Art 3 | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale din 09.12.2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 3. -

În realizarea obiectului său de activitate OTDM are următoarele atribuții principale:

a) asigură servicii de consultanță și expertiză tehnică de specialitate în domeniul său de activitate, cu asigurarea respectării cerințelor de independență și imparțialitate necesare realizării activităților de evaluare a conformității, inspecție și/sau control, după caz;

b) participă în cadrul comitetelor tehnice ale Asociației de Standardizare din România (ASRO) la elaborarea și adoptarea de standarde aplicabile în domeniul său de activitate;

c) colaborează cu instituții și organisme similare din alte țări, stabilește și încheie cu acestea, în condițiile legii, protocoale de recunoaștere reciprocă sau convenții de colaborare, după caz;

d) coordonează și derulează programe la nivel național cu finanțare internă și/sau internațională în domeniul său de activitate;

e) formează și evaluează personalul de specialitate în domeniul său de activitate;

f) desfășoară în cadrul departamentelor sale orice alte activități, prin delegare de competențe din partea Ministerului Sănătății, cu asigurarea respectării cerințelor de independență și imparțialitate.

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale din 09.12.2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
;
se încarcă...