii de evaluare nu sunt respectate, acesta este atenționat în scris printr-o notă semnată de președintele Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților că nu îndeplinește unul sau mai multe dintre criteriile de evaluare și i se acordă o perioadă de 60 de zile pentru a lua măsuri în vederea îndeplinirii criteriilor de evaluare. Modificări (1)

(2) În acest interval, după remedierea neregularităților constatate, centrul solicită Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților o nouă evaluare a activității sale. Modificări (1)

(3) Dacă în termen de 60 de zile centrul nu face dovada că îndeplinește toate criteriile de evaluare, Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților decide retragerea autorizației de funcționare. Modificări (1)

Art. 24. -

Pentru acordarea unei noi autorizații de funcționare se aplică aceeași procedură de autorizare.

Acesta este un fragment din Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale din 23.08.2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
Dispoziții generale
Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Monitorizarea și înnoirea autorizării
Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
Eliberarea, gestionarea și arhivarea certificatelor de competențe profesionale
Dispoziții finale
;
se încarcă...