Președintele României

Decretul nr. 686/2004 privind conferirea unor decorații

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 septembrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A, ale art. 7 lit. A și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru contribuția deosebită la dezvoltarea relațiilor dintre România și Sfântul Scaun și pentru grija constantă acordată consolidării raporturilor interconfesionale în România,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Se conferă național Steaua României în grad de Colan Eminenței sale cardinalul Angelo Sodano, secretar de stat al Sfântului Scaun.

Art. 2. -

Se conferă național Steaua României în grad de Mare Ofițer:

- Eminenței sale cardinalul Giovanni Batista Re, prefect al Congregației pentru Episcopi;

- Eminenței sale cardinalul Ignace Moussa I Daoud, prefect al Congregației pentru Bisericile Orientale;

- Eminenței sale cardinalul Paul Poupard, președinte al Consiliului Pontifical pentru Cultură;

- Eminenței sale cardinalul Achille Silvestrini, fost prefect al Congregației pentru Bisericile Orientale;

- Eminenței sale cardinalul Walter Kasper,președinte al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor;

- Eminenței sale cardinalul Jean-Louis Tauran, arhivist și bibliotecar al Sfintei Biserici Romane;

- Excelenței sale arhiepiscopul Leonardo Sandri, substitut pentru afaceri generale la Secretariatul de Stat al Sfântului Scaun;

- Excelenței sale arhiepiscopul Giovanni Lajolo, secretar pentru raporturi cu statele.

Art. 3. -

Se conferă național Steaua României în grad de Ofițer:

- monseniorului Gabriele Giordano Caccia, asesor pentru afaceri generale la Secretariatul de Stat al Sfântului Scaun;

- monseniorului Pietro Parolin, subsecretar pentru raporturi cu statele.

Art. 4. -

Se conferă Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria F - "Promovarea culturii", domnului Francesco Buranelli, director general al Monumentelor, Muzeelor și Galeriilor Pontificale.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

București, 13 septembrie 2004.

Nr. 686.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...