Ministerul Culturii

Ordinul nr. 2740/2015 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Bisericii din lemn "Sfânta Treime", Schitul Buluc, comuna Jariștea, județul Vrancea

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 februarie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul nr. 4.824 din 22 septembrie 2014 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Bisericii din lemn "Sfânta Treime", Schitul Buluc, comuna Jariștea, județul Vrancea,

în conformitate cu dispozițiile art. 21 alin. (2) și ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 pct. 2 lit. a), ale art. 16 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2260/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Biserica din lemn "Sfânta Treime", Schitul Buluc, comuna Jariștea, județul Vrancea se clasează ca monument istoric, categoria monument, grupa valorică "B", cu codul în Lista monumentelor istorice VN-II-m-B-21099.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecție a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Viceprim-ministru, ministrul culturii, interimar,
Hegedus Csilla,
secretar de stat

București, 11 noiembrie 2014.

Nr. 2.740.

ANEXĂ

Zona de protecție a Bisericii din lemn "Sfânta Treime", Schitul Buluc, comuna Jariștea, județul Vrancea

Coordonate puncte de contur

Nr. crt. Coordonate stereo 70
X Y
1 655856.796 480176.810
2 655872.261 480184.098
3 655881.505 480188.187
4 655897.859 480192.453
5 655918.479 480191.742
6 655938.567 480197.786
7 655967.720 480205.252
8 655969.348 480191.798
9 655970.386 480183.210
10 655974.653 480180.010
11 655986.563 480176.277
12 655978.871 480151.691
13 655971.453 480127.570
14 655942.478 480133.258
15 655908.703 480137.347
16 655881.149 480143.746
17 655867.525 480162.267

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...