CERERE DE AUTORIZARE | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale din 23.08.2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

la procedură -
CERERE DE AUTORIZARE

Instituţia (denumirea completă şi abreviată) .............................................., cu sediul în localitatea ....................., str. .............................. nr. ......, cod poştal ............., sectorul/judeţul ............, cod unic de înregistrare ............, cod fiscal ....................., cont ....................., deschis la ....................., reprezentată prin ............................, având funcţia de ............................., solicită autorizarea unui centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale pentru următoarele ocupaţii: ......................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................
Semnătura reprezentantului legal .................
L.S.

Acesta este un fragment din Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale din 23.08.2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...