Art 11 Autorizarea centrelor de evaluare și certificare | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale din 23.08.2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autorizarea centrelor de evaluare și certificare -
Art. 11.
-

(1) În vederea autorizării se parcurg următoarele etape:

a) certificarea evaluatorilor de competențe profesionale;

b) elaborarea instrumentelor de evaluare;

c) testarea instrumentelor de evaluare în condiții de muncă reale, prin realizarea de către fiecare evaluator a unui număr minim de 5 procese de evaluare;

d) culegerea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii criteriilor;

e) întocmirea listei dovezilor conform anexei nr. 2;

f) întocmirea matricei de stabilire a nivelului de performanță;

g) întocmirea raportului de evaluare;

h) depunerea cererii de autorizare, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, însoțită de dosarul de autorizare;

i) analiza dosarului de autorizare;

j) soluționarea cererii de autorizare;

k) eliberarea autorizației de funcționare.

(2) Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților acordă, la cerere, asistență metodologică pentru parcurgerea etapelor în vederea autorizării. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale din 23.08.2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Art 8 Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Art 9 Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Art 10 Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Art 11 Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Art 12 Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Art 13 Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Art 14 Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Art 15 Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Art 16 Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Art 17 Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Art 18 Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Art 19 Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Art 20 Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Art 21 Monitorizarea și înnoirea autorizării
;
se încarcă...