Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 307/152/2015 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2015

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 februarie 2015 până la 09 februarie 2016, fiind înlocuit prin Ordin 154/2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 307/152/2015

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 391 din 20 ianuarie 2015 al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și Referatul de aprobare nr. 112.243 din 5 februarie 2015 al Direcției Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,

luând în considerare prevederile art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003,

în temeiul:

- art. 12 alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 317/2009, cu completările și modificările ulterioare;

- art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și ministrul mediului, apelor și pădurilor emit următorul ordin:

CAPITOLUL I Zone și perioade de prohibiție

Art. 1. -

(1) Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie - 9 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 11 aprilie-25 mai inclusiv, cu excepțiile prevăzute în prezentul ordin. Derogări (1)

(2) Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ/sportiv al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în râul Prut și în zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum și în lacul de acumulare Stânca-Costești, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie-9 iunie inclusiv.

(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în fața gurii Dunării-Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie-9 iunie inclusiv.

Art. 2. -

În Complexul Razim-Sinoe și lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial și recreativ/sportiv al oricăror specii de pești și alte viețuitoare acvatice, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie- 9 iunie inclusiv.

Art. 3. -

Se declară zone de refacere biologică/zone de protecție pentru resursele acvatice vii următoarele:

a) pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca- Costești și confluența cu râul Elan, tot timpul anului, cu excepția pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfășura în afara perioadei de prohibiție prevăzute la art. 1 alin. (2);

b) pe Dunărea Veche sectorul cuprins între confluența cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 și până la confluența cu canalul Răducu, tot timpul anului;

c) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheș, tot timpul anului;

d) lacurile Erenciuc și Zmeica, tot timpul anului;

e) cursul vechi al brațului Sfântu Gheorghe în zona rectificată (Uzlina) cuprinsă între km 84 și km 65, tot timpul anului, cu excepția pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfășura în afara perioadei de prohibiție prevăzute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea în mediul acvatic a peștelui și a altor viețuitoare acvatice capturate;

f) pe brațul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie-13 mai inclusiv și pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiție instituite la art. 1 alin. (1);

g) pe Dunăre, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului și Pluton) pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie-13 mai inclusiv și pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiție instituite la art. 1 alin. (1);

h) pe brațul Borcea, zona km 37-41 (Stelnica-Fetești), pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie-13 mai inclusiv și pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiție instituite la art. 1 alin. (1);

i) zonele cu regim de protecție integrală din perimetrul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", tot timpul anului;

j) zona Rezervației Marine Vama Veche-2 Mai, delimitată de coordonatele:

NV: 43° 47' lat. N și 28° 35' 18" long. E;

NE: 43° 47' lat. N și 28° 40' long. E;

SV: 43° 44' 20" lat. N și 28° 35' 18" long. E;

SE: 43° 44' 20" lat. N și 28° 40' long. E

și a cărei limită dinspre mal este balizată, tot timpul anului;

Art. 4. -

(1) În zonele de refacere biologică/zonele de protecție sunt interzise: Derogări (1)

a) pescuitul oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice;

b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existența resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea și recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip și pietriș, colectarea gheții;

c) lucrări în zona malurilor, precum și tăierea arborilor și arbuștilor de pe mal;

d) admiterea în zonă a rațelor și gâștelor domestice.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), activitățile prevăzute la lit. a)-c) nu sunt interzise în următoarele situații:

a) când pescuitul se desfășoară în scop științific;

b) din considerente de prevenire a calamităților naturale.

CAPITOLUL II Specii și perioade de prohibiție

Art. 5. -

(1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial al speciilor de pești și al altor viețuitoare acvatice, după cum urmează:

a) știuca, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 17 martie inclusiv, cu respectarea prevederilor art. (1);

b) pietrarul (Zingel zingel), ghiborțul de râu (Gymnocephalus baloni), cernușca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), șalăul vărgat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de baltă (Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostrița (Hucho hucho), mihalțul (Lota lota) și caracuda (Carassius carassius), precum și alte viețuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, tot timpul anului;

c) coregonul, păstrăvul de mare (somonul de Marea Neagră), lipanul, tot timpul anului;

d) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu și păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv și din 15 septembrie până pe 31 decembrie;

e) sturionii, tot timpul anului, cu excepția pescuitului în scop științific și a pescuitului reproducătorilor de sturioni în stare vie pentru programele de populare a Dunării și dezvoltare a acvaculturii de sturioni;

f) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie - 31 august inclusiv.

(2) În apele Mării Negre se interzic:

a) prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul specializat al rechinului cu traul, ohane și paragate, precum și capturarea, deținerea și comercializarea acestuia, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 30 aprilie inclusiv și în perioada 15 octombrie - 30 noiembrie inclusiv;

b) reținerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;

c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepția pescuitului în scop științific și a pescuitului reproducătorilor de sturioni în stare vie pentru programele de populare a Dunării și dezvoltare a acvaculturii de sturioni;

d) pescuitul guvizilor, pe o durată de 30 de zile, în perioada 1 mai - 30 mai inclusiv;

e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menținându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economică exclusivă).

(3) Pescuitul calcanului se supune dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 106/2015 al Consiliului din 19 ianuarie 2015 de stabilire, pentru 2015, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește din Marea Neagră.

(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor fi reținute pe timpul pescuitului va fi de cel puțin 45 cm (lungime totală).

(5) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), speciile marine de pești, altele decât cele prevăzute la alin. (2) și (3) din prezentul articol, sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu folosirea uneltelor specifice autorizate.

(6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului. Utilizarea "beam traulului" în perioada de prohibiție a calcanului se poate face cu obligativitatea notificării Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură la fiecare ieșire/intrare în port a ambarcațiunilor, pentru verificarea eventualelor capturi accidentale de calcan.

Art. 6. -

Prohibiția pescuitului în scop comercial, familial și recreativ/sportiv a scrumbiei de Dunăre se stabilește, pe sectoare astfel:

a) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 12 zile, în perioada 11 aprilie-22 aprilie inclusiv;

b) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 21 de zile, în perioada 15 aprilie-5 mai inclusiv;

c) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 2 mai-31 mai inclusiv;

d) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervației Biosferei "Delta Dunării" se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci în perioada 1 aprilie-10 aprilie inclusiv;

e) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sânger, novac, cosaș) se pot reține în vederea valorificării.

Art. 7. -

(1) Capturarea sturionilor pentru programele de populare de susținere a Dunării și dezvoltare a acvaculturii de sturioni, precum și în scop științific cu autorizație de pescuit sturioni se realizează în stare vie, pe o durată de 45 de zile, în perioada 15 martie-30 aprilie inclusiv, în zonele:

a) Dunăre, Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67- 68,5 (Groapa Catargului și Pluton);

b) brațul Borcea, km 37-41 (Stelnica-Fetești);

c) pe brațul Chilia, zona km 72-77 Pardina.

(2) Capturarea unui număr limitat de sturioni în scop științific, cu autorizație de pescuit sturioni, se poate face tot timpul anului și în alte zone decât cele prevăzute la alin. (1), cu marcarea și eliberarea imediată a acestora în mediul acvatic, conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Numărul de sturioni capturați, zonele de pescuit, organizarea și monitorizarea pescuitului sturionilor vii sunt stabilite și aprobate prin decizia președintelui Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 8. -

(1) Caracteristicile tehnice și condițiile de folosire a uneltelor și metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele maritime și continentale, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Se interzice folosirea năvoadelor în delta și în lunca inundabilă a Dunării în perioada 1 aprilie-31 august inclusiv și în complexul Razim-Sinoe și în celelalte lacuri litorale, în perioada 1 aprilie-30 septembrie inclusiv.

(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălțile, lacurile, gârlele și canalele de pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în perioada 1 iulie-31 august inclusiv.

(4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim-Sinoe și în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.

(5) Pentru Golful Musura, Meleaua Sfântu Gheorghe care cuprind habitate piscicole cu apă dulce se aplică reglementările de pescuit pentru zonele de lacuri și bălți.

(6) Pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării" este permis pescuitul cu cârlige cu nadă (paragate și pripoane), cu interzicerea folosirii ca momeală a speciilor de pești protejate.

Art. 9. -

(1) Capturarea speciilor de pești și a altor viețuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4 A și 4 B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se supune derogărilor stabilite potrivit respectivei ordonanțe de urgență.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale peștilor și altor viețuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.

Art. 10. -

(1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităților de acvacultură, inclusiv celor situate în ariile naturale protejate, cu excepția celor din teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării".

(2) În amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării" activitatea de pescuit este permisă, în perioada de prohibiție, numai dacă administratorii amenajărilor piscicole dețin licență de acvacultură eliberată de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură și avizul Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării", eliberat în baza următoarelor documente:

a) facturi fiscale în ultimii 3 ani, pe specii, de achiziție a materialului piscicol de la societățile de profil autorizate în producerea de material piscicol și dovada populării;

b) bilanțul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicită avizul;

c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleșteielor;

d) licență de acvacultură eliberată de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.

(3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de ore înainte și în prezența reprezentanților Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării".

Art. 11. -

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancționează potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării", cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dumitru Daniel Botănoiu,
secretar de stat
Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Grațiela Leocadia Gavrilescu
;
se încarcă...