Guvernul României

Protocolul între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind succesiunea la acordurile încheiate între România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia din 05.03.2004

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 iulie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Guvernul României și Guvernul Republicii Croația, denumite în continuare părți,

având în vedere dezmembrarea fostei Republici Socialiste Federative Iugoslavia, a cărei existență a încetat, și crearea Republicii Croația ca stat suveran și independent,

reamintind că Republica Croația este unul dintre statele succesoare ale fostei Republici Socialiste Federative Iugoslavia,

dorind să consolideze și să dezvolte în viitor relațiile de prietenie și cooperare,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Acordurile încheiate între România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, menționate în anexa la prezentul protocol, vor rămâne în vigoare și vor reglementa relațiile dintre România și Republica Croația.

ARTICOLUL 2

Anexa face parte integrantă din prezentul protocol.

ARTICOLUL 3

Prezentul protocol va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părțile confirmă îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare.

Semnat la București la 5 martie 2004, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, croată și engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul existenței unor divergențe privind interpretarea, textul în limba engleză va prevala.

Pentru Guvernul României, Pentru Guvernul Republicii Croația,
Mircea Geoană Miomir Zuzul

ANEXĂ la protocol

1. Acord între Guvernul Republicii Populare România și Guvernul Republicii Populare Federative Iugoslavia privind asistența medicală pentru personalul diplomatic și administrativ al reprezentanțelor permanente ale celor două țări, București, 19 mai 1958

2. Tratat între Republica Populară Română și Republica Populară Federativă Iugoslavia privind asistența juridică, Belgrad, 18 octombrie 1960

3. Convenție între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind eliminarea vizelor pentru călătoriile în interes de serviciu și privat, Belgrad, 2 august 1967

4. Acord între Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia cu privire la colaborarea tehnico-științifică în domeniul folosirii energiei nucleare în scopuri pașnice, București, 16 septembrie 1967

5. Înțelegere între Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia privind eliberarea, pe bază de reciprocitate, a actelor de vechime în muncă și de studii de către autoritățile celor două țări, care se referă la cetățenii lor, cu scutire de taxe, București, Schimb de note, 25 octombrie 1966 și 3 octombrie 1967

6. Acord între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia cu privire la colaborarea în domeniul sănătății publice și științelor medicale, București, 25 mai 1971

7. Protocol adițional la Tratatul dintre Republica Populară Română și Republica Populară Federativă Iugoslavia privind asistența juridică, semnat la Belgrad la 18 octombrie 1960, București, 21 ianuarie 1971

8. Convenție de colaborare între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia în domeniul informațiilor, București, 15 noiembrie 1974

9. Convenție între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind înființarea de centre cultural-educative, București, 2 martie 1976

10. Acord între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia pentru colaborarea în domeniul asistenței medicale a asiguraților, București, 20 martie 1976

11. Convenție între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind echivalarea actelor de studii eliberate în cele două țări, Belgrad, 19 octombrie 1978.

;
se încarcă...