Art 1 | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale din 09.12.2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 1. -

(1) Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale, denumit în continuare OTDM, este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Sănătății, care asigură la nivelul întregii țări existența mijloacelor tehnice și realizarea activităților ce îi revin, conform prevederilor Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare.

(2) OTDM are sediul în municipiul București, bd. Nicolae Titulescu nr. 58, sectorul 1, cu punct de lucru în str. Episcop Radu nr. 49, sectorul 2.

(3) OTDM se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și ale prezentului regulament.

(4) Pentru îndeplinirea atribuțiilor în teritoriu ce revin OTDM, prin ordin al ministrului sănătății se înființează oficii tehnice de dispozitive medicale zonale, structuri fără personalitate juridică ce funcționează în cadrul centrelor județene de aparatură medicală din județele: Argeș, Arad, Călărași, Hunedoara, Mureș, Suceava. Centrele județene de aparatură medicală sunt unități cu personalitate juridică în subordinea direcțiilor de sănătate publică județene.

(5) Arondarea județelor la oficiile tehnice de dispozitive medicale zonale se stabilește prin ordin al ministrului sănătății. Oficiile tehnice de dispozitive medicale zonale sunt conduse de șefi de oficiu numiți prin decizie a directorului general al OTDM, la propunerea Asociației Naționale a Centrelor de Aparatură Medicală, în condițiile legii.

(6) Oficiile tehnice de dispozitive medicale zonale execută lucrări la solicitarea OTDM, pe bază de comandă sau contract.

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale din 09.12.2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
;
se încarcă...