Dispoziții finale | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale din 23.08.2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 45. -

(1) Taxa de autorizare se achită pentru fiecare ocupație/calificare pentru care centrul solicită autorizarea.

(2) Taxa de autorizare se achită diferențiat, în funcție de nivelul de performanță al centrului, astfel: Modificări (1)

- 1/3 din salariul mediu brut pe economie pentru nivelul 1;

- 2/3 din salariul mediu brut pe economie pentru nivelul 2;

- un salariu mediu brut pe economie pentru nivelul 3.

Art. 46. -

(1) Taxele de autorizare se virează de către persoanele juridice în contul Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților. Modificări (1)

(2) Taxele de autorizare plătite de centre se constituie venituri la bugetul de stat.

(3) Salariul mediu brut pe economie luat în calcul la plata taxelor de autorizare este cel comunicat de Institutul Național de Statistică pentru luna precedentă celei în care se achită taxa de autorizare de către centru.

Art. 47. - Modificări (1)

În cazul încetării activității autorizate, centrul este obligat să predea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, pe bază de proces-verbal, toate documentele prevăzute la art. 37, arhiva și certificatele de competențe profesionale rămase necompletate.

Art. 48. -

Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta procedură.

Acesta este un fragment din Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale din 23.08.2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
Dispoziții generale
Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Monitorizarea și înnoirea autorizării
Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
Eliberarea, gestionarea și arhivarea certificatelor de competențe profesionale
Dispoziții finale
;
se încarcă...