Art 9 | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale din 09.12.2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 9. -

(1) Comitetul director se întrunește lunar și ori de câte ori este nevoie și are următoarele atribuții:

a) aprobă regulamentul intern al OTDM;

b) aprobă obiectivele economice și financiare din domeniul de activitate al OTDM;

c) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli;

d) aprobă tarife pentru activitățile desfășurate;

e) analizează trimestrial și anual execuția bugetului de venituri și cheltuieli;

f) analizează oportunitatea și posibilitatea încheierii de contracte de colaborare și de prestări de servicii;

g) aprobă dările de seamă contabile trimestriale și anuale;

h) stabilește structura organizatorică a OTDM.

(2) Tarifele pentru activitățile desfășurate prevăzute la art. 11 alin. (3), precum și structura organizatorică a OTDM se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

(3) Excepție de la prevederile alin. (2) fac activitățile prevăzute la art. 11 alin. (3) lit. i), n) și o); tarifele pentru activitatea prevăzută la art. 11 alin. (3) lit. i) se stabilesc de către Departamentul certificare, potrivit procedurilor proprii ale acestuia, iar costurile pentru activitățile stabilite la art. 11 alin. (3) lit. n) și o) se stabilesc de Comitetul director, pe bază de devize de lucrări și contract cu beneficiarul.

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale din 09.12.2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
;
se încarcă...