Guvernul României

Norma privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare din 27.05.2004

Modificări (...), Referințe (1), Reviste (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 522 din 10 iunie 2004.

În vigoare de la 10 iunie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. - Reviste (2)

Prin perisabilități, în sensul prezentelor norme, se înțelege scăzămintele care se produc în timpul transportului, manipulării, depozitării și desfacerii mărfurilor, determinate de procese naturale cum sunt: uscare, evaporare, volatilizare, pulverizare, hidroliză, răcire, înghețare, topire, oxidare, aderare la pereții vagoanelor sau ai vaselor în care sunt transportate, descompunere, scurgere, îmbibare, îngroșare, împrăștiere, fărâmițare, spargere, inclusiv procese de fermentare sau alte procese biofizice, în procesul de comercializare în rețeaua de distribuție (depozite cu ridicata, unități comerciale cu amănuntul și de alimentație publică).

Art. 2. -

Nu constituie perisabilități pierderile incluse în normele de consum tehnologic, precum și cele produse prin neglijență, sustrageri și cele produse din alte cauze imputabile persoanelor vinovate sau cele determinate de cauze de forță majoră.

Art. 3. -

Limitele maxime de perisabilitate care pot fi acordate mărfurilor potrivit prevederilor art. 1 sunt prevăzute la art. 13.

Art. 4. - Jurisprudență

Perisabilitățile produse în condițiile menționate la art. 1 se aprobă de managerul, directorul sau administratorul persoanei juridice, după caz, la nivelul cantităților efectiv constatate ca pierderi naturale cu ocazia recepționării mărfurilor transportate, a inventarierii sau a predării gestiunii, până la limitele prevăzute la art. 13.

Art. 5. -

Limitele maxime de perisabilitate pentru mărfurile ambalate în recipiente din sticlă se aplică și pentru ambalajele respective.

Art. 6. - Jurisprudență

Perisabilitățile pot fi acordate numai după o verificare faptică a cantităților de produse existente în gestiune, stabilite după cântărire, numărare, măsurare și prin alte asemenea procedee și după efectuarea compensărilor conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 7. - Jurisprudență

Limitele maxime de perisabilitate admise la depozitare și desfacere se stabilesc la nivelul întregii activități a persoanei juridice plătitoare de impozit pe profit, prin aplicarea coeficientului stabilit pentru grupa de mărfuri la prețul de înregistrare al mărfurilor intrate sau la prețul de livrare pentru mărfurile vândute în perioada cuprinsă între două inventare.

Art. 8. -

Aceleași limite maxime de perisabilitate se acordă și pentru mărfurile din stoc.

Art. 9. -

Limitele maxime de perisabilitate în timpul transportului se aplică o singură dată pentru cantitățile de marfă efectiv intrate sau, după caz, livrate, în funcție de condiția de livrare stabilită între furnizor și beneficiar.

Art. 10. -

Comercianții pot stabili cote de perisabilități diferențiate sortimental pe depozite, magazine, gestiuni, pentru a fi admise la cheltuieli deductibile din profitul impozabil, cu obligativitatea încadrării în limitele maxime de perisabilitate prevăzute pentru grupa respectivă de mărfuri.

Art. 11. -

Pierderile sau scăderile cantitative care depășesc normele de perisabilitate stabilite nu sunt deductibile din punct de vedere fiscal.

Art. 12. -

Normele privind limitele admisibile de perisabilitate se aplică numai persoanelor juridice care sunt obligate, potrivit legii, la plata impozitului pe profit, în limita căruia cheltuielile cu perisabilitățile sunt deductibile din veniturile realizate.

Art. 13. -

Limitele maxime de perisabilitate care pot fi acordate mărfurilor în procesul de comercializare sunt cele prevăzute în anexele nr. 1-3*) care fac parte integrantă din prezentele norme, și anume:

a) anexa nr. 1, pentru produse alimentare și nealimentare;

b) anexa nr. 2, pentru produse medicamentoase de uz uman;

c) anexa nr. 3, pentru produse farmaceutice și alte produse de uz veterinar.

*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1 la norme

LIMITELE ADMISIBILE
de perisabilitate pentru produse alimentare și nealimentare

Nr. crt. Denumirea grupei, subgrupei sau produsului Felul ambalajului Limita maximă de perisabilitate (%)
Transport Depozitare Desfacere cu amănuntul sau în alimentația publică
0 1 2 3 4 5
1. Carne, slănină, organe și subproduse comestibile (de ovine, porcine, bovine, păsări, vânat) - proaspete și refrigerate (exclusiv cele preambalate în gramaj fix și carnea de miel) vrac, tăvi, navete, saci 0,15 0,25 0,45
2. Carne de miel - proaspătă și refrigerată tăvi, navete, saci - 0,25 0,45
3. Carne congelată vrac, tăvi, navete - 0,25 1,20
4. Preparate din carne (cu excepția celor crude, uscate și a celor preambalate în gramaj fix) navete, tăvi, saci 0,20 0,30 0,75
5. Preparate din carne crude, uscate (cu excepția celor preambalate în gramaj fix) navete, tăvi, saci 0,10 0,27 0,75
6. Brânzeturi și produse lactate proaspete navete, putini, butoaie, bidoane, lăzi, cutii
a) Fermentate sau frământate
- parafinate sau acoperite cu folie lăzi, cutii 0,24 0,50 1,25
- neparafinate sau neacoperite cu folie lăzi, cutii 0,40 0,50 1,25
b) Topite și afumate navete, lăzi, cutii 0,40 0,15 1,25
c) Brânzeturi proaspete navete, lăzi, putini, cutii
- caș de oaie proaspăt; 1,00 1,50 1,25
- unt de masă bloc; - 0,05 0,60
- urdă; 1,00 1,50 1,25
- brânză de vaci; 1,00 0,25 1,25
d) Brânzeturi în saramură (telemea, Fetta, etc.) - păstrate în frigider butoaie, bidoane, putini 1,50 0,35 1,25
7. Lapte de consum butelii din sticlă și din plastic, pungi din plastic, cutii, bidoane 0,10 0,20 0,45
8. Pește: cisterne, lăzi, butoaie, cutii
- viu 0,80 0,30 0,55
- proaspăt și refrigerat 0,80 0,30 0,55
- congelat 0,30 0,30 0,55
9. Pește afumat, sărat, subproduse precum și preparate și semipreparate din pește, inclusiv icre (exclusiv porționat în gramaj fix) lăzi, cutii, butoaie, borcane 0,10 0,20 0,30
10. Ouă lăzi, cofraje 0,50 0,30 1,50
11. Ulei comestibil butoaie, cisterne 0,20 0,07 0,10
12. Făină, griș și produse decorticate saci, pachete, boxpalete 0,06 0,025 0,08
13. Orez saci, pachete, boxpalete 0,06 0,30 0,07
14. Arpacaș, făină de porumb saci, pachete 0,06 0,025 0,08
15. Produse de panificație (paste făinoase, biscuiți, pesmet) lăzi, navete, saci, pungi, cutii 0,10 0,02 0,08
16. Cozonac, pateuri, plăcinte lăzi, navete 0,10 0,02 0,28
17. Zahăr saci, lăzi, cutii, boxpalete 0,08 0,08 0,10
18. Dulciuri, produse de bombonerie (bomboane, jeleuri, rahat, halviță) - exclusiv preambalate în gramaj fix cutii, lăzi, boxpalete 0,10 0,02 0,10
19. Halva cutii, lăzi, navete 0,10 0,50 0,10
20. Prăjituri (inclusiv napolitane, fursecuri turtă dulce) - exclusiv preambalate în gramaj fix tăvi, cutii, lăzi, navete 0,10 - 0,25
21. Înghețată bidoane, cutii 0,10 - 0,55
22. Apă minerală boxpalete, navete, butelii din sticlă, butelii din plastic 1,00 0,05 0,50 0,005 0,30 0,02
23. Băuturi răcoritoare boxpalete, navete butelii din sticlă, butelii din plastic 1,00 0,05 0,50 0,005 0,30 0,02
24. Vin, țuică, rachiuri și alte băuturi alcoolice - îmbuteliate în recipiente din sticlă navete, cutii - - 0,10*)
25. Vin, țuică, rachiuri - vărsate butoaie, cisterne 0,075 0,005 0,05
26. Bere navete, butelii din sticlă, navete, butelii din plastic 0,25 0,05 0,04 0,005 0,50 0,02
27. Conserve de legume și fructe navete, boxpalete, lădițe, cutii, borcane 0,10 0,10 0,10
28. Marmeladă, magiun lădițe, borcane 0,10 0,50 0,10
29. Legume - proaspete lăzi, lădițe, navete, cutii, plase, casolete 0,50 0,70 1,3
30. Fructe - proaspete lăzi, lădițe, navete, cutii, plase, casolete 0,50 0,40 1,3
31. Legume și fructe - uscate, deshidratate lăzi, navete, casolete 0,05 0,10 0,30
32. Legume și fructe - semiindustrializate (lacto-fermentate în saramură, oțet, pulpe, marcuri, sucuri concentrate) butoaie 0,10 0,30 1,3
33. Cafea (boabe crudă, prăjită, măcinată) - exclusiv preambalată în gramaj fix saci 0,01 0,03 0,10
34. Ceai (exclusiv preambalat în gramaj fix) saci, cutii 0,10 0,03 0,10
35. Piper saci, lăzi
- alb; 0,10 0,40 0,10
- negru 0,10 0,03 0,10
(exclusiv preambalat în gramaj fix)
36. Susan, ienibahar, scorțișoară, cuișoare, nucșoară, cacao, vanilie și alte condimente și mirodenii (exclusiv preambalate în gramaj fix) saci, lăzi 0,10 0,03 0,08
37. Foi de dafin (exclusiv preambalat în gramaj fix) saci, lăzi 0,10 0,20 0,10
38. Măsline (exclusiv preambalate în gramaj fix) butoaie, bidoane 0,05 0,20 0,45
39. Curmale, smochine, roșcove, alune turcești (exclusiv preambalate în gramaj fix) lăzi, saci 0,10 0,20 0,08
40. Stafide (exclusiv preambalate în gramaj fix) lădițe 0,10 0,10 0,10
41. Miez de nucă și semințe de dovleac (exclusiv preambalate în gramaj fix) saci - - 1,00
42. Arahide (cu coajă și decorticate) - exclusiv preambalate în gramaj fix saci 0,10 0,45 0,09
43. Năut (crud) - exclusiv preambalate în gramaj fix saci 0,002 0,14 0,09
44. Migdale (exclusiv preambalate în gramaj fix) saci 0,10 0,50 0,08
45. Preparate culinare și semipreparate tăvi, navete, cutii, casolete - - 0,45
46. Alte produse alimentare:
- sare (bulgări și măcinată); saci 0,20 0,30 0,05
- oțet - vrac; butoaie 0,10 0,006 0,05
- miere și produse apicole; bidoane, borcane, 0,02 0,05 0,30
(exclusiv preambalate în gramaj fix) lăzi
47. Produse de uz casnic, menaj, decorative din sticlă, cristal, sticlă termorezistentă:
- produse pentru menaj și decorative; cutii 0,15 0,05 0,10
- borcane, baloane, sticle pentru uz casnic; palete, vrac 1,50 1,00 1,00
- geamuri; vrac, palete, 2,50 0,50 1,00
- oglinzi; stelaje pachete, cutii, stelaje 0,80 0,15 0,50
- globuri și abajururi; cutii, vrac, pachete 0,50 0,15 1,00
- globuri și ornamente pentru pom; cutii 0,50 0,50 1,80
- becuri electrice și tuburi fluorescente cutii 0,10 0,05 1,00
48. Produse din porțelan, faianță, ceramică, vitrus, ceroterm, majolică, alabastru și șamotă:
- produse pentru menaj și decorative; cutii, vrac 0,40 0,10 0,40
- produse sanitare; vrac, cutii 0,15 0,05 0,10
- plăci de faianță, gresie, ceramică cutii 0,10 0,05 0,15
49. Produse de menaj și decorative din argilă glazurată vrac, cutii, pachete 0,55 - 0,50
50. Produse decorative din argilă neglazurată vrac, cutii, pachete 1,45 - 0,50
51. Țigle, coame, olane vrac, paleți 0,30 0,05 0,10
52. Cărămizi și materiale de zidărie asimilabile vrac, cutii, paleți 0,20 _ 0,10
53. Ciment, ipsos, var vrac, saci 0,03 0,02 0,10
54. Humă vrac, saci 0,05 0,45 1,20
55. Produse chimice
- lichide; flacoane din sticlă, plastic 0,50 0,10 0,10
- praf, bulgări; vrac, saci, cutii - 0,05 -
56. Detergenți uz casnic pungi plastic, hârtie, cutii, saci 0,80 0,10 0,20
57. Produse de toaletă (exclusiv cele din casete și seturi) flacoane din sticlă, plastic 0,20 0,10 0,30
58. Lemn de foc vrac 0,40 depozitare și desfacere
7,0 - la o durată medie de depozitare de 90 de zile; limita maximă de perisabilitate de 7,0 se aplică proporțional cu durata efectivă de depozitare raportată la o perioadă de 90 de zile
59. Cărbuni: lignit, cărbune brun, huilă, brichete (exclusiv subgranulat) vrac 0,30 depozitare și desfacere
1,5 - la o durată medie de depozitare de 90 de zile; limita maximă de perisabilitate de 1,5 se aplică proporțional cu durata efectivă de depozitare raportată la o perioadă de 90 de zile
60. Cărbune mărunt (subgranulat) vrac 0,50 depozitare și desfacere
5,0 - la o durată medie de depozitare de 90 de zile; limita maximă de perisabilitate de 5,0 se aplică proporțional cu durata efectivă de depozitare raportată la o perioadă de 90 de zile

*) Se aplică pentru vin, țuică, rachiu, băuturi alcoolice îmbuteliate și vândute la pahar.

ANEXA Nr. 2 la norme

LIMITELE ADMISIBILE
de perisabilitate pentru produse medicamentoase de uz uman

Nr. crt. Denumirea grupei, subgrupei sau produsului Felul ambalajului Limita maximă de perisabilitate (%)
Transport Depozitare Desfacere în farmacii și drogherii
0 1 2 3 4 5
1. Substanțe farmaceutice lichide:
a) apoase flacon sticlă/ canistră PVC 0,30 0,50 2,00
b) alcoolice flacon sticlă/ canistră PVC 0,30 0,50 1,00
c) volatile flacon sticlă/ canistră PVC 0,30 0,50 2,50
d) foarte volatile flacon sticlă 0,30 1,00 3,00
e) acizi și substanțe uleioase flacon sticlă 0,30 1,00 2,00
2. Substanțe farmaceutice de consistență moale borcan sticlă/ cutii PVC 0,25 1,00 2,50
3. Substanțe farmaceutice de consistență solidă (pulberi) pungi PVC/pungi hârtie 0,20 0,50 2,00
4. Produse vegetale (ceaiuri medicinale) pungă hârtie/carton 0,20 0,50 1,00
5. Medicamente specialități în ambalaj comercial (fiole, flacoane, cutii, etc.) fiole, flacoane, cutii carton 0,40 - 0,20

ANEXA Nr. 3 la norme

LIMITELE ADMISIBILE
de perisabilitate pentru produse farmaceutice și alte
produse de uz veterinar

Nr. crt. Denumirea grupei, subgrupei sau produsului Felul ambalajului Limita maximă de perisabilitate (%)
Transport Depozitare Desfacere
0 1 2 3 4 5
1. Produse farmaceutice de uz veterinar
Injectabile:
a) soluții apoase flacoane sticlă, plastic 0,3 0,5 2,0
b) soluții uleioase flacoane sticlă, plastic 0,3 0,5 2,0
c) suspensii apoase flacoane sticlă, plastic 0,3 0,5 2,0
Pulberi pungi, saci, cutii 0,3 0,5 2,0
Bujiuri, ovule, supozitoare cutii plastic 0,3 0,5 2,0
Antiparazitare:
a) externe sub formă de emulsie apoasă bidoane plastic 0,3 0,5 2,0
b) externe sub formă de emulsie uleioasă bidoane plastic 0,3 0,5 2,0
c) interne (per os) cutii plastic 0,3 0,5 1,0
d) injectabile flacoane sticlă, plastic 0,3 0,5 2,0
2. Dezinfectante bidoane/butoaie plastic 0,3 0,5 2,0
3. Antiseptice bidoane plastic 0,3 0,5 2,0
4. Raticide cutii plastic 0,3 0,5 2,0

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Prietenii contabilității - Mediu executiv nr. 29/2019
Prietenii Contabilității - Bazele Contabilității nr. 52/2019
;
se încarcă...