Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Procedura de alocare a unei sume reprezentând până la 1% din impozitul pe venitul anual datorat potrivit art. 90 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 28.12.2004

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 ianuarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

1. În sensul prevederilor art. 90 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prin sponsorizarea entităților nonprofit se înțelege opțiunea contribuabilului de a dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 1% din impozitul pe venitul anual datorat.

2. Pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 1% din impozitul pe venitul anual datorat pentru sponsorizarea entităților nonprofit care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii pentru care angajatorul are obligația efectuării regularizării anuale a impozitului pe veniturile din salarii, respectiv contribuabilii care au obligația depunerii declarației anuale de venit global, potrivit titlului III "Impozit pe venit" din Legea nr. 571/2003.

3. Contribuabilii care doresc să dispună asupra destinației unei sume de până la 1% din impozitul pe venitul anual datorat pentru sponsorizare, potrivit pct. 2, vor depune la organul fiscal competent declarația de venit global, completând în acest sens pozițiile corespunzătoare din această declarație.

4. Dacă suma înscrisă în declarația de venit global ce urmează a se vira către entitatea nonprofit potrivit art. 90 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cumulată, după caz, cu suma admisă drept cheltuială pentru bursa privată, potrivit Legii nr. 376/2004, depășește plafonul de 1% din impozitul pe venitul anual datorat, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon diminuat cu cheltuiala efectuată cu bursa privată.

5. Organul fiscal competent va verifica datele înscrise de contribuabil în declarația de venit global și apoi, după procesarea acestora, va transmite unităților de trezorerie situația privind sumele ce urmează a fi virate către entitățile nonprofit potrivit opțiunilor contribuabililor.

Virarea acestor sume către entitățile nonprofit se face până la data de 31 decembrie a anului în care se face definitivarea impozitului pe venitul anual datorat sau a venitului anual realizat din salarii, după caz.

6. Cheltuielile cu comisioanele datorate pentru viramentele efectuate prin conturi deschise la Trezoreria Statului vor fi suportate de entitățile nonprofit beneficiare din sumele ce urmează a fi virate în contul acestora.

7. Contribuabilii care își exprimă această opțiune privind dispunerea asupra unei sume de până la 1% din impozitul pe venitul anual datorat pentru sponsorizare pot solicita direcționarea virării acestei sume numai către o singură entitate nonprofit.

8. Neprezentarea opțiunii de direcționare a sumei reprezentând până la 1% din impozitul pe venit anual, prevăzută la art. 90 din Legea nr. 571/2003, până la termenul prevăzut pentru depunerea declarației de venit global atrage pierderea dreptului de a opta ulterior asupra destinației acesteia.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...